Дипломна робота «Розробка підсистеми контролю роботи працівників підприємства, як ефективний засіб покращення його діяльності», 2010 рік

З предмету Іноваційний менеджмент · додано 16.09.2011 22:59 · від Ірина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Сутність системи управління трудовими ресурсами 8 1.1. Загальна характеристика трудових ресурсів і трудовий потенціал населення 8 1.2. Основні закони і закономірності системи управління трудовими ресурсами та її підсистеми 12 1.3. Загальні вимоги до систем обліку робочого часу, та проблеми, які виникають при її використанні 26 1.5. Висновки до першого розділу 31 Розділ 2. Мікроекономічні чинники об’єкту дослідження 32 2.1. Структура АТ "Укрінбанк" та організація його діяльності 32 2.2. Інформаційно-технічне забезпечення підприємства 40 2.3. Оцінка технологічного процесу збирання, обробки, зберігання, передавання та захисту інформації 42 2.4. Висновки до другого розділу 48 Розділ 3. Характеристика існуючих систем обілку робочого часу та реалізація власної програми Smart_Control 42 3.1. Порівняльна характеристика оптимізаційних моделей, які забезпечують раціональний розподіл трудових ресурсів підприємства 42 3.2. Аналіз існуючих систем обліку робочого часу 50 3.3. Реалізація програмного продукту Smart_Control за допомогою MS Access 70 3.5. Висновки до третього розділу 84 Розділ 4. Охорона праці 86 4.1. Правила охорони праці під час експлуатації ПЕОМ 86 4.2. Визначення робочої відстані від екрану монітора до ока користувача 89 4.3. Вимоги до відео-дисплейних терміналів (ВДТ) і персональних електронно-обчислювальних машин 91 4.4. Висновки до четвертого розділу 93 Висновки 94 Література 97

Висновок

В магістерській роботі вирішена актуальна і важлива задача розробки стратегії управлінських рішень після проведення мікроекономічного аналізу з використанням комп’ютерного моделювання. На основі застосування системно-логічного підходу, ідей і методів математичного моделювання, теорії масового обслуговування запропоновані методи та моделі для проведення комп’ютерного моделювання в мікроекономічному аналізі.

В магістерській роботі отримані наступні основні теоретичні і практичні результати:

• проведено дослідження суті поняття “моделювання”;

• проведена класифікація моделювання та, зокрема, комп’ютерного моделювання при дослідженні складних систем;

• зроблено аналіз процесу становлення та розвитку імітаційного моделювання в Україні;

• проаналізована структура АТ «Укрінбанк» та інформаційно-технічного забезпечення відділу інформаційних технологій;

• розроблена засобами CASE-технології структурно-логічного проектування і моделювання комп’ютерних мереж NetCracker версія 2.0 Professional загальна схема структури комплексу технічних засобів відділення інформаційних технологій;

• проведено аналіз ефективності застосування існуючих програм, які контролюють роботу персоналу підприємств;

• розроблена оптимізаційна модель інвестиційного проекту засобами MS Access;

• проведено аналіз структури підприємства та організації його діяльності;

• проведено комплексне обстеження мікроекономічних показників об’єкта дослідження, зокрема аналіз інформаційного забезпечення установи;

• висунені власні пропозицій щодо виявлених недоліків згідно з проблематикою магістерської роботи.

Підсумувавши весь вище викладений матеріал, можна зробити висновки, що управління трудовими ресурсами є одним з основних напрямів діяльності держави і складовою соціально-економічної політки, оскільки безпосередньо спрямоване на відтворення й активізації людського фактора, реалізацію економічних та соціальних програм.

Управління людськими ресурсами включає комплекс заходів, спрямованих на відтворення, формування, розподіл й перерозподіл та використання людських ресурсів.

Таким чином, управління трудовими ресурсами – це система цілей, завдань і способів, спрямованих на якісне відтворення та використання людських ресурсів держави, і є складовою управління економікою, оскільки всі реформи проводяться через людей і для людей.

Трудовий потенціал — сукупність працездатного населення з врахуванням інтелектуального розвитку, здібностей, знань, умінь, досвіду, духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і патріотизму. Поняття «трудовий потенціал» ширше, ніж трудові ресурси, тому що воно характеризується не тільки загальною чисельністю індивідів, а й включає сукупність різних якостей людей, що визначають працездатність. По-перше, якість пов'язана із здібностями і бажанням до праці, станом здоров'я, типом нервової системи, тобто всіма якостями, що відображають фізичний й психологічний потенціал. По-друге, це обсяг загальних та спеціальних знань людини, її трудових навичок та умінь, здатність до певного виду діяльності. По-третє, враховується рівень свідомості, відповідальності, інтересів, потреб.

Трудовий потенціал - це складне структурне утворення, формування якого здійснюється за схемою: «населення — трудові ресурси — трудовий потенціал».

Якісна визначеність трудового потенціалу формується в залежності від потреб виробництва, кон'юнктури ринку праці, системи соціально-економічних відносин. Управління ефективним використанням трудового потенціалу повинно виходити з оцінки його якості та забезпечувати її покращання. В системі ринкових відносин використання трудового потенціалу поєднується з функціонуванням різних форм власності із забезпеченням економічної зацікавленості в результатах праці та існуванням безробіття.

Раціональність системи управління трудовими ресурсами залежить від того, наскільки ефективно функціонуватиме кожна підсистема і наскільки інтегрована в рамках єдиного цілого робота кожної системи. На мою думку, сучасний рівень вимог у сфері управління трудовими ресурсами в цілому і окремих її підсистемах вимагає удосконалення інформації на всіх рівнях управління.

Закономірність пропорційності виробництва та управління реалізується за допомогою планування раціональних міжгалузевих, міжрегіональних пропорцій відтворення й використання трудових ресурсів, підтримання певного співвідношення кількості працівників вищої та середньої кваліфікації та працівників певних спеціальностей.

В управлінні існують й інші закономірності, що характеризують окремі його сторони. Знання закономірностей дає можливість не тільки правильно оцінити управлінські процеси, а й прогнозувати їх розвиток.

Я вважаю, що в майбутньому будуть створюватися ще більш потужніші та досконалі програми для обліку ресурсів підприємства. Створена мною програма «Smart_Control» звичайно допоможе швидко та без помилок обрахувати необхідні дані, проте є перспектива в розвитку даних процесів, і в майбутньому вона буде ще функціональнішою ніж на сьогоднішній день.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?