Курсова робота «Власність та її суть, форми і місце в економічній системі», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 26.10.2011 15:17 · від Анастасія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Власність її суть та структура 2. Форми власності та особливості їх становлення 2.1. Форми власності 2.2. Становлення різних форм власності 3. Місце та роль власності в економіці України 3.1. Особливості становлення інституту власника в Україні 3.2. Основні тенденції розвитку відносин власності в Україні Висновки Список використаних джерел

Висновок

Комбінації перелічених прав з урахуванням того, що ними володіють різні фізичні та юридичні особи, можуть бути різноманітними. Саме це є основою різноманітності видів приватної форми власності.

Основними функціями відносин власності є визначення цільової спрямованості виробництва; характеру розподілу, обміну і споживання його результатів і доходів; формування суспільної форми праці; реалізації і узгодження системи економічних інтересів різних господарських суб’єктів; визначення всього суспільного устрою виробництва, соціальної ієрархії, становища людини в суспільстві, системи її соціальних і моральних цінностей.

Іншими словами, власність − це ті відносини, з яких виростає вся економічна, соціальна і політична структура суспільства. Саме це і визначає власність як соціально-економічну основу функціонування господарської системи.

Зміни у формах та сутності власності багато в чому модифікують усю структуру суспільно-економічних відносин. На новому витку суспільного прогресу має відбутися не просто заперечення приватної власності, а діалектичне подолання відносин власності взагалі. Ці відносини мають поступитися місцем принципово іншим системоутворюючим структурам.

Однак сьогодні для країн з перехідною економікою нагальним є формування багатоманітності форм власності та господарювання як основи реформування адміністративно-командної системи на шляху до соціальне орієнтованого ринкового господарства. Особлива роль при цьому належить процесам реформування, якісної трансформації монопольно-державної власності. Світовий досвід показує, що роздержавлення − це загальноекономічний процес.

Під час написання курсової роботи у першому розділі було досліджено власність її суть та структуру, також власність як категорію. Другий розділ включає в себе дослідження форм власності та особливості становлення різних форм власності.

У третьому розділі було досліджено особливості становлення інституту власника в Україні та основні тенденції розвитку відносин власності в Україні. Можна сказати, що реформування відносин власності відноситься до найбільш актуальних проблем України, що знаходиться в стані транзиції. Вирішення питань власності вимагає свого негайного рішення, що зумовило актуальність даного дослідження.

Становлення інтелектуальної власності − головна тенденція розвитку постіндустріального суспільства. Саме права інтелектуальної власності впевнено стають одними з найбільш вартісних елементів суспільного продукту, а відтак потребують максимального законодавчого захисту та підтримки з боку органів державної влади. І чим скоріше наше суспільство визнає цей незаперечний факт, тим більше в нас шансів стати соціально і економічно успішною державою, рівноправною в європейській та світовій спільноті.

Процес приватизації в Україні проходить в контексті переходу від адміністративно-командної економіки, яка являла собою тотальне одержавлення всіх сторін господарського життя, до економіки, заснованої на ринково-конкурентних засадах. Аналіз недоліків сертифікатного етапу приватизації, а також необхідність продовження цього процесу вимагає переходу до реалізації грошової концепції приватизації.

Тільки науково обгрунтована державна програма приватизації здатна розв’язати вузол проблем, пов’язаних з реформуванням відносин власності, що послужить виходу України з тривалої економічної кризи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?