Курсова робота «Статистичний аналіз реалізації груші», 2011 рік

З предмету Статистика · додано 30.10.2011 11:57 · від Елена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Статистичне групуванн 5 1.1. Групування статистичних даних 5 1.2. Аналіз рядів розподілу 15 Розділ 2. Аналіз рядів динаміки 20 2.1. Аналіз інтенсивності динаміки 20 2.2. Аналіз тенденцій розвитку в рядах динаміки 27 Розділ 3. Факторний аналіз 36 3.1. Кореляційно-регресійний аналіз 36 3.2. Індексний аналіз 42 Висновки 49 Список використаних джерел 51

Висновок

Статистика як суспільна наука вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною, досліджує кількісне вираження закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця та часу.

Між кількістю та якістю існує нерозривний зв'язок. Тому завдання статистики — встановити на певному етапі дослідження за кількісними змінами ознак якісні переходи, зародження нових класів, типів, одноякісних сукупностей.

Метою виконання курсової роботи є підтвердження якості та поглиблення знань з раніше вивчених дисциплін, оволодіння методикою проведення статистичного аналізу; одержання навичок оцінки конкретних господарських ситуацій; обґрунтування відповідного комплексу заходів, спрямованих на успішний соціально-економічний розвиток суб'єктів підприємництва, посилення їх позиції та ролі на ринку. Крім того, виконання курсової роботи стало важливим етапом у формуванні теоретичних знань і практичних навичок щодо встановлення, вимірювання і дослідження закономірностей і тенденцій розвитку суспільно-економічних процесів.

В першому розділі ми провили статистичне групування яке показало, що ціна реалізації груші найбільша (384 грн./ц.) в інтервалі від 367,6 до 384 (до складу інтервалу входить лише одне господарство).

Під час проведення аналізу рядів розподілу ми встановили, що коефіцієнт варіації, що ми отримали, дорівнює 5%, тобто наша сукупність є однорідною. При цьому: якщо – то коливання ознаки незначні, тобто середня величина є типовою та надійною характеристикою сукупності.

В другому розділі, вивчаючи аналізи рядів динаміки виявили, що у 2006-2010 роках, середньорічний приріст ціни реалізації груші становив -1,25 грн./ц. (це каже про те, що ціна реалізації зменшувалася на 1,25 грн./ц.), тобто щороку ціна реалізації груші зменшувалася в середньому на 0,36%, а кожний процент цього приросту скорочувався на 3,47 грн./ц. Також було проведено прогнозування на 2011 рік. Ми виявили, що ціна реалізації груші у 2011 році прогнозується у межах від 238,56 грн./ц. до 489,86 грн./ц.

В останньому розділі кореляційно-регресивний аналіз показав, що зміна рівня товарності залежить від ціни реалізації груші на 12,96%, а на 87,04% від впливу інших факторів.

При індексному аналізі виявили, що ціна реалізації груші у звітному році на 1,45% менша, ніж у базисному році, кількість реалізації груші у звітному році зменшилася на 35,99% у порівнянні з базисним, виручка від реалізації груші у звітному році зменшилася на 36,91% у порівнянні з базисним.

У звітному році порівняно з базисним ціна реалізації яблук збільшилась на 29,08%, кількість реалізації груші – зменшилася на 22,18%, виручка від реалізації груші – збільшилася лише на 0,45%.

Також за показниками вишні у звітному році порівняно з базисним ціна реалізації збільшилась на 29,04%, кількість реалізації – збільшилася на 65,79%, виручка від реалізації – збільшилася аж на 113,94%.

Загалом у курсовій роботі висвітлена статистична оцінка та кореляційний аналіз ціни реалізації груші та основних факторів, що на неї впливають. Дані аналізу подано в розрахункових таблицях роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?