Курсова робота «Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства», 2007 рік

З предмету Право · додано 22.09.2011 09:16 · від Леонід · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Сутність понять «юридичної відповідальності» та «земельне правопорушення» 5 РОЗДІЛ 2. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства згідно законодавства України 11 РОЗДІЛ 3. Види юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства 16 3.1. Дисциплінарна відповідальність за порушення земельного законодавства 16 3.2. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства 17 3.3. Цивільна відповідальність за порушення земельного законодавства 20 3.4. Кримінально-правова відповідальність за порушення земельного законодавства 22 3.5. Земельно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства 26 РОЗДІЛ 4. Існуючі проблеми та шляхи вдосконалення юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства в Україні 29 Висновки 35 Список використаної літератури 37

Висновок

Отже, на підставі проведеного аналізу, юридичну відповідальність за земельні правопорушення слід розуміти як особливий вид правовідношення охоронювального типу, яке виникає внаслідок поєднання правової норми про юридичну відповідальність із земельним правопорушенням як юридичним фактом, в якому реалізується право держави захистити відповідні цінності, на які посягає земельне правопорушення, відновити порушене або вимагати відшкодування заподіяного, покарати винну особу, а правопорушник зобов΄язаний зазнати певних позбавлень особистого, майнового чи організаційного характеру. В результаті притягнення до юридичної відповідальності правовий статус правопорушника деформується, вилучається частина його прав або здійснюється їх обмеження, або на нього покладаються додаткові обтяження.

Юридичну відповідальність за земельні правопорушення слід розуміти як особливий вид правовідношення охоронювального типу, яке виникає внаслідок поєднання правової норми про юридичну відповідальність із земельним правопорушенням як юридичним фактом, в якому реалізується право держави захистити відповідні цінності, на які посягає земельне правопорушення, відновити порушене або вимагати відшкодування заподіяного, покарати винну особу, а правопорушник зобов΄язаний зазнати певних позбавлень особистого, майнового чи організаційного характеру. В результаті притягнення до юридичної відповідальності правовий статус правопорушника деформується, вилучається частина його прав або здійснюється їх обмеження, або на нього покладаються додаткові обтяження.

При аналізі чинного законодавства, що регулює відносини з приводу землі, було відмічено, що нерідко по різним причинам в ньому відсутні норми, які повинні передбачати відповідальність за вчинені земельні правопорушення. В кодексах (КУпАП та ЗКУ) існують розбіжності як в переліках порушень земельнного законодавства, так і у формулюваннях самих складів правопорушень. Так, наприклад, КУпАП не передбачає адміністративної відповідальності за приховання від обліку, реєстрації та перекручення даних про стан земель (п. є) ст.211 ЗК). Що потребує узгодження існуючі переліки порушень земельнного законодавства.

Склади земельних правопорушень містяться в різних нормативних актах. Наприклад, в Лісовому Кодексі, Воднному Кодексі України тощо.

Викликає подив, чому відносини, які становлять предмет регулювання окремої галузі права – земельні правовідносини, й на сьогодні в значній частині підлягають регулюванню законодавством про природно-заповідний фонд, водним, лісовим. Як було зазначено Андрейцевим В.І. це парадокс, адже Водний кодекс, Лісовий кодекс, Закон України “Про природо-заповідний фонд” інші законодавчі акти покликані врегульовувати не земельні, а інші правовідносини [23, с.5].

Однією з проблем чинного законодавства про адміністративну відповідальність є невизначеність стосовно того, куди мають надходити стягненні суми штрафів за порушення земельного законодавства.

Висловлюється думка про невідповідність певних норм ЗКУ та правозастосовчих процедур, які не в повній мірі відповідають положенням Конституції України. Наприклад, застосування позасудової процедури вилучення земельної ділянки (ст.149 ЗК України); рішенню суду як підставі припинення прав на земельну ділянку передує рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Таким чином, потрібно зробити висновок, що з об΄єктивних причин постала необхідність прийняття нормативних актів, які б змогли виправити зазначені недоліки, шляхом внесення змін та доповнень до існуючих законодавчих актів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?