Курсова робота «Розвиток підприємництва в Україні», 2009 рік

З предмету Політична економіка · додано 25.09.2011 15:05 · від Макс · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Основні засади підприємництва 5 1.1. Сутність і функції підприємництва 5 1.2. Умови розвитку підприємництва 9 1.3. Значення та роль підприємництва як форматора стандартів середнього класу 12 Розділ 2. Сучасний стан підприємництва в україні 15 2.1. Типологізація суб’єктів підприємництва в Україні 15 2.2. Кількісні та якісні показники розвитку підприємництва в Україні 18 Розділ 3. Проблеми розвитку підприємництва в україні та шляхи їх вирішення 24 3.1. Проблемні аспекти розвитку підприємництва в Україні 24 3.2. Підприємництво України в умовах глобалізації 29 3.2.1. Україна у міжнародних рейтингах розвитку підприємництва 29 3.2.2. Очікувані наслідки вступу України до СОТ для підприємництва 37 3.4. Підприємництво в умовах економічної кризи 41 Висновки 49 Список використаних джерел 51

Висновок

Аналізуючи вищенаведене можна сказати, що підприємництво — самостійна, ініціативна, постійна діяльність у сфері виробництва, надання послуг і виконання робіт, яку здійснюють на власний ризик з метою отримання прибутку, а також стиль і тип поведінки, якому властиві ініціатива, пошук нетрадиційних рішень, масштабність, ризик.

Основними передумовами підприємницької діяльності є різноманіття форм власності; раціональна політика держави щодо неї, яка виражається у науково обґрунтованій правовій базі; політична стабільність; сприятлива громадська думка.

З урахуванням важливої ролі підприємництва у забезпеченні економічної, соціальної, а відповідно й політичної систем у більшості країн з ринковою економікою створено широке правове поле для його функціонування і розвитку. Зі створення можливостей для становлення підприємництва розпочалися економічні реформи у пострадянських державах. В Україні підприємницьку діяльність регулюють закони: «Про господарські товариства», «Про оренду державного та комунального майна», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» p., «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (став чинним з 1 липня 2004 р.) та «Господарський кодекс України» (став чинним з 1 січня 2004 p.).

Організація і здійснення підприємництва відбуваються на основі таких принципів: вільний вибір діяльності; залучення на добровільних засадах до підприємницької діяльності майна і коштів юридичних осіб, громадян; самостійні формування програми діяльності, вибір постачальників і споживачів продукції; установлення цін відповідно до законодавства; вільний найм працівників; залучення матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших ресурсів, використання яких не заборонене законодавством; вільне розпоряджання прибутком, що залишається після внесення обов'язкових платежів; самостійне здійснення підприємцем (юридичною особою) зовнішньоекономічної діяльності; використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на власний розсуд.

До основних функцій підприємницької діяльності належать новаторська (творча), організаторська, господарська (ресурсна), соціальна, особистісна функції, а також функція створення інноваційного середовища.

Підприємництво як явище господарського життя розвивається у конкретному історичному, соціально-економічному середовищі, тобто у певних економічних, політичних, юридичних умовах.

Основою соціальної стабільності в сучасному світі є потужний і численний середній клас – головна складова громадянського суспільства.

Сьогодні в Україні підприємництво є ринковою діяльністю, що здійснюється такими його суб’єктами як: фізична особа – підприємець; мале підприємство; середнє підприємство; велике підприємство; група підприємств.

На початок 2008 року в Україні загальна кількість суб’єктів підприємництва в Україні дорівнювала понад 2,6 млн. одиниць. В структурі їх загальної кількості підприємства складають 15,8 %, а фізичні особи-підприємці - 84,2 %. В структурі підприємств найбільшу частку займають малі – 85,1% (324 тис. одиниць); на середні припадає 14,7% (56 тис. одиниць), а на великі – лише 0,2% (770 підприємств).

Одним з важливих аспектів економічної конкуренції в умовах глобалізації є рівень розвитку та конкурентоспроможність бізнесу.

У розрізі складових індексу конкурентоспроможності бізнесу Україна посіла 82-гу рейтингову позицію в категорії "якість національного ділового клімату", а в категорії "операції і стратегії компаній" - 83-тю.

Вступ України до СОТ повинен вирішити питання збалансування зовнішньої торгівлі України з поступовим збільшенням обсягу експорту товарів шляхом проведення політики підтримки конкурентоспроможності вітчизняного виробника, збільшення інвестицій в економіку країни, покращення умов ведення бізнесу в Україні.

Основними інструментами реалізації системи заходів з оздоровлення і формування сприятливого підприємницького середовища в Україні є програми підтримки малого підприємництва на центральному і місцевому рівнях.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?