Дипломна робота «Україна на міжнародному ринку послуг»

З предмету Міжнародна економіка · додано 02.10.2011 12:28 · від sergey · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ і. Теорети основи світового ринку послуг.6 1.1. Сутність та значення міжнародної торгівлі послугами.6 1.2. Світовий ринок послуг в умовах глобалізації економіки.13 1.3. Міжнародне регулювання ринку послуг.29 Розділ ii. Сучасний стан міжнародного ринку послуг україни.37 2.1. Україна на світовому ринку послуг.37 2.2. Особливості становлення ринку послуг в економіці України.43 2.2.1. Фінансові послуги.43 2.2.1. Туристичні послуги.48 2.2.3. Транспортні перевезення.53 2.2.4. Телекомунікаційні послуги.59 Розділ iii. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку послуг.64 3.1. Проблеми розвитку українського ринку послуг.64 3.2. Шляхи вдосконалення міжнародного ринку послуг України.72 Висновки.81 Список використаної літератури.85

Висновок

1. Сучасний розвиток світового ринку послуг пов’язаний з посиленням процесів глобалізації та інтеграції у світовій економіці. Так, розвиток новітніх технологій та інтенсифікація міжнародних зв’язків розширили зміст категорії "послуги": поряд з такими загальними якісними ознаками, як їх невідчутність, невіддільність, непостійність та в більшості випадків нездатність до збереження, деякі види послуг можуть набувати уречевлених форм (комп’ютерна програма на дискеті), бути видимими, піддаватися зберіганню (послуги телефонного автовідповідача) та не завжди вимагати прямої взаємодії покупця і продавця послуги (видача грошей за дебіторською карткою).

2. В умовах глобалізації економіки світовий ринок послуг розвивається більш динамічно, ніж інші сегменти світового ринку, що пов’язано з прискореним ростом сфери послуг в більшості країн світу, а також процесами лібералізації, розширенням відкритості національних економік, зростанням інтенсивності потоків інвестицій. Міжнародна торгівля послугами подвоюється кожні 7-8 років, в порівнянні з 15 роками, необхідними для аналогічного збільшення обсягу експорту товарів.

3. Сектор послуг набув динамічного розвитку в економіці багатьох країн світу. В розвинених країнах світу він забезпечує суттєву частку надходжень до ВВП, які досягають 75% та забезпечує роботою до 77% населення. Значного розвитку сектор послуг набув у найбільш розвинених країнах світу – США 73,9% ВВП і 75,1% робочої сили; Великобританії 72,6% і 70,4%, відповідно. Частка країн, що розвиваються, країн з перехідною економікою та НРК хоча поступово й збільшується в світовому обсязі торгівлі послугами, все ж залишається незначною – Україна 47,9% ВВП, Казахстан - 52,3 %, Росія - 56,1 % відповідно. Очікується, що в найближчому майбутньому його вплив на розвиток економічних процесів в глобальному світі посилиться.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?