Реферат «Світовий фінансовий ринок деривативів», 2008 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 02.10.2011 12:25 · від Даша · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи функціонування ринку похідних цінних паперів 5 1.1. Виникнення і розвиток ринку деривативів 5 1.2. Сутність та елементи сучасного ринку деривативів 9 1.3. Класифікація та порівняльна характеристика деривативів 13 РОЗДІЛ 2. Механізм дії та сучасні тенденції світового ринку деривативів 19 2.1. Механізм дії ф’ючерсів та опціонів 19 2.2. Сучасний стан та динаміка розвитку світового ринку деривативів 26 2.3. Функціонування кредитних деривативів та світова фінансова криза 28 РОЗДІЛ 3. Розвиток та організація обігу деривативів на фінансовому ринку України 33 3.1. Нормативно-правове регулювання обігу деривативів в Україні 33 3.2. Сучасні тенденції розвитку ринку деривативів в Україні 37 Висновки 42 Анотація 45 Список використаних джерел 46 Додатки 49

Висновок

Досліджуючи сучасний світовий ринок деривативів в теоретичному аспекті, можна дати наступне узагальнене визначення ринку похідних фінансових інструментів: ринок деривативів – це економічний механізм реалізації відносин учасників ринку з приводу купівлі-продажу похідних фінансових інструментів, за допомогою якого відбувається трансферт ризиків окремо від базових активів, зменшення трансакційних витрат та забезпечуються інвестиційні можливості здійснення операцій з високим рівнем леверіджу, тобто співвідношення вкладень капіталу у цінні папери з фіксованим доходом та вкладень капіталу у цінні папери з нефіксованим доходом.

Наявність на ринку широкого вибору похідних фінансових інструментів сприяє перерозподілу ризиків, що виникають на фінансовому ринку, а також свідчить про достатню розвиненість фінансового ринку країни, адже ці інструменти підвищують ліквідність основних цінних паперів та створюють додаткові напрями для вкладення тимчасово вільних коштів, а одним з основних мотивів їх використання є хеджування фінансових ризиків.

Підтримка достатньої ліквідності ринку є важелем в управлінні ризиками, що дає змогу закрити позиції неспроможних учасників ринку за період, що покривається початковою маржею. У процесі функціонування деривативів може створитися ситуація, за якої ліквідність може виявитися недостатньою для закриття позицій у відведений проміжок часу і за прийнятими цінами. У спокійній ситуації на ринку в цьому немає великої небезпеки, але фінансова неспроможність особливо виявляється під час криз.

Під ідеальним хеджування передбачається таке проведення операцій з фінансовими деривативами, яке дозволяє повністю уникнути цінового ризику, а результати переоцінки балансової позиції хеджера внаслідок зміни кон’юнктури ринку абсолютно точно компенсуються результатами від проведення операцій хеджування.

У процесі дослідження було з’ясовано, що проведення операцій ідеального хеджування дозволяє мати однакові результати за будь-яких змін ціни базового інструмента, але позбавляє можливості скористатися перевагами від сприятливих цінових тенденцій на ринку. В практичній діяльності хеджування допомагає якщо не повністю ліквідувати ризик, то суттєво його знизити, а за правильного вибору стратегії хеджу – мінімізувати. Ступінь наближення до досконалого хеджування за результатами суттєво залежить від виду застосовуваних строкових контрактів. За механізмом дії найточніше досягненню цієї мети відповідають ф’ючерсні контракти. Проте й у цьому випадку існують причини, які не дозволяють цілковито реалізувати методику ідеального хеджування на практиці.

Стосовно ж кредитних деривативів, хеджування є способом стабілізації ринкової вартості банківської установи. Якщо балансові позиції банку підібрані за строками та сумами, банк не має потреби в участі інших учасників ринку, які б узяли на себе ризик. Але узгодити всі позиції на практиці майже неможливо. В такому разі використовують хеджування, яке дозволяє відчутно зменшити або повністю усунути ризик, а відтак стабілізувати фінансові результати діяльності банку. Теоретично хеджування створює імунітет для банківського балансу, захищаючи від непередбачених цінових змін на ринку.

Отже, в сучасних умовах деривативи виконують в економічній системі дві важливі функції, створюючи, з одного боку, механізми для проведення операцій хеджування цінових ризиків, а з іншого – дозволяючи біржовим спекулянтам гарантувати свої прогнози і здійснювати спекулятивні операції для отримання доходу від різниці в цінах.

Але слід звернути увагу на те, що правильне використання деривативів сприяє покращенню фінансового стану тих, хто бере участь в операціях з цими інструментами, а також всієї економіки в цілому. Однак при цьому доводиться визнати, що деривативи, торгівля якими досить часто ведеться на позабіржовому ринку, можуть стати причиною певних економічних проблем, тому що вони не є об’єктом прямого регулювання. Окрім того, похідні фінансові інструменти можна назвати могутнім знаряддям, що може неправильно застосовуватися. Наслідком неправильного застосування деривативів, зокрема облігацій, забезпечених борговими або кредитними зобов’язаннями, є сучасна світова фінансово-економічна криза.

Зловживання фінансовим деривативами неодноразово призводили до різних фінансових катастроф, таких як, наприклад, банкрутство муніципалітету округу Орендж у штаті Каліфорнія через помилково зроблену ставку на розмір відсоткових ставок або досить серйозні проблеми інвестиційного банку “Бенкерс Траст”, що був світовим лідером у сфері фінансового інжинірингу у середні 1990-х рр..

Що стосується українського ринку похідних цінних паперів, то, як вже було зазначено, він знаходиться на стадії становлення та потребує розвитку і законодавчого регулювання. Особливо важливою є організація обігу валютних деривативів в контексті валютних коливань в умовах ринкової економіки. Для активізації ринку валютних деривативів особливу увагу необхідно приділити удосконаленням схем розрахунків на строковому ринку та функціонуванню розрахункових палат. Важливим аспектом активізації вітчизняного ринку валютних деривативів є його інформаційна функція, тобто забезпечення суб’єктів ринку достовірною інформацією про майбутні тенденції основних ринкових параметрів. Також валютні деривативи відіграють важливу роль у забезпеченні ринкової саморегуляції економіки та є дієвими при реалізації антикризових заходів та на післякризовому етапі розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?