Курсова робота «Особливості територіальної організації підприємств важкої промисловості в Україні», 2009 рік

З предмету РПС · додано 21.09.2011 08:56 · від ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні аспекти дослідження територіальної організації підприємств важкої промисловості України 5 1.1. Важка промисловість та її місце в структурі народного господарства.5 1.2. Структура важкої промисловості України.6 1.3. Фактори впливу на територіальну організацію підприємств важкої промисловості 8 Розділ 2 Оцінка ефективності територіальної організації підприємств важкої промисловості в Україні 12 2.1. Характеристика особливостей територіальної організації підприємств важкої промисловості в Україні 12 2.2. Аналіз основних показників функціонування підприємств важкої промисловості в Україні 18 2.3. Оцінка впливу зовнішньоекономічних зв’язків на функціонування підприємств важкої промисловості України 20 Розділ 3 Перспективи розвитку підприємств важкої промисловості в Україні 23 3.1. Визначення напрямків розвитку підприємств важкої промисловості в Україні 23 3.2. Використання зарубіжного досвіду у розвитку підприємств важкої промисловості 26 Висновки 30 Список використаних джерел 33 Додатки 34

Висновок

Промислове виробництво України є пріоритетною галуззю мататеріального виробництва. Вона визначає його спеціалізацію, обсяги, ефективність економіки країни вцілому. Саме від нього залежать здійснення ключових інтересів країни, її безпека, культурний та соціальний рівень життя нації. Цей сектор створює майже половину ВВП країни та забезпечує чверть усіх зайнятих у сфері економіки робочими місцями.

У галузевій структурі економіки велику роль зіграла важка промисловість (69,8% у 2004 р.) і досить низький розвиток виробництва товарів народного споживання (30,2%). Таким чином, економічна структура виробництва України є дуже однобокою і потребує докорінної перебудови, спрямованої на збільшення виробництва предметів споживання.

Важка промисловість включає такі міжгалузеві комплекси: паливно-енергетичний комплекс, машинобудівний комплекс, металургійний комплекс, хімічний комплекс, лісопромисловий. Провідне місце в промисловому виробництві України належить металургійній галузі. Україна має усі потенційні можливості (людські та природні ресурси) для розвитку, розширення випуску промислової продукції, покращення її якості та конкурентоспроможності на світових ринках.

Виділяють такі основні фактори впливу на розміщення та розвиток підприємств важкої промисловості: сировинний фактор, паливно-енергетичний фактор, водний фактор, фактор робочої сили (трудовий), споживчий фактор, транспортний фактор, фактор науково-технічного прогресу, екологічний фактор.

Розрізняють галузеве та територіальне структурування промисловості. Структура промислового комплексу України вцілому є неефективною. Це призводить до перевитрат природних ресурсів і водночас не задовольняє основних потреб економіки.

Паливно-енергетичний комплекс – це сукупність галузей промислового виробництва, які здійснюють видобуток палива, виробництво електроенергії, їх транспортування та використання. Вугільна промисловість України своїм розміщенням орієнтується на запаси вугілля, зосереджені в основному в Донецькому, Львівсько-Волинському та Дніпровському басейнах. Нафтова і нафтопереробна промисловість України орієнтується розміщенням на родовища Передкарпаття. Газова промисловість України орієнтується на три нафтогазоносні райони: Східний, Західний та Південний. Великі теплоелектростанції (ТЕЦ) розміщені в найбільших містах країни: Києві, Одесі, Харкові та інших. П'ять атомних станцій розміщені в Запорізькій, Київській. Миколаївській, Рівненській та Хмельницькій, областях. Основні гідроелектростанції знаходяться на Дніпрі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?