Курсова робота «Територіально-промислові комплекси України», 2009 рік

З предмету РПС · додано 16.10.2011 17:40 · від Вадим · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Поняття, сутність та складові територіально-промислового комплексу України 1.1. Територіально-промисловий комплекс України та його структурні складові 1.2. Виробнича інфраструктура України: особливості розвитку і розміщення Розділ 2. Промисловий комплекс України та його структурні складові 2.1. Паливно-енергетичний комплекс України, його розвиток і розміщення 2.2. Металургійний комплекс України, його розвиток і розміщення. 2.3. Машинобудівний комплекс України, його розвиток і розміщення 2.4. Хімічний та лісопромисловий комплекси України, їх розвиток і розміщення Висновки Список використаних джерел

Висновок

Промисловому комплексу України належить головна роль у примноженні виробничого потенціалу України. Без докорінної зміни пріоритетів розвитку промисловості в напрямах забезпечення пріоритетів для високотехнологічних переробних та обробних галузей — виробників продукції кінцевого споживання у порівнянні з галузями сировинного характеру проблематичним є досягнення сталого економічного зростання для всієї національної економіки.

Територіальна організація продуктивних сил, або, по суті, територіальна організація суспільства — це поєднання функціонуючих територіальних структур (розселення, розміщення виробництва розташу-вання об'єктів природокористування), які об'єднуються територіальними структурами управління з метою здійснити відтворення життєдіяльності суспільства в конкретних геопросторово-часових координатах у межах діючих законів.

Територіальна організація продуктивних сил — просторовий взаємозв'язок галузевих, міжгалузевих і територіально-виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, заощадження витрат на подолання диспропорцій у взаєморозміщенні джерел сировини, палива, енергії, місць виробництва й споживання продукції.

Дослідження територіальної організації продуктивних сил повинно охоплювати обов'язкове вивчення структури, ієрархії й інших особливостей управління. У наш час більшість дослідників як незаперечну істину сприймають те, що формула управління — це формула влади. Тому мистецтво управління повинно ґрунтуватися на опануванні, насамперед, формули влади. Перспективний розвиток територіальної структури еко-номіки залежить значною мірою від формули управління, кваліметричних (якісних) характеристик управлінських кадрів.

Без контрольованого розвитку територіальної структури неможлива оптимізація територіальної організації суспільства, а звідси — неможлива і побудова ефективного суспільства як у кожній окремій державі, так і на планеті Земля.

Сказане засвідчує не лише важливість, а й необхідність постійного дослідження територіальної структури економіки і територіальної організації продуктивних сил, управління їх розвитком, без чого неможли-вий поступ у майбутнє.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?