Курсова робота «Аналіз фінансового стану комерційного банку», 2009 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 27.10.2011 21:13 · від slava · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану комерційного банку 1.1. Суть, функції та основні види аналізу фінансового стану комерційного банку 5 1.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану комерційного банку 8 1.3. Методи та прийоми аналізу фінансового стану комерційного банку 11 Розділ 2. Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку (На прикладі ПАТ КБ «Приватбанк») 2.1. Загальна характеристика фінансово-кредитної діяльності досліджуваного комерційного банку 20 2.2. Аналіз показників фінансової стійкості банку 24 2.3. Оцінювання ефективності фінансово-кредитної діяльності банку 35 Розділ 3. Шляхи покращення фінансового стану комерційного банку 3.1. Напрями вдосконалення фінансово-кредитної діяльності банку 38 3.2. Вдосконалення інвестицій в оновлення техніки і технології клієнтів банку 40 Висновки та пропозиції 44 Список використаних джерел 46 Додатки 49

Висновок

Розглядаючи таку цікаву і складну тему як оцінка фінансового стану комерційного банку, у курсовій роботі ми намагались вивчити і проаналізувати теоретичні аспекти і прослідкувати їх практичне застосування у діяльності банку на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк». Курсова робота складається з трьох основних розділів.

У першому розділі було розглянуто теоретичні обґрунтування необхідності використання фінансового аналізу в сучасних умовах діяльності комерційного банку, а саме: сутність фінансового стану, значення фінансового аналізу на сучасному етапі діяльності банків, види, методи аналізу, а також інформаційні джерела його проведення. Фінансовий стан визначає місце комерційного банку в економічному середовищі та наскільки ефективними та безризиковими можуть бути ділові відносини з ним інших комерційних банків, вкладників та ін. Для банку, як і для його клієнтів, становить інтерес не тільки фактичний стан, й очікуваний фінансовий стан. Фінансовий стан комерційного банку – це характеристика його фінансової конкурентоспроможності (тобто спроможності та стійкості), використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов’язань державою, клієнтами банку (фізичними та юридичними особами) та іншими комерційними банками. Аналіз фінансового стану є джерелом цінної інформації як для самого банку, так і для його клієнтів, партнерів, інвесторів, держави та ін. В динаміці він дозволяє прослідкувати зміни різних показників і при необхідності прийняти необхідні міри та передбачає глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у діяльності банку. Таким чином, аналіз фінансового стану комерційного банку дав можливість оцінити, наскільки банк готовий до виконання власних зобов’язань і відповісти на запитання, наскільки він є фінансово стабільним та надійним.

Другий розділ курсової роботи аналітичний і присвячений аналізу фінансового стану ЗАТ КБ «Приватбанк». Досліджуваний банк найбільш динамічно розвивається в Україні і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. З 2007 року по 2010 рік комерційний банк щорічно збільшує ряд послуг, що надаються клієнтам, розширює свої можливості шляхом збільшення активів, ефективного їх використання та проведення правильної фінансово - кредитної політики. Розраховані показники оцінки фінансового стану зростають протягом досліджуваного періоду, що свідчить про зміцнення фінансової стійкості та стабільності досліджуваного банку.

У третьому розділі розглянуто напрями вдосконалення фінансово-кредитної політики ЗАТ КБ «Приватбанк», а також наведені певні позиції щодо вдосконалення банківських інвестицій у розвиток економіки шляхом оновлення техніки та технології клієнтів банку, зокрема суб’єктів господарювання. Досліджуваний банк показує непогані темпи розвитку, тож у своїй діяльності йому необхідно дотримуватися вибраної стратегії. Що ж стосується покращення інвестиційної діяльності, то насамперед необхідно залучати більшу кількість довгострокових ресурсів та спрямовувати кошти на розвиток малих та середніх підприємств пріоритетних галузей економіки. Банки мають бути зацікавлені у розвитку національної економіки,адже це даватиме їм змогу розширювати свою діяльність, ставати більш прибутковими та надавати якісні послуги населенню.

Для вдосконалення аналізу фінансового стану комерційного банку, на нашу думку, слід розробити єдину методику оцінки фінансових показників банку, що характеризують його фінансову стійкість та стабільність. На сьогодні такої системи не вироблено, автори і дослідники трактують по-різному сукупність тих показників, які оптимально охарактеризують стан досліджуваного банку та дозволять прогнозувати його зміну у майбутньому. При цьому, оцінюючи фінансовий стан банків за виробленою методикою, яка має бути затверджена на державному рівні, слід приділяти увагу середовищу, в якому функціонує банк на тому чи іншому етапі свого розвитку. На банківську сферу впливають кризові явища в країні та світі, негативні політичні та економічні процеси, тому в такі періоди вимоги до оцінки показників фінансового стану комерційних банків мають бути переглянуті на користь банківських установ.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?