Курсова робота «Ефективність виробництва соняшнику (на матеріалах КСП “Сонячне”).», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 02.09.2011 17:35 · від nadjaflk90 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва – основа стабілізації економіки аграрних підприємств 6 1.1. Основні напрямки підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику 6 1.2. Показники економічної ефективності виробництва соняшнику і методика їх визначення 13 Розділ 2. Рівень і ефективність виробництва соняшнику 19 2.1. Виробничо-економічна характеристика господарства 19 2.2. Місце соняшнику у економіці господарства,динаміка виробництва і продажу,показники врожайності і якості продукції,продуктивність праці 28 2.3. Динаміка і структура собівартості соняшнику, причини її зміни 33 2.4. Економічна ефективність виробництва і реалізації соняшнику, причини її зміни 36 Розділ 3. Динаміка та фактори урожайності соняшнику 38 3.1. Динаміка врожайності соняшнику 38 3.2. Кореляційний аналіз факторів врожайності соняшнику 43 Розділ 4. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику 48 Висновки 55 Список використаних джерел 57 Додатки

Висновок

За досліджуваний період КСП «Сонячне» демонструвало низькі виробничі показники та ефективність в цілому по обох галузях сільського господарства. Землекористування протягом останніх трьох років характеризується як нераціональне. Ступінь розораності земельних угідь в 2009 році був на рівні 0,906, що свідчить про дуже високу інтенсивність її використання. Кількісний склад та структура сільськогосподарських земель за досліджуваний час суттєво змінилися. Так, загальна земельна площа на кінець 2009 року становила 4888 га., що на 79,8% нижче ніж у 2007 році. Так само скоротилися обсяги валової продукції в порівняльних цінах 2005 року(на 9,7% у порівнянні з 2007роком), середньооблікова чисельність працівників(на 42,0% у порівнянні з 2007роком), середньорічна кількість худоби(на 74,7% у порівнянні з 2007роком), вартість основних фондів(на 31,6% у порівнянні з 2007роком). Однак показники чисельності працівників, площі с.-г. угідь та вартість основних фондів значно перевищували середньорайонні показники.

В період з 2007року по 2009 рік в КСП “Сонячне” норма збитку та рівень збитковості поступово зменшувалися. Так, в 2007 році показник норми збитку становив 17,0%, а в 2009р. цей показник становив вже 1.1%, що свідчить про підвищення ефективності виробництва і, в першу чергу, скорочення витрат на нього.Рівень збитковості у 2007 був на рівні 57,3%, але станом на 2009 рік він становив вже 4,5%. Фондовіддача у 2008 році була найбільшою і становила 0,4 грн./грн. У 2009 році порівняно з 2008 роком вона скоротилася на 14,0%, тобто на 0,06 грн. з кожної гривні виробничих фондів.

У 2008 році на одного працівника зайнятого в с.-г. припадала найбільша кількість сільськогосподарських угідь – 53,33, що на 37,5% більше ніж у 2007 році, але на 9,3% менше ніж у 2009; водночас, основних виробничих фондів у 2009 році на того ж працівника припадало 75,48 тис. грн., що найбільшим показником за весь період дослідження. На 100 га. с.-г. угідь у 2007 році припадало найбільше основних виробничих фондів с.-г. призначення(75,48 тис. грн.), максимальне значення енергетичних потужностей (360,55 к.с.) спостерігалося у 2008 році.

Найбільше товарної продукції та валової продукції в порівняльних цінах 2005 року в розрахунку на 1 робітника с.-г. припадає на 2008 рік - 19,49 та 24,18 тис. грн. відповідно. Збитків на того ж працівника на 2009 рік припадає найменше - 0,92 тис.грн. З огляду на це можна зробити висновки, що підприємство знаходиться у важкому фінансовому стані. Стратегію його подальшої діяльності можна було б назвати стратегією виживання. Підприємству якомога швидше треба застосувати ряд таких заходів, як: скорочення витрат; реструктуризація та переорієнтація.

Аналізуючи структуру грошової виручки в КСП “Сонячне” Миколаївського району за останні три роки нами було виявлено, що підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових та соняшнику. Коефіцієнт спеціалізації(товарного зосередження галузей) в середньому становив 0,205, а це означає, що рівень спеціалізації господарства слабкий і що підприємство обрало стратегію диференціації виробництва, яка веде до зниження ризиків і сезонності виробництва. Досліджуване господарство є середнім за розмірами серед господарств Миколаївського району. Окремі показники розміру виробництва дещо більші за середні по району.

Досягти економічної ефективності виробництва продукції рослинництва та тваринництва можливо за виконання наступних умов: вдосконалення технології вирощування(в першу чергу інтенсивних культур); підбір нових продуктивних сортів та/або гібридів з порівняно вищою урожайністю, меншою нормою висіву та вищими показниками стійкості проти хвороб та шкідників(наприклад, сорти «Лакомка», «Сур» або подібних); своєчасне та достатнє внесення стимуляторів росту та добрив; підвищення рівня інтенсифікації вирощування сільськогосподарських культур за рахунок зростання рівня механізації та автоматизації; своєчасне проведення агротехнічних заходів та ін.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?