Курсова робота «Інтенсифікація рослинництва та шляхи підвищення її економічної ефективності», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 03.11.2011 15:20 · від Цукерочка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Інтенсифікація – головний напрямок розвитку сільського господарства 5 1.1. Сутність інтенсифікації сільського господарства 5 1.2. Система показників рівня інтенсивності та економічної ефективності інтенсифікації в рослинництві та методи їх визначення 10 Розділ 2. Сучасний стан рівня інтенсивності та економічної ефективності інтенсифікації в рослинництві господарства 15 2.1. Виробничо-економічна характеристика підприємства 15 2.2. Резерви росту інтенсифікації та економічної ефективності рослинництва 20 Розділ 3. Статистичний аналіз інтенсифікації в рослинництві 25 3.1. Динаміка валової продукції рослинництва на 100га с.-г. угідь 25 3.2. Кореляційний аналіз залежності виходу валової продукції рослинництва від рівня інтенсивності виробництва 30 Розділ 4. Шляхи підвищення економічної ефективності інтенсифікації рослинництва 34 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Додатки 41

Висновок

Мірилом, або оцінкою, сільськогосподарського виробництва є критерій економічної ефективності. Ця ознака пов'язана із збільшенням виробництва споживних вартостей на основі раціонального використання виробничих ресурсів і підвищення продуктивності праці. Оскільки споживання — кінцева мета виробництва то лише-на. цій стадії видно, як ведеться виробництво й наскільки воно доцільне. Споживання ж здійснюється за рахунок національного доходу. Отже, вихідним критерієм економічної ефективності виробництва є обсяг національного доходу, максимізація його розміру при найменших витратах засобів і праці.

Ефективність виробництва є узагальнюючою економічною категорією, якісна ознака якої відображується у високій результативності використання засобів виробництва і праці. У сільському господарстві — це одержання максимального обсягу продукції з 1 га землі з найменшими витратами засобів і праці.

Поряд з визначенням економічної ефективності сільськогосподарського виробництва на рівні особливе значення при впровадженні інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур має хімізація.

Оцінюючи ефективність галузі, слід враховувати її особливості, які значно впливають на кінцеві результати.

Визначення економічної ефективності виробництва окремих видів продукції рослинництва і здійснюють на основі системи показників, які враховують відповідні особливості галузей. Для порівняння економічної ефективності виробництва окремих видів продукції рослинництва використовують такі показники:. виробництво валової продукції рослинництва (грн.) з розрахунку на 1 га посіву, на одного середньорічного працівника, на 1 люд.-год, на 1 грн. виробничих витрат; валовий та чистий доход і прибуток на 1 га посіву, на 1 люд.-год, на 1 грн. виробничих витрат; рівень рентабельності виробництва.

При оцінці економічної ефективності рослинництва у СПТ „Урожай” Братського району було отримано такі результати.

Як і в багатьох подібних господарствах України, у загальній земельній площі найбільшу питому вагу має земля, відведена під сільськогосподарські угіддя.

Отже, у даному господарстві є певні недоліки, усунення яких є одним із першочергових завдань підприємства.

Пропозиції по підвищенню економічної ефективності інтенсифікації виробництва в СПТ „Урожай” Братського району:

- удосконалення структури посівного плану шляхом раціонального використання земельних ресурсів та поліпшення структурної організації сівозмін для забезпечення гарантованого виробництва високоякісного продовольчого зерна і його властивостей, для чого передбачається розширити посівні площі під озимою пшеницею;

- впровадження високоврожайних сортів і гібридів;

- застосування високоефективної техніки, створення мобільних мадонно-технологічних загонів, що забезпечують збирання ранніх зернових культур за 10-12 днів;

- створення механізованих зерносховищ, критих дахів та сушильного господарства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?