Курсова робота «Статистичне дослідження масиву економічних показників», 2011 рік

З предмету Статистика · додано 05.09.2011 23:17 · від С · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Побудова інтервальних варіаційних рядів розподілу Розділ 2. Визначення середніх величин та показників варіації Розділ 3. Аналіз статистичних характеристик рядів динаміки Розділ 4. Визначення індексів кількісних та якісних показників Розділ 5. Формування та оцінювання вибіркової сукупності Розділ 6. Дослідження та визначення взаємозв’язку між економічними показниками Висновки Список використаної літератури

Висновок

Отже, в результаті написання курсової роботи на тему: "Статистичне дослідження масиву економічних показників " нами було отримано ряд результатів, які в цілому характеризують діяльність досліджувального підприємства.

В результаті проведення групування показників середньо тижневого випуску продукції, виручки від реалізації та витрат підприємства було з’ясовано, що найчастіше показники випуску продукції підприємства знаходяться в межах від 10,268 тисяч штук до 10,735 тисяч штук, показники обсягу реалізації - в межах від 109,476 тисяч гривень до 114,42 тисяч гривень, а показник витрат підприємства - в межах 112,656 тисяч гривень до 116,545 тисяч гривень. Графічне відображення варіаційних рядів розподілу дало змогу наочно продемонструвати наявний розподіл характеристик функціонування досліджувального підприємства.

Визначення середніх величин та показників варіацій дало змогу визначити певні узагальнюючі показники, що характеризують діяльність досліджувального підприємства. Так, наприклад, середній показник тижневого випуску продукції становить 10,312 тисяч штук при показникові варіації рівному 7,5 % ; середнє значення тижневого обсягу реалізації продукції становить 111,434 тисяч гривень при коефіцієнту варіації 8,2 %, а середнє значення тижневих витрат досліджувального підприємства становить 115,316 тисяч гривень при коефіцієнту варіації рівному 5,66 %. Розраховані показники варіації свідчать про незначну мінливість досліджувальних показників, а отже про відносну стабільність діяльності підприємства.

Розрахунок статистичних характеристик рядів динаміки дав змогу визначити тенденції зростання обсягів виробництва продукції, і відповідно зростання обсягів реалізації продукції та збільшення обсягів витрат.

Проведення розрахунків індивідуальних індексів було виявлено тенденцію збільшення середньотижневих (в розрахунку за рік) обсягів виручки від реалізації на 3,8858 тисяч гривень. При цьому спостерігається збільшення обсягів виручки на 3,6754 тисяч гривень під впливом зміни фізичного обсягу випущеної продукції та збільшенням обсягів виручки на 0,2104 тисяч гривень під впливом зміни ціни. Водночас, як виявлено, спостерігається збільшення обсягів середньо тижневих витрат підприємства на 2,5692 тисяч гривень. При цьому зміна фізичного обсягу виготовленої продукції призвела до збільшення даного показника 3,8318 тисяч гривень, а зміна середньої собівартості реалізованої продукції, в свою чергу, має наслідком зменшення обсягів середньо тижневих витрат підприємства на 1,2626 тисяч гривень.

В процесі проведення розрахунків щодо оцінювання параметрів вибіркової сукупності нами були отримані межі, в яких з імовірністю 0,997 будуть знаходитись значення середньо тижневого випуску продукції (від 10,1806 до 10,455 тисяч штук) та середньо тижневих обсягів реалізацій продукції ( від 109,8724 до 112,9956 тисяч гривень) і витрат підприємства у генеральній сукупності ( від 114,2019 до 116,4301 тисяч гривень).

Також дослідження взаємозв’язку наведених даних нами було встановлено параметри лінійних рівнянь залежності досліджувальних показників. При цьому були визначенні параметри виробничої та збутової діяльності досліджувального підприємства. Зокрема, ціну одиниці продукції, величину постійних витрат, величину змінних витрат та точку беззбитковості діяльності підприємства.

Проведене дослідження масиву даних, які характеризують діяльність певного підприємства в майбутньому дасть об’єктивну можливість успішніше управляти ефективністю його діяльності, що є запорукою його зростання.

Коментар модератора

Дуже мало теорії, багато розрахунків. 45 сторінок.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?