Курсова робота «Ефективність використання земельних ресурсів та шляхи її підвищення», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 02.10.2011 17:35 · від Валерія Костянтинівна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Земля як основний ресурс сільськогосподарського виробництва та показники ефективності її використання. 5 1.1. Роль і місце земельних ресурсів в сільськогосподарському виробництві. 5 1.2. Земельна реформа в Україні. Основи Земельного кодексу України. 12 1.3. Методика визначення ефективності використання земельних ресурсів. 19 Розділ ІІ. Оцінка і факторний аналіз досягнутого рівня ефективності використання землі ТОВ "Агрокомплекс Узин". 21 2.1. Економічна характеристика підприємства ТОВ "Агрокомплекс Узин". 21 2.2. Динаміка, оцінка тенденцій зміни та досягнутий рівень інтенсивності та ефективності використання земельних ресурсів. 32 2.3. Факторний аналіз ефективності використання земельних ресурсів. 40 Розділ ІІІ. Шляхи поліпшення використання земельних ресурсів. 52 3.1. Шляхи підвищення економічної ефективності використання земельних ресурсів. 52 3.2. Запровадження оптимальної структури посівних площ і сівозміни 59 Висновки 70 Список використаної літератури 73 Додатки 75

Висновок

Земля виступає базою сталого розвитку і умовою соціального прогресу та добробуту людства. У сільському господарстві земля виступає не лише просторовим базисом розміщення виробничих споруд, а й водночас є предметом праці та основними засобами праці. Особливістю землі є її родючість. Обмеженість земельних ресурсів веде до раціонального та ефективного використання даного ресурсу.

В курсовій роботі була розкрита суть поняття «ефективність використання земельних ресурсів», розкрита методика визначення показників інтенсивності та ефективності її використання, застосований факторний аналіз та кореляційно-регресивний аналіз, здійснений аналіз та обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання земельних ресурсів.

У другому розділі курсової роботи було досліджено підприємство ТОВ "Агрокомплекс Узин" Білоцерківського району. Провівши аналіз показників розміру було з’ясовано, що ТОВ "Агрокомплекс Узин" значно поступається своїми розмірами СВК АФ "Перемога". Було з’ясовано, що дане підприємство займається вирощуванням зернових і технічних культур (їх частка у структурі товарної продукції займає 63,9%), а також розведенням свиней. Підприємство має середній рівень зосередженості галузей. Пріоритетною галуззю є зерновиробництво.

Показники інтенсивності використання землі в порівнянні з СВК АФ "Перемога" є доволі високими, що веде до зростання можливості підприємства до збільшення обсягу виробництва продукції та підвищення його дохідності.

Економічна ефективність використання земельних ресурсів вищі в порівнянні з СВК АФ "Перемога", що свідчить про те, що ТОВ "Агрокомплекс Узин" є ефективнішим, продуктивнішим та рентабельнішим ніж СВК АФ "Перемога".

По іншим економічним показникам, таких як показники інтенсивності використання основних засобів, натуральні та вартісні показники ефективності виробництва, показники продуктивності використаних виробничих ресурсів та показники економічної ефективності виробництва підприємство ТОВ агрокомплекс "Узин" випереджає СВК АФ "Перемога".

ТОВ агрокомплекс "Узин" має інтенсивно - екстенсивний тип економічного розвитку. Тобто досягає приросту продукції за рахунок поліпшення використання авансованого капіталу та його розміру.

В підрозділі 2.1 було досліджено динаміку та оцінено тенденцій змін інтенсивності та ефективності використання земельних ресурсів ТОВ агрокомплекс "Узин" та проаналізовано досягнутий рівень інтенсивності і ефективності використання земельних ресурсів. Було з’ясовано, що за період 2005-2010 рр. Площа с/г угідь та ріллі зменшилися на 14,5%, кількість працівників зменшилася на 91%, внесення добрив збільшилося на 97%.

В загальному за даний період кількість вирощуваних культур зменшилася. Підприємство здебільшого почало вирощувати інтенсивні культури такі як соняшник, цукровий буряк, кукурудза на зерно. Найбільш врожайним був 2008 рік, найменш – 2006 рік.

Дане підприємство стабільно розвивається. Це можна побачити в збільшенні товарної продукції та прибутку. Товарна продукція за даний період часу збільшилася в 86,2%, що позитивно впливає на стан підприємства. Прибуток відповідно також збільшився на 105,1%. Збільшення його величини свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства, що і простежується в ТОВ агрокомплекс "Узин".

В підрозділі 2.3 було здійснено факторний та кореляційно-регресійний аналіз і з’ясований вплив кожного з факторів на прибуток з 1 га с/г угідь. Найбільш значущим з факторів є фондозабезпеченість основними засобами.

Проаналізувавши побудовану кореляційну модель можна робити такі висновки:

1. в даній моделі всі фактори мають позитивний вплив на прибуток підприємства;

2. дану модель можна вважати достовірною і значущою, оскільки критерій Фішера фактичний більше табличного (Fфакт> Fтабл).

У третьому розділі були представлені шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів.

Підвищення ефективності використання земельних ресурсів є однією з найважливіших народногосподарських проблем, успішне розв’язання якої сприятиме ефективному функціонуванню аграрних підприємств.

На даний момент в Україні існує тенденція до зниження обсягів використання органічних добрив і збільшення використання мінеральних добрив. Так використання мінеральних добрив збільшилося з 5,2 до 88,6 млн. т, а органічних добрив зменшилося з 80,6 до 10,4 млн. т. В світі та Україні спостерігається тенденція до зменшення площі сільськогосподарських угідь, Так в 2006 році в Україні вона становила 41675,9, то в 2009 році – 41596,4. Проте площа ріллі збільшилася з 32446,2 до 32478, 4.

З метою підвищення прибутку від використання земельних ресурсів в підрозділі 3.2 було досліджено основи оптимізації посівних площ та розроблено економіко-математичну модель, яка розрахувала оптимальну структуру посівних площ для ТОВ агрокомплекс "Узин". Запропоновано змінити структуру посівних площ, що дасть в результаті збільшення прибутку на 263770 грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?