Курсова робота «Звіт з виробничо-економічної практики на ВАТ "ЦГЗК"», 2009 рік

З предмету ЗЕД · додано 12.10.2011 12:49 · від Ирина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Організаційно-правова характеристика та система управління ВАТ «ЦГЗК» 6 Розділ 2. Маркетингова діяльність ВАТ «ЦГЗК» 14 Розділ 3. Фінансово-економічні показники діяльності ВАТ «ЦГЗК» 22 Розділ 4. Організація зед ват «цгзк» 31 Розділ 5. Аналіз управління персоналом ВАТ «ЦГЗК» 38 Висновки та рекомендації 48 Додатки 52

Висновок

Під час проходження практики на ВАТ «Центральний ГЗК» мною були виконані наступні завдання виробничої економічної практики:

- вивчення підприємства як об'єкт управління;

- вивчення організацію роботи всіх підсистем менеджменту підприємства;

- аналіз результатів господарської діяльності підприємства;

- аналіз конкурентоспроможності підприємства та оптимізація структури управління;

- набуття практичних вмінь, знань і навичок здійснення соціально-економічного й оперативно-виробничого планування.

Вiдкрите акцiонерне товариство "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" - одне з найпотужнiших пiдприємств в Українi по виробництву концентрату, обкотишiв та iншої залiзорудної сировини.

ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг) входить до п'ятірки найбільших виробників гірничорудної сировини України.

Станом на 01.01.2010 року виробничі потужності комбінату складають:

- по виробництву концентрату 5,3 млн. т. на рік;

- по виробництву обкотишів 2,1 млн. т. на рік;

- по добуванні руди 14,18 млн. т. на рік.

Підприємство володіє значним інтелектуальним потенціалом, має дружні, тісні стосунки з партнерами, оснащене сучасними інформаційними засобами діяльності і управління, облік і управління діяльністю здійснюються за допомогою комп'ютерної мережі.

ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (Центральний ГОК, ЦГОК) - єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи добування руди, а також залучає до переробки відходи збагачення. Підприємство спеціалізується на здобичі, переробці і виробництві сировини для металургійної промисловості - окатишів і залізорудного концентрату.

Маркетингова діяльність ВАТ «Центральний ГЗК» - це складна система, основними задачами якої є формування асортименту підприємства, підвищення якості товару та цінова політика.

З кожним роком все більшого значення набуває проблема вибору і освоєння нових ринків збуту. У зв'язку з цим на ВАТ «ЦГЗК» велиука увага приділяється аналітико - пошуковим зусиллям в цій області. Нові ринки збуту вирішальним образом можуть змінити конкурентоспроможність товару і рентабельність збутової діяльності.

Основною маркетинговою стратегією на ВАТ «Центральний ГЗК» є завоювання лідируючих позицій на ринку постачання концентрату, обкотишів та іншої залізорудної сировини, довіри споживачів. До ключових складових маркетингової стратегії відносяться:

- створення системи маркетингової інформації;

- оптимізація ціноутворення;

- робота з товаром;

- організація системи збуту;

- використання просування.

Для більш ефективного і стійкого функціонування комбінату маркетингова служба формує маркетинговий «стратегічний набір»: своєрідну систему стратегій, які забезпечують ринкову спрямованість підприємства.

У вирішенні задач підвищення конкурентоспроможності продукції з кожним роком все більшого значення набуває проблема вибору і освоєння нових ринків збуту. Нові ринки збуту вирішальним образом можуть змінити конкурентоспроможність товару і рентабельність збутової діяльності.

Розглянувши фінансову діяльність ВАТ «Центральний ГЗК», можна стверджувати, що фінансові показники мають тенденцію до зростання, спостерігається тенденція до збільшення обсягів виробництва основних видів продукції - концентрату та обкотишів.

В умовах перехідної економіки в Україні посилюється конкуренція, невизначеність, ризик. Щоб вижити за цих умов, менеджерам слід впроваджувати нові технології і технічні нововведення, йти на сміливі, нетрадиційні дії, які, в свою чергу, підвищують ризик.

Отже, необхідно навчитися прогнозувати події, оцінювати економічний ризик; йти на нього. Основні завдання під час прийняття економічних рішень - це врахування ризику, керування ним, зведення його до прийнятних меж, зниження можливих збитків. З метою запобігання кризовим ситуаціям на підприємстві створена програма фінансового оздоровлення, що включена до останнього розділу бізнес - плану.

При проведенні аналізу технічного оснащення був виявлений нереалізований потенціал підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства, а саме: не в повному обсязі використовуються способи енергозбереження.

У зв`язку з цим було запропоновано: - врегульювати електропривод турбокомпресора К-250 компрессорної станції шахти ім. Орджонікідзе; придбати частотний перетворювач на привод ТВД збагачувальної фабрики; придбати тиристорні збудники з цифровою системою керування і врегулювати струм збудження синхронних двигунів з метою оптимизації струму збудження СД в кількості 3 штук; еконструкціювати конденсаторну батарею 35 кВ ГПП-4; оптимізувати перевод електропостачання підстанції №10 ств. «Победа» шахти «Гігант-Глибока» на 1-й клас напруги; оптимізувати перевод електропостачання «ГВУ-1» шахти «Гігант - Глибока» на 1 - й клас напруги; розширити високотемпературної зони обжигу № 2 за рахунок приєднання вакуумкамери № 17; оптимізувати процес виділення та загрузки підстилочного матеріалу машини ОК-324; оптимізувати процес зниження споживання енергетичних ресурсів у структурних підрозділах ВАТ «Центральний ГЗК» в 2010 році.

В результаті реалізації запропонованих заходів збільшиться обсяг виробництва, зросте продуктивність праці, знизиться собівартості продукції, що позитивно вплине на показники роботи підприємства та на конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому.

Впровадження запропонованих заходів у комплексі надасть можливість зміцнити його становище серед конкурентів на ринку металургійної промисловості.

Можна зробити висноски, що конкурентоспроможність продукції ВАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат» на внутрішньому ринку досить висока.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?