Курсова робота «Міжнародні кредитні відносини», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 27.10.2011 18:38 · від Аліна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Міжнародний кредит. 1.1. Сутність міжнародного кредиту. 1.2. Класифікації міжнародного кредиту. 1.3. Функції та регулювання міжнародного кредиту. Розділ 2. Сучасний стан міжнародних кредитних відносин. 2.1. Міжнародний валютний фонд. 2.2. Місце Світового банку в сучасних кредитних відносинах 2.3. Роль Банку міжнародних розрахунків в регулюванні кредитних відносин Розділ 3. Сучасні проблеми міжнародних кредитних відносин 3.1. Світова криза заборгованості. 3.2. Участь України в міжнародних кредитних відносинах Висновок Список використаної літератури

Висновок

Міжнародний ринок позичкового капіталу грає багато позитивних ролей. Насамперед міжнародний кредит сприяє прискоренню розвитку виробництва країн-кредиторів. Для них він став важливим інструментом, який забезпечує вихід національного виробництва за рамки платоспроможного попиту населення і підприємств своєї країни. В країнах-імпортерах за рахунок кредиту розширюються існуючі підприємства і будуються нові промислові, транспортні та інші об’єкти. В наш час, дякуючи функціонуванню світового ринку позичкових капіталів, можливо спорудити нові підприємства в будь-яких віддалених куточках планети.

Міжнародний кредит став потужним чинником розширення світової торгівлі. Особливо велике його значення при реалізації товарів, які мають тривалий цикл виготовленя, споживання і високу вартість. Це стосується, насамперед, машин і обладнання. Експортери цих товарів дуже часто пов’язують надання міжнародних кредитів з вимогою використовувати їх на закупівлю товарів в країн-кредиторів. Існування світового ринку позичкових капіталів породжує додатковий попит на машини і обладнання з боку країн-позичальників. Не маючи в даний момент достатньої кількості власних ресурсів, вони за рахунок міжнародного кредиту можуть придбати необхідні їм машини та обладнання.

Позитивне значення міжнародного кредиту полягає в тому, що він створює сприятливі передумови для притоку прямих капіталовкладень до країни-боржника, оскільки його надання нерідко обумовлене вимогою з боку кредиторів забезпечити їм пільгові умови для інвестування капіталів в цій країні. Одночасно розвиток системи міжнародного кредиту дозволяє країнам-позичальникам купувати не тільки машини та обладнання, але й ліцензії, нові технології та інші передові досягнення науки і техніки.

Відомо також, що міжнародний кредит забезпечує безперебійність міжнародних валютних і розрахункових операцій, які обслуговують зовнішньоекономічні зв’язки. Тим самим він допомогає підтримувати в рівноважному стані платіжні баланси країн за рахунок надходження іноземних капіталів при дефіциті власних коштів. Накінець, суттєве позитивне значення міжнародного кредиту полягає в тому, що, шляхом сприяння розвитку міжнародного виробництва і обміну, він прискорює процес інтернаціоналізації виробництва й обміну. Дякуючи міжнародному кредиту, укріплюються зовнішньоекономічні зв’язки більшості країн світу.

Разом з позитивними підсумками, розвиток міжнародного кредиту супроводжується і деякими негативними наслідками. По-перше, кредит поглиблює диспропорції, які вже є в економіці країн, куди він спрямовується. Кредит здатний сприяти нерівномірному розширенню виробництва в найбільш прибуткових галузях і поглиблювати прірву між ними та тими галузями, в які він не залучається. По-друге, міжнародний кредит служить економічною основою для викачування коштів із країн-позичальників. Ці країни втрачають значну частину доходів від перекачування процентів і дивідендів за кордон. Щорічні платежі по поверненню позик з процентами негативно впливають на зростання нагромаджень країн-імпортерів і погіршують їхній економічний стан, зокрема поглиблюється неврівноваженість платіжних балансів. Ще більше погіршується економічний стан країн-позичальників у тих випадках, коли отриманий ними кредит використовується неефективно чи взагалі використовується не за призначенням.

Промислово розвинуті країни дуже часто використовують міжнародний кредит з метою створення вигідної для себе економічної й політичної ситуації в країнах-імпортерах. Якщо останні стають на шлях непокори, то кредитори проводять їхню кредитну дискримінацію чи блокаду. Ці дії виражаються в тому, що по відношенню до непокірних клієнтів промислово розвинуті країни встановлюють в порівнянні з іншими позичальниками гірші умови отримання, використання чи погашення міжнародного кредиту. Серед методів кредитної дискримінації застосовуються такі:

• обмеження розмірів кредиту;

• скорочення всього терміну чи пільгового періоду;

• підвищення процентних ставок, комісійних премій і зборів;

• вимоги додаткового забезпечення;

• раптове призупинення використання кредиту чи скорочення його суми;

• пред’явлення вимог економічного чи політичного характеру.

Треба відмітити, що зростання світового ринку позичкових капіталів суттєво впливає на всю систему міжнародних економічних відносин і на стан їхніх багаточисленних суб’єктів. Так, у випадку розвитку кризових явищ в економіці великих учасників світогосподарських зв’язків, світова кредитна система сама зазнає серйозних випробувань, і це поглиблює кризові явища у світовій економіці.

Коментар модератора

42 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?