Курсова робота «Витрати виробництва», 2007 рік

З предмету Політична економіка · додано 18.10.2011 13:35 · від Инна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Витрати виробництва, їх суть і види. 1.1. Сутність витрат виробництва за марксистською теорією. 1.2. Сутність і класифікація витрат виробництва за неокласичною теорією. 2. Собівартість продукції, її структура і шляхи зниження. 3. Витрати виробництва та ефективність. Висновки Список використаної літератури

Висновок

Таким чином, процес виробництва завжди пов'язаний з використанням особистісних і речових факторів виробництва, кожен з яких відіграє певну роль у появі вартості та додаткової вартості, які втілюються у різних продуктах. Частина продукту, яка відтворює речові фактори виробництва, втілює уречевлену працю, що складається із засобів і предметів праці (в тому числі комплектуючих виробів). Вони існують ще до початку виробництва, а в його процесі по-різному переносять свою вартість конкретною працею на новостворений продукт у вигляді матеріальних витрат. Особистісний фактор виробництва під час свого функціонування, тобто жива праця (або робоча сила у процесі її використання) у формі абстрактної і частково конкретної праці, створює вартість, у тому числі додаткову, яка перевищує матеріальні витрати і втілюється у певних кількостях створеного продукту.

Для постійного відтворення виробництва необхідно із вартості реалізованої продукції виокремити частину коштів на заміщення вартості зношених засобів виробництва та використаної робочої сили.

Отже, витрати виробництва – це сукупні витрати живої та уречевленої праці на виробництво продукту.

Важливим аспектом господарської діяльності ринкових суб'єктів є поділ витрат виробництва на постійні і змінні.

Існують і інші види витрат виробництва, які класифікуються за різноманітними критеріями, які обумовлюються функціями витрат виробництва у виробничій діяльності підприємств. Це – загальні (валові) витрати, середні витрати, граничні (маржинальні) витрати та ін.

У господарський діяльності підприємств виокремлюють також конкретні витрати виробництва у вартісній формі і витрати виробництва із втрачених можливостей, що пов'язані з бухгалтерським і економічним підходом у їх визначенні.

Існують також зовнішні (прямі) і внутрішні (приховані, неявні) витрати виробництва.

У господарсько-економічній діяльності доводиться враховувати такий чинник, як неповернені витрати.

Витрати виробництва на підприємстві та витрати суспільства об'єктивно мають вартісну форму. Розрізняють витрати виробництва загальні та такі, які належать до виробленої продукції. Витрати виробництва в грошовій формі на одиницю продукції – це її собівартість.

Для підприємства собівартість – це мірило витрат і доходів. При певному рівні ціни зменшення витрат забезпечує збільшення доходів. Собівартість відображає реальні, прямі витрати підприємства на виробництво продукції, що дає можливість визначити ефективність його роботи. Собівартість відбиває також ряд економічних відносин (ціна на засоби виробництва, швидкість обороту фондів (капіталу), рівень заробітної плати працівників тощо).

Співвідношення елементів витрат у повній собівартості на виробництво продукції називається її структурою.

Зниження собівартості продукції вигідне як для кожного підприємства, окремого його підрозділу, так і для суспільства.

Існує група чинників, які впливають на зниження собівартості продукції.

Високі витрати виробництва гальмують розширення випуску товарів, оскільки зумовлені ними високі ціни обмежують купівельну спроможність споживачів і стримують розвиток виробництва.

Ефективність виробництва це є співвідношення результатів виробництва та їх витрат.

Ефективність суспільного виробництва – це найважливіша узагальнююча характеристика результативності суспільного виробництва, яка виражає відношення величини створених товарів і послуг до сукупних витрат суспільної праці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?