Курсова робота «Міжнародні валютні відносини на сучасному етапі розвитку світового господарства», 2007 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 27.10.2011 18:50 · від Аліна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування валютних відносин 1.1. Роль та значення валютних відносин в міжнародній економіці 6 1.2. Поняття та основні елементи світових валютних систем 10 1.3. Елементи національної валютної системи 14 Розділ 2. Особливості функціонування світових валютних систем 2.1. Характеристика Паризької валютної системи 17 2.2. Основні принципи Генуезької валютної системи 21 2.3. Аналіз та основні принципи функціонування Бреттон – Вудської валютної системи 24 2.4. Особливості формування Ямайської валютної системи 27 Розділ 3. Місце України в міжнародних валютних відносинах 3.1. Законодавчо – правове забезпечення валютних відносин в Україні 30 3.2. Особливості співпраці України з міжнародними фінансовими установами 34 3.3. Вплив світової фінансової кризи на валютні операції в Україні 41 Висновким44 Список використаної літературим47 Додатки 49

Висновок

Міжнародні валютні відносини — одна з головних складових міжнародних економічних відносин. Найважливішим елементом міжнародних валютних відносин виступає валютна система. Розрізняють національну та світову валютні системи. Світова валютна система розвивається на регіональному та глобально-світовому рівнях. У свою чергу регіональні, світові та національні валютні системи активно взаємодіють між собою, утворюючи єдину цілісну систему міжнародних валютних відносин.

Одним із найсуттєвіших елементів міжнародних валютних відносин є участь країн у світових валютних ринках. На сьогодні сформувалися такі найбільші регіональні валютні ринки: Європейський (з центрами в Лондоні, Франкфурті-на-Майні, Парижі, Цюріху); Американський (з центрами в Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, Монреалі); Азіатський (з центрами в Токіо, Гонконгу, Сінгапурі, Бахрейні).

Міжнародні фінансові ресурси поділяють на офіційні і приватні, які формують борги, і ті, що боргів не створюють. Останніми є безповоротні позики (дарунки або гранти), а також прямі іноземні інвестиції та частина портфельних інвестицій, вкладених в акціонерний капітал. Міжнародний ринок позичкових капіталів сьогодні являє собою глобальну систему акумулювання вільних фінансових ресурсів та їх надання позичальникам із різних країн приватними позикодавцями на принципах ринкової конкуренції.

Міжнародні та регіональні валютно-фінансові організації створюються на базі багатосторонніх угод між державами. Найважливішу роль серед них у сучасний період відіграють Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), який сьогодні є го-ловною установою Світового банку.

Суть пропозицій щодо реформування існуючих структур міжнародної валютної системи зводиться, по-перше, до більш повної і всебічної гармонізації внутрішньої макроекономічної та зовнішньоекономічної політики провідних країн світу на кшталт маастрихтських критеріїв валютно-фінансової конвергенції країн ЄС; по-друге, до формування центральної системи координації та регулювання валютних курсів, менш жорсткої, ніж фіксовані режими Бреттон-Вудської системи чи європейського механізму валютних курсів, але, водночас, і менш мінливої, ніж сучасний режим вільного плавання; по-третє, до вирішення проблем валютної ліквідності.

Остаточне з'ясування усіх питань та забезпечення практичного функціонування реформованої системи пропонується покласти на МВФ. При цьому МВФ повинен зосередитися переважно на наданні позик, спрямованих на підтримання макроекономічної рівноваги, а не довгострокового розвитку, що входить до функцій Світового банку. Макроекономічне регулювання, уніфіковані валютні курси та відкрита система платежів мають стати наріжним каменем діяльності МВФ, що посилить його системну трансформаційну здатність щодо фінансування і підтримання макроекономічних стабілізаційних програм.

Головною проблемою міжнародних валютних відносин на сучасному етапі являється світова фінансова криза, яка охопила всі країни. Теперішня міжнародна валютна система не має механізму запобігання стійкому торговому дисбалансу.

Особливо зростає значення МВФ як повноважного центра координації економічної і монетарної політики глобального рівня, під час гострих фінансових криз. МВФ виступає тоді як ефективний інструмент гарантування монетарної кооперації і співробітництва.

По-перше, надання технічної допомоги країнам в удосконаленні їх економічної політики таким чином, щоб унеможливити перевищення меж валютних диспаритеїів та виникнення криз платіжних балансів.

По-друге, якщо криза все ж сталася, надання фінансової підтримки для здійснення корекційної політики. Це вимагає створення попереджувальної системи, яка б пильно відслідковувала урядову політику і пропонувала необхідні корективи та створювала можливості для взаємної перевірки та уточнення економічних індикаторів.

Для створення необхідних ліквідних засобів запобігання та «швидкого реагування» на фінансові кризи потрібно сформувати необхідні кошти в рамках Генеральної домовленості щодо боргу (ГДБ) за рахунок насамперед найбільших членів фонду. Треба врахувати, щоб ресурси фонду були адекватними попиту на них протягом залишку років XX ст. і в майбутньому. Першим і найголовнішим пріоритетом при формуванні додаткових засобів є наступний генеральний перегляд квот МВФ, тобто внесків капіталу мого членами до статутного фонду. Перегляд передбачає подвоєння квот, що в сумарному обсязі гарантувало б Міжнародному валютному фонду відповідність його можливостей зростанню у світовій економіці та відображало поступальний обсяг зростання масштабів світових фінансових потоків. Другим напрямом є перегляд ролі, розмірів і процедур активізації діяльності Генеральної домовленості з боргу і дослідження шляхів підвищення ресурсного потенціалу, достатнього для МВФ, з метою забезпечення боргових зобов'язань його членів у надзвичайних ситуаціях.

Таким чином, сучасні міжнародні відносини потребують оперативних і скоординованих дій національних урядів та міжнародних валютно-кредитних організацій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?