Курсова робота «Реальні договори», 2009 рік

З предмету Право · додано 14.10.2011 17:24 · від sashko22222 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Загальна характеристика реальних договорів 1.1. Історія виникнення реальних договорів 1.2. Поняття, значення та функції реального договору в цивільному праві 1.3. Види реальних договорів 2. Елементи договору 2.1. Сторони договору 2.2. Предмет договору 2.3. Зміст договору 2.4. Форма та порядок укладення зміни та припинення договору 3. Порівняльна характеристика реальних, консенсуальних та формальних договорів 3.1. Особливості реальних та консенсуальних договорів 3.2. Особливості реальних та формальних договорів Висновок Список використаних джерел

Висновок

Отже, реальні договори, як і всі інші договори виникли в Давньому Римі. Особливістю цих договорів було те, що для реальних договорів недостатньо одної неформальної угоди. Для укладення такого договору потрібно було передати річ, лише тоді цей договір вважався укладеним. Існували такі види як позика, позичка, договір зберігання або поклажі та застава. Зміст цих договорів зводився до обов'язку особи повернути майно, отримане ним раніше від іншої особи.

В наш час цивільне право визначає реальні договори як домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов’язків, найважливішою умовою для яких є не тільки узгодження волі сторін, а й передача речі - об'єкта договору.

Реальним договорам характерні такі ознаки як те, що в них виражається воля осіб, те що вони спрямовані на досягнення певних цивільно-правових наслідків, а також повинна буди здійснена передача речі. Важливо зазначити те, що реальні договори впливають на динаміку цивільних відносин, а саме породжують, змінюють чи припиняють їх, також вони визначають зміст конкретних прав та обов'язків учасників договірного зобов'язання і виступають засобом регулювання поведінки сторін у цивільних правовідносинах.

Реальні договори посідають значне місце в умовах ринкової економіки. Вони виконують такі важливі функції як ініціативну, програмно-координаційну, інформаційну, гарантійну, захисну та багато інших, не менш важливих.

Сучасне цивільне право залежно від моменту виникнення договору розрізняє реальні, консенсуальні і формальні договори.

До реальних договорів можна віднести такі договори як: договір позики, договір довічного утримання(догляду), договір зберігання, договір перевезення, договір купівлі-продажу (продаж товарів з використанням автоматів), договір дарування, договір позички.

Сторонами реальних договорів можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Для укладення реальних договорів потрібно досягнути всіх істотних умов конкретного виду договору, а сам договір вважається укладеним з моменту передачі речі.

Реальний договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір, яка має назву оферти, і прийняття пропозиції другою стороною, або акцепту. Цей договір може бути укладеним в усній, письмовій формі чи шляхом вчинення конклюдентних дій. При розірванні договору зобов'язання сторін припиняються. Зміна і розірвання договору допускаються лише за угодою сторін, якщо інше не передбачено законодавчими актами або договором. Угода про зміну або розірвання договору вчиняється в тій самій формі, в якій був укладений договір.

Як підсумок можна сказати, що реальні договори займають чільне місце в системі цивільно-правових договорів і відіграють важливе значення в цивільному праві України.

Коментар модератора

40 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?