Курсова робота «Управління конкурентоспроможністю підприємства на зовнішньому ринку», 2010 рік

З предмету ЗЕД · додано 25.09.2011 10:36 · від Angelochek)) · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Сучасний зміст та методи оцінки конкурентоспроможності 5 1.1. Поняття конкурентоспроможності 5 1.2. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 8 Розділ 2. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства 14 2.1. Управління конкурентоспроможністю 14 2.2. Система чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства 16 Розділ 3. Аналіз конкурентного потенціалу підприємства ВАТ «ЦГЗК» та рекомендації щодо підвищення ефективності його використання 22 Висновок 32 Список використаних джерел 35 Додатки 38

Висновок

В економічній літературі існує велика кількість визначень конкурентоспроможності взагалі та підприємства зокрема, але не всі з них виражають суть цього складного поняття. В загальному розумінні конкурентоспроможність підприємства – це здатність підприємства досягати свої цілей в конкурентних умовах за допомогою своїх конкурентних переваг.

Процес оцінки конкурентоспроможності підприємства як процес виявлення його сильних і слабких місць дає можливість визначити приховані потенційні можливості підприємства та максимально удосконалити його діяльність. Уніфікованої методики оцінки КС промислового підприємства не існує, тому рекомендується застосовувати існуючі методи комплексно та з урахуванням галузевої специфіки підприємства. Конкурентоспроможність є відносним показником, тому оцінювати конкурентоспроможність підприємства потрібно з огляду на аналогічні показники та дані фірм-конкурентів.

Забезпечення підприємствами міжнародної конкурентоспроможності є стратегічно важливим. Щоб бути конкурентоздатним на зовнішньому ринку, підприємство повинно володіти унікальними конкурентними перевагами. Фактор часу є також дуже важливим, бо конкурентоспроможність має не статичний характер, а динамічний. Потрібно пам’ятати, що неможливо забезпечити конкурентоспроможність раз і назавжди. Її потрібно постійно підтримувати. Комплекс дій, спрямованих на забезпечення життєздатності та сталого функціонування підприємства за будь-яких економічних, політичних, соціальних та інших змін у його зовнішньому середовищі, називається управлінням конкурентоспроможністю підприємства.

Сьогодні процес виходу вітчизняних підприємств на зарубіжні ринки ускладнюється такими проблемами управління конкурентоспроможністю підприємства:

нестійка економічна ситуація в державі;

недосконала політика уряду щодо підтримки міжнародної конкурентоспроможності підприємств;

недостатність інформаційного забезпечення при організації управління конкурентоспроможністю;

недосконалі форми фінансових розрахунків;

недостатній розвиток транспортної та ринкової інфраструктури;

недостатній розвиток правової бази регулювання ЗЕД (особливо митних процедур та оподаткування);

впровадження результатів науково-технічних досліджень відбувається з запізненням в порівнянні з конкурентами на зарубіжних ринках.

Крім того, вітчизняні підприємства під управлінням конкурентоспроможністю розуміють, як правило, управління конкурентоспроможністю продукції, хоча це лише один з її аспектів. Надання неналежної уваги іншим її складовим часто стає причиною втрати конкурентних позицій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

В ході виконання даної роботи було проведено аналіз конкурентного потенціалу Відкритого акціонерного товариства «ЦГЗК», зокрема оцінено виробничий, інноваційний, організаційно-управлінський, трудовий та фінансовий потенціал підприємства.

Це дозволило зробити висновок, що ВАТ «ЦГЗК» займає суттєве місце серед конкурентів у галузі, однак ним використані не всі виявлені можливості підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.

Матеріально-технічна база підприємства вимагає проведення модернізації та вдосконалення технологічних процесів виробництва та виробничої інфраструктури.

Трудові ресурси підприємства використовуються неефективно, для більш ефективного управління кадрами необхідно внести корективи до мотиваційної політики підприємства.

Діяльність підприємства недостатньо ефективна і в фінансовому аспекті забезпечення міжнародної конкурентоспроможності – брак власних оборотних коштів не здатний забезпечити належний рівень платоспроможності та фінансової стійкості. Також є необхідність вдосконалити систему обліку та складання бюджету підприємства для більш ефективного контролю за витратами, пошуку можливостей їх зниження та плануванням прибутку.

З іншого боку, ВАТ «ЦГЗК» має високу конкурентоспроможність продукції, високопрофесійний склад менеджменту, високий рівень продуктивності праці та інші конкурентні переваги, які, при врахуванні наданих рекомендацій у прийнятті управлінських рішень, здатні значно підвищити міжнародну конкурентоспроможність підприємства та забезпечити йому сильну конкурентну позицію на зовнішньому ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?