Курсова робота «Державна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: фінансовий аспект», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 04.10.2011 12:52 · від Ira · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.РОЗДІЛ 1. Становлення та розвиток малого та середнього підприємництва в Україні 5 1.1. Важливість розвитку малого бізнесу 5 1.2. Економічна сутність малого та середнього бізнесу 7 1.3. Функції малого підприємництва 9 1.4. Фінансові ресурси малого бізнесу 11 1.5. Характеристика економіко-правових умови функціонування малого бізнесу та перешкоди на шляху його розвитку 12 2.РОЗДІЛ 2. Аналіз сучасних джерел та місце держави в фінансуванні малого та середнього бізнесу в Україні 14 2.1. Етапи формування державної підтримки 14 2.2. Види фінансування малого та середнього бізнесу в Україні та роль державного фінансування 17 2.3. Кредитування як інструмент фінансової підтримки 19 2.4. Спрощена система оподаткування в Україні 21 2.5. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні 22 2.6. Переваги та реалії венчурного підприємництва в Україні 24 3.РОЗДІЛ 3. Проблеми фінансової підтримки малого та середнього бізнесу в Україні та шляхи їх вирішення 27 3.1. Причини недоступності кредитів для суб'єктів малого та середнього бізнесу 27 3.2. Шляхи підвищення доступності кредитів для малого бізнесу 29 3.3. Заходи державної політики щодо венчурного підприємництва в розвинутих країнах 31 3.4. Система заходів, що має бути реалізована для розвитку венчурного підприємництва в Україні 32 3.5. Проблеми, що перешкоджають розвитку фінансового лізингу в Україні 33 3.6. Шляхи вирішення проблем ринку лізингових послуг в Україні 34 Висновок Список використаної літератури Додаток А до розділу 1 Додаток Б до розділу 2 Додаток В до розділу 3

Висновок

На сьогоднішній день в Україні склались такі економічні реалії, що господарство нашої держави прагне до переходу на якісно новий ринковий рівень. Але реалізація даного завдання не можлива без виваженої і розумної політики з боку правлячої сторони, яка має бути спрямована на стимулювання і підтримку всіх сфер економіки держави.

Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно-командної економіки в сучасну соціально орієнтовану неможлива без діяльності підприємців, які зумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на макроекономічному рівні. Одним із перспективних напрямів створення конкурентного ринкового середовища є розвиток малого підприємництва.

Провівши аналіз щодо актуальності і важливості малого та середнього підприємництва для економіки нашої країни і усвідомивши їх позитивний вплив на створення конкурентного середовища і підвищення зайнятості, що супроводжується значними надходженнями до Держбюджету, спостерігаємо таку ситуацію, що наша держава не використовує позитивний досвід високо розвинутих країн в підтримці і стимулюванні малого бізнесу.

Провівши дослідження по темі даної курсової роботи було виявлено переважно негативні тенденції щодо розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Це відбувається через недостатню підтримку цього важливого сегменту ринкової економіки з боку держави, а подекуди і згортання тих програм підтримки, які вже існують (наприклад, часткова компенсація відсотків за кредитами не передбачається з 2009 р. в бюджеті України, а місцеві бюджети найчастіше не мають фінансових ресурсів на здійснення такого роду виплат). Не потрібно думати, що це малий і середній сегмент бізнесу потребує державної підтримки, адже потреба держава в ньому є не менш важливою, а подекуди і значно більшою, адже формування ринкової економіки не можливе без цього сектору. Тобто, в нашій державі відбувається недооцінка потенціалу, який несе в собі розвиток малого та середнього підприємництва. Таким чином, частка малих і середніх фірм в Україні в середньому становить близько 16 %, в той час як у розвинутих країнах цей показник тримається на рівні 60-70 %, які формують більше 50 % надходжень до бюджету.

Підтримка малого бізнесу – це система фінансових заходів як прямих, тобто безпосереднє фінансування суб'єктів малого підприємництва, так і непрямих, що включають розвиток ринку лізингових послуг, бізнес-інкубаційні системи, мікрокредитування і т.д. Тому державі потрібно зосереджувати увагу не на один вид фінансової підтримки, а здійснювати їх в комплексі. Але для здійснення і використання зазначених заходів, необхідний і сам розвиток і постійне вдосконалення процедур проведення цих заходів. Так венчурне інвестування, наприклад, не може стати дієвим інструментом у підтримці інноваційних проектів в Україні, оскільки в Україні практично відсутній ринок венчурного капіталу. Ще однією причиною неможливості для суб'єктів малого бізнесу використання фінансових інструментів для підтримки їх діяльності – це недостатня поінформованість про їх можливості і переваги, причиною якої є недостатній їх розвиток.

Отже, організація фінансового стимулювання малого та середнього бізнесу в Україні – це складне завдання, яке потребує вдосконалення, насамперед, законодавчої бази України, розробку і запровадження методів підтримки, які мали позитивні наслідки у високорозвинутих країнах і працюють на досягнення ще більших результатів в їх економіках і сьогодні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?