Дипломна робота «Облік та аналіз фінансових результатів підприємства», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 04.10.2011 13:49 · від Lena · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 1. Методологія обліку та аналізу фінансових результатів на підприємстві 9 1.1. Методологія визначення та оцінка фінансових результатів згідно з П(С)БО 15 «Дохід» 9 1.2. Організація обліку фінансових результатів на підприємстві 14 1.3. Аналіз фінансових результатів підприємства 42 2. Облік та аналіз фінансових результатів та використання прибутку на підприємстві державний регіональний проектно-дослідний інститут "запоріждіпроводгосп" 47 2.1. Характеристика підприємства ДРПВІ "Запоріждіпроводгосп" 47 2.2. Організація бухгалтерського обліку фінансових результатів у ДРПВІ "Запоріждіпроводгосп" 50 2.3. Аналіз фінансових результатів ДРПВІ "Запоріждіпроводгосп" 61 3. Шляхи удосконалення обліку фінансових результатів на підприємстві 86 3.1. Аудит фінансових результатів 86 3.2. Шляхи удосконалення обліку фінансових результатів 112 Висновки 119 Список використаної літератури 121 Додаток а 124 Додаток б 128 Додаток в 132 Додаток г 135

Висновок

Результатом дипломного дослідження є теоретичне узагальнення і вирі-шення методичних і практичних проблем, пов’язаних з веденням обліку та аналізу фінансових результатів. Мета - обґрунтування теоретичних основ і розробка практичних рекомендацій по формуванню фінансових результатів підприємства досягнена. Завдання дипломної роботи виконано.

Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі сьогодні в Україні відіграє правильне ведення бухгалтерського обліку фінансових результатів підприємства.

У роботі встановлено, що для забезпечення можливості управління фі-нансовими результатами необхідно володіти методологічним інструментарієм, який дозволяє оперативно виявляти фінансові результати, визначати вигідність виробництва і реалізації окремих видів продукції і забезпечувати можливість їх прогнозування.

Сучасні методи бухгалтерського обліку та аналізу фінансових результатів діяльності дають можливість здійснювати оцінку підприємства. Розрахунок та аналіз економічних показників діяльності підприємства є активними інструментами сучасного фінансового менеджменту. Набір цих відносних показників дозволяє скласти доволі повне уявлення про ефективність виробничої, маркетингової діяльності, фінансової стратегії підприємства, а також оптимізувати сам процес управління. Без бухгалтерського обліку фінансових результатів сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб’єкта економічної діяльності.

Реальний фінансовий результат діяльності підприємства формується на стадії виробництва, прибуток підприємство отримує головним чином від реалізації продукції.

На підставі проведених досліджень в роботі доведено, що форма Звіту про фінансові результати потребує удосконалення.

Для того щоб звітність була дійовим засобом управління і контролю, вона повинна відповідати всім вимогам, що ставляться до обліку. Вона має достовірно відображати ресурси підприємства, їх використання і фінансові результати діяльності. Показники звітності повинні бути об'єктивними, обґрунтовані перевіреними даними поточного обліку і підтверджені відповідними документами.

Важливою умовою вдосконалення обліку та аналізу фінансових результатів є впровадження комплексної системи бухгалтерського обліку. Оскільки ділянка обліку фінансових результатів діяльності підприємства пов’язана практично з усіма іншими ділянками обліку, реалізація її завдань може здійснюватися в середовищі автоматизованих бухгалтерських програм з дотриманням принципів комплексності, взаємозв’язку та взаємообумовленості інформації, що формується.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?