Курсова робота «Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегій вітчизняних організацій», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 29.09.2011 17:57 · від Mkyzina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи стратегічного розвитку підприємства 5 1.1. Поняття стратегії як основи діяльності підприємства 5 1.2. Сутність та види стратегій розвитку підприємства 9 Розділ 2. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегій 14 Розділ 3. Особливості вибору та формування стратегій розвитку вітчизняних підприємств 25 Висновки 31 Список використаних джерел 34

Висновок

Економічна система ринкового господарства базується на автономії господарюючих суб’єктів, механізмі ринку і конкуренції.

Цільовою функцією діяльності підприємства на ринку є отримання прибутку. Розмір цільового прибутку залежить від стадії життєвого цикла підприємства і обраної стратегії його діяльності на споживчому ринку.

Стратегія уявляє собою генеральну програму діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних довгострогових цілей і задач, направлень діяльності, оприділення необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей ті їх використання. Відмінним рисами стратегічного планування є розробка альтернативних варіантів підприємства і оцінка економічних наслідків реалізації кожного з них.

Необхідність забеспечення умов для досягнення цілей функціі діяльності підприємства викликає необхідність змінення приорітетів при розробці та обгрунтуванні економічної стратегії розвитку підприємства, що в свою чергу обумовлює зміну технології обгрунтування прогнозуємих показників його фінансово-господарської діяльності від прибутку до об’єму діяльності підприємства (товарообігу) і його асортиментної структури. Це відповідає вимогам маркетингового підходу до проблеми регулювання роздрібного товарообігу і дозволяє розробити конкретну стратегію, яка базується на оцінці реальної ситуації на ринку, ресурсних можливостей торгового підприємства. Першочергову увагу при цьому повинно бути приділено збалансуванню товарних ресурсів, роздрібного товарообігу і попиту населення, з одного боку, роздрібного товарообігу і прибутку – з другої.

Складні процеси становлення ринкових відносин в Україні мають свої особливості на рівні підприємств, становище якого у ринковій економіці докорінно змінюється. Будучи економічно самостійним і повністю відповідаючи за результати своєї діяльності, підприємство повинно сформувати таку систему менеджменту, яка забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентоздатність і стійке становище на ринку.

Останніми роками вже досить багато написано про стратегії, стратегічне планування та управління. У західній та східній теорії управління стратегічна діяльність визнана, як окремий, перспективний предмет дослідження. В умовах України теорія і практика стратегічної діяльності та управління нею ще не зайняли належного місця. Потреби освоєння та застосування стратегічного управління в умовах діяльності вітчизняних підприємств коливаються від ствердження про неможливість використання досвіду зарубіжних корпорацій на українських підприємствах, до дуже обередного погодження з тим, що окремі елементи стратегічного управління, певно, будуть корисними в недалекому майбутньому. Усе це відбиває крайній песимізм щодо цього питання.

Ідеї стратегічного управління поступово поширюються через різні джерела інформації та опановуються деякими організаціями. Однак знання щодо стратегічного управління ще не набули практичного застосування в повному обсязі. І головне тут – відсутність здібностей думати та керувати стратегічно. Натомість безліч часу витрачається на пошуки панацеї від скрутного становища підприємства.

Проаналізувавши проблеми розвитку вітчизняних підприємств я зробила такі висновки:

1. Підприємства деяких країн мають істотні виробничі переваги перед Україною через низькі витрати на вході (особливо з праці). Велике значення має також м'яке урядове регулювання чи унікальні природні ресурси. У таких випадках низьковитратні країни стають головними виробляючими суб'єктами і невеликою частиною продукції, що випускається, будучи конкурентоспроможною на світовому ринку, експортується на ринках інших країн.

2. Впровадження стратегічного управління у вітчизняну практику неможливе без врахування передового іноземного досвіду. Безперечними лідерами в цій галузі є такі розвинуті країни, як США і Японія. Певний інтерес викликає також накопичений досвід ряду інших країн, врахування якого може бути корисним вітчизняному виробнику

3. Вдумливий, творчий підхід до вивчення наявного іноземного досвіду і перенос його з урахуванням специфічних умов розвитку України на вітчизняні підприємства, поза всякими сумнівами, надасть допомогу вітчизняному виробнику в становленні і рості ефективності виробництва.

4. В умовах ринкової економіки ефективність доцільно визначати з урахуванням приведення (дисконтування) різночасних покупців до їх цінності в початковому періоді. Як інтегральний показник ефективності часто використовують різницю грошових потоків надходжень і платежів, вироблених у процесі реалізації проекту.

5. Стратегічна проблематика сьогоднішнього дня в Україні пов'язана не стільки з завоюванням нових ринків, скільки з загальною економічною кризою країни і критичним спадом виробництва. У цих тяжких умовах багато наших підприємств вважають, що розробки і впровадження стратегічного менеджменту в даний час передчасні. "Об'єктивність" такої думки дуже помилкова, а нездатність передбачати і непоінформованість про наявні методи і прийоми антикризового керування і планування при спаді виробництва, його нестабільності деяких керівників може привести до повного банкрутства підприємств. Тільки успішне оволодіння методами і підходами сучасного менеджменту з урахуванням ринку появи кризових ситуацій і його успішне впровадження дозволить підприємствам працювати стабільно і забезпечить їм перспективу росту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?