Курсова робота «Правова кваліфікація об’єктивної сторони складу міжнародного злочину «тероризм»», 2010 рік

З предмету Право · додано 27.10.2011 13:50 · від Янчик · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3-4 Розділ 1 Визначення поняття міжнародного тероризму та правова кваліфікація міжнародного злочину "тероризм" 5-17 Розділ 2 Об'єктивна сторона складу злочину міжнародного злочину "тероризм" 18-28 Висновки 29-29 Список використаних джерел та літератури 30-31

Висновок

Серед вчених немає єдиної думки з питання кримінально-правового визначення поняття тероризму, терористичного акту та міжнародного тероризму, що безсумнівно, в значній мірі перешкоджає ефективній антитерористичній діяльності.

Необхідно розрізняти два споріднених, але різних, поняття – терор і тероризм. Терор – (соціально-політичне явище) це насилля влади з її державним апаратом проти народу з метою придушення не тільки опозиції, але й всього загалу, з метою викликати жах і залишити думки про спротив. Іншими словами, терор – це насилля з боку сильного. При певних обставинах (коли суб'єктом є держава) може бути легітимний.

Натомість тероризм – (кримінально-правове явище) це насилля «з боку слабшого», насилля, що виходить від опозиційних прошарків суспільства, радикально налаштованих і, як правило, вельми нечисленних. Це метод впливу шляхом здійснення теракту задля досягнення певних цілей, за якого жертва теракту не є об'єктом даного методу впливу. Є завжди протиправним.

Тероризм знаходить своє об’єктивне вираження у терористичному акті, визначення якого сформовано у диспозиції ст. 258 КК України та вважається невдалим з огляду на те, що такі ознаки як «залякування населення» і здійснення «впливу» передбачаються не у взаємозв’язку, а в альтернативному порядку, а це призведе до того, що переважна більшість злочинів повністю підпадатиме під ознаки складу злочину «терористичний акт». Зокрема всі нові статті КК України (258-1 – 258-4) «обслуговують» виключно ст. 258 КК, що неминуче породить додаткові проблеми у кваліфікації злочинів цієї категорії.

Міжнародний тероризм – насильницькі акти, вчинені проти окремих громадян чи об’єктів, у тому числі тих, що перебувають під захистом міжнародного права, вбивства голів іноземних держав та урядів (їхніх дипломатичних представників), підривання приміщень посольств і дипломатичних місій, представництв організацій, штаб-квартир міжнародних організацій, вибухи у громадських місцях, на вулицях, аеропортах, вокзалах та інше.

Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст.258 КК, виражена в двох формах: 1) застасування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини, або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків; 2) погроза вчинення зазначених дій. Важливе місце при кваліфікації даного злочину приділяється встановленню місця, часу, обстановки, способу та засобів вчинення злочину, але такі ознаки не є обов’язковими.

Основні ознаки об’єктивної сторони зазначаються в диспозиціях статей Особливої частини КК, сутність злочинів взагалі полягає в суспільно небезпечному діянні, яке є основною ознакою об’єктивної сторони. Слід зауважити, що кримінальна відповідальність настає лише за суспільно небезпечне діяння, а не за думки, намір вчинити злочин.

Об’єктивна сторона є важливим показником ступеня суспільної небезпеки злочинного діяння, визначає характер заподіяної шкоди об’єкту кримінально-правової охорони. Обов’язковим елементом об'єктивної сторони тероризму є створення небезпеки загибелі людей, створення значного майнового збитку, або настання інших суспільно небезпечних наслідків.

Ефективний вплив міжнародного права на тероризм може бути забезпечено за умови, якщо в рамках складу тероризму глибоко і всебічно будуть кваліфіковані дії держави або держав, у результаті яких виникли причини й умови для вчинення терористичних актів, що в сукупності утворює об’єктивну сторону складу цього злочину. Держава виступає через свої органи та несе відповідальність за їх дії. Неправомірна діяльність цих органів, які приймають рішення і здійснюють їх з порушенням норм міжнародного права, означає неправомірну діяльність держави. Ознаки об’єктивної сторони, що відображають діяльність того елемента суб’єкту тероризму, який своїми діяннями сприяє вчинення терористичних актів як іншої складової цього суб’єкта, можуть бути найрізноманітнішими. Це прийняття свідомо неправомірних політичних рішень, укладання угод, що суперечать міжнародному праву, видання злочинних наказів, санкціонування експансії, незаконних економічних і політичних заходів, дії, що тягнуть економічний і культурний закабалення народів, територій, фактичні військові дії, що порушують закони і звичаї війни, і т. п.

Таке «залучення» до складу об’єктивної сторони тероризму дій держав, які не мають прямого зв'язку з вчиненням актів тероризму (як з позицій сприяння, так і превентивного протидії), відкриває широкі можливості регулюючого впливу на тероризм міжнародного кримінального права за допомогою більш ефективного використання інституту відповідальності держави і фізичних осіб, його представляють, які в умовах сьогодення здебільшого залишаються поза полем такого впливу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?