Курсова робота «Нормативно-правові акти», 2009 рік

З предмету Право · додано 28.09.2011 16:56 · від Таня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика нормативно-правових актів 1.1. Поняття та ознаки нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів 1.2. Види нормативно-правових актів 1.3. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі й за колом осіб. Колізія норм права Розділ 2. Місце та роль закону у системі нормативно-правових актів. 2.1. Співвідношення права та закону 2.2. Конституція – основний закон громадянського суспільства і держави Висновки Список використаної літератури

Висновок

Проведені дослідження дозволили нам зробити наступні висновки:

1. Ознайомившись з різноманітними літературними джерелами – книгами, періодичними виданнями, інформаційними сайтами у всесвітній мережі Internet ми дійшли висновку, що нормативно-правовий акт — офіційний акт-волевиявлення (рішення) уповноважених суб'єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин.

2. Вивчено види правових актів. Нормативно-правові актів за формою вираження поділяються на: письмові (акт-документ), усні (заяви, розпорядження, накази, вказівки), конклюдентні (акт-дія) та акти змішаного нормативно-конкретного змісту.

Види нормативно-правових актів за сферою дії: загальні; спеціальні; локальні.

Види нормативно-правових актів за характером волевиявлення: акти встановлення норм права; акти заміни норм права; акти скасування норм права.

Види нормативно-правових актів за галузями законодавства: цивільні; кримінальні; адміністративні; кримінально-процесуальні; адміністративно-процесуальні та ін.

Види правових актів за суб'єктами нормотворчості в Україні: нормативні акти Уряду, акти центральних органів виконавчої влади, загальні підзаконні акти, місцеві підзаконні акти, відомчі підзаконні акти, локальні (внутрішньо-організаційні) підзаконні акти, міжнародний договір.

3. Дослідженно структуру та ознаки нормативно-правового акту. Структура нормативно-правового акта залежить від його специфіки і виду, припускає поділ нормативного матеріалу на підрозділи. Основні структурні елементи нормативно-правового акта: преамбули, пункти, статті, глави, розділи та частини. Нормативно-правові акти мають певні ознаки: приймається або санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими органами) або народом (через референдум); завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних прав і обов'язків; приймається з дотриманням певної процедури; має форму письмового акта-документа і точно визначені реквізити; публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов'язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка.

4. Розглянуто межі дії нормативно-правових актів. Нормативно-правовий акт, має межі своєї дії в трьох «вимірах»: у часі, тобто обмежений періодом дії, коли закон має юридичну чинність; у просторі, на який поширюється дія закону; за колом осіб, які підпадають під вплив закону.

Нормативно - правові акти мають значну соціальну цінність. На думку С.Алєксєєва в аксеологічному плані стало можливим охарактеризувати місце і роль права в житті суспільства більш чітко і ґрунтовно. Основою розвитку державності, економіки, формування ринкових процесів, стабілізації суспільних процесів в Україні може бути лише професійне, конструктивне і стабільне право, адаптоване до Європейського законодавства.

Основну функцію серед правових актів виконує законодавство. Другий етап державотворення в Україні, розпочатий після прийняття Конституції 1996 року, означений прийняттям великої кількості кодексів та законів, що спрямовані на врегулювання багатьох питань економічного та соціального характеру.

На жаль, треба відзначити, що українське законодавство далеке ще від досконалості й не може на даному етапі повноцінно інтегруватися в законодавство Європейське. Підтвердженням цього може слугувати велика кількість законів, які прийняті на зміну або доповнення раніше прийнятих законів. Але й після цього окремі закони не втрачають своєї формальності, іноді недієздатності, декларативності. Це робить нестабільною всю систему нормативно-правових актів, не дає можливості громадянам адаптуватися в правовому сенсі в їх особистому житті та професійній (частіше – комерційній) діяльності. Це в цілому заважає підвищенню правової культури громадян, що є однією з умов побудови громадянського суспільства.

Коментар модератора

32 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?