Курсова робота «Статистика якості продукції», 2008 рік

З предмету Статистика · додано 19.10.2011 23:13 · від Карамелька · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретична частина 5 1.1. Сутність якості та показники якості продукції 5 1.2. Статистика якості продукції 10 1.3. Статистика якості промислової продукції 12 1.4. Статистичний аналіз рекламацій та браку 15 Розділ ІІ. Розрахункова частина 18 2.1. Побудова ряду розподілу підприємств за обсягом прибутку 21 2.2. Побудова ряду розподілу підприємств за середньорічною вартістю фондів 21 2.3. Комбінаційне групування підприємств 22 2.4. Розрахунок середніх величин, моди, медіани 24 2.5. Розрахунок показників варіації 26 2.6. Порівняння одноманітності сукупностей 30 2.7. Проведення вибіркового спостереження 31 2.8. Проведення кореляційно-регресійного аналізу 32 Висновки 35 Список використаних джерел 37

Висновок

Статистичне вивчення якості продукції охоплює такі питання, як контроль за виконанням технологічних процесів і операцій, зв’язаних з виготовленням продукції, забезпеченням ритмічності і рівномірності виробництва, відповідністю якості продукції встановленим нормам і стандартам, зниженням виробничого браку та зменшенням рекламацій.

Досягнення певного рівня якості потребує створення на підприємствах спеціальної системи, тобто сукупності організаційної структури, відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, які забезпечують загальне управління якістю. Ця система утворює логіку якості і займає важливе місце в логістиці підприємств.

Ми переконалися, що якісна продукція здатна активно сприяти просуванню підприємства, яке її виробляє чи перепродує, вгору, до досягнення вищих результатів і прибутковості, рентабельності. Тоді як показники браку є негативною характеристикою одночасно як якості конкретної продукції, так і якості виробництва в цілому.

Зарубіжний досвід переконує, що витрати на виробництво якісної продукції і підвищення цієї якості щоразу, повертаються визнаннями фірми, становленням її високого іміджу, а це є забезпеченням зростання показників. Це дуже добре зрозуміли в Японії. Японські фірми славляться виробництвом техніки з високими показниками якості: надійністю, точністю, легкістю і простотою користування нею, довговічністю, ремонтопридатністю. В практиці управління існує ще багато показників якості продукції, які визначаються видом, типом продукції, умовами її виробництва, продажу і користування.

Всі показники і вплив факторів на рівень якості вивчає наука статистика, де показники якості розроблені і широко використовуються.

Проведені в другій частині розрахунки дали змогу закріпити на практиці засвоєний теоретичний матеріал. Було розраховано середні величини, моди, медіани, внутрішньогрупові та міжгрупову дисперсії, кореляційні відношення, проведено вибіркове спостереження та кореляційно-регресійний аналіз. Отримані розрахунки допомогли з’ясувати залежність між сукупностями середньорічної вартості основних виробничих і оборотних фондів та прибутком від реалізації продукції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?