Курсова робота «Облік витрат виробництва на ТзОВ “Ієзавель”», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 01.09.2011 13:05 · від Maemo · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку витрат виробництва 1.1. Економічна сутність витрат виробництва та їх складові 1.2. Огляд літературних джерел щодо обліку витрат виробництва 1.3. Документування операцій з обліку витрат виробництва 1.4. Особливості бухгалтерського обліку витрат виробництва Розділ 2. Етапи обробки облікової інформації на ТзОВ “Ієзавель” 2.1. Економічна характеристика ТзОВ “Ієзавель” 2.2. Первинні документи 2.3. Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Ієзавель” 2.4. Синтетичні та аналітичні рахунки 2.5. Регістри обліку 2.6. Головна книга 2.7. Оборотно-сальдова відомість 2.8. Фінансова звітність Висновки. . Список використаних літературних джерел Додатки

Висновок

Поняття витрат виробництва зародилось дуже давно, однак глибоке усвідомлення природи його важливості в організації виробництва відбулось лише у XIX сторіччі. Однією з причин цього була широка доступність різних ресурсів виробництва – матеріальних, трудових, фінансових в часи меркантилізму, відсутність дефіциту. З часом, по мірі становлення ринкової системи в економіці, розширення сфер виробництва, почались проявлятись проблеми недоступності деяких видів ресурсів, необхідності економії, особливо в умовах жорсткої конкуренції. Тому і стало необхідним введення певних заходів щодо контролю за витратами, їх розумний розподіл та планування. Сьогодні ця роль частково покладена на систему обліку, зокрема бухгалтерську службу виробничого підприємства. І від грамотної її організації та ефективної роботи залежить економічна вигода, яку зможе отримувати підприємство на ринку.

В процесі утворення нових продуктів споживаються засоби виробництва та жива праця. Витрати виробництва – виражені у грошовій формі витрати цих ресурсів на здійснення виробничої діяльності. Втрати підприємств відшкодовуються із вартості продукції, їх зниження є важливим джерелом підвищення рентабельності виробництва, покращення умов життя народу. Особливо велике значення має зниження витрат в умовах ринкової економіки. Конкурентна можливість продукції товаровиробників залежить не лише від ступеня її відповідності споживчому попиту і якості, але й від величини продажної ціни, в складі якої значну частину складає виробнича собівартість.

Основними напрямками зниження витрат є ріст продуктивності праці та економія засобів на основі прискорення науково-технічного прогресу. Важливе значення має також суворий облік виробничих витрат та контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових засобів, посилення боротьби з безгосподарністю. В зв'язку з цим, основними задачами обліку, контролю затрат на виробництво є:

– формування своєчасної, повної та достовірної інформації про фактичні затрати, які пов'язані з виробництвом продукції на підприємстві різних форм власності та господарювання;

– контроль за виконанням кошторису витрат на виробництво, на використання виробничих ресурсів;

– попередження невиробничих витрат та втрат;

– визначення вкладу кожного підрозділу підприємства в покращення загальних результатів роботи по економії виробничих витрат;

Облік витрат на виробництво повинен організовуватись за такими ознаками:

– узгодженість фактичних об'єктів обліку витрат елементам та статтям витрат;

– включення усіх витрат по виробництву продукції звітного періоду в його собівартість;

– розширення по можливості, складу витрат, які відносяться на об'єкти їх обліку за прямою ознакою;

– розвиток методології та організація обліку витрат на виробництво з метою їх наближення до міжнародних стандартів та світової практики.

Аналіз складеної документації обраного підприємства показав можливі недоліки у роботі виробництва та його обліку. Зокрема на ТзОВ “Ієзавель” не завжди забезпечується мінімізація виробничих витрат, однак компенсуючи їх більш високою собівартістю (відпускною ціною). Також досить велика частка загально-виробничих витрат у складі виробничої собівартості продукції. Можна стверджувати, що в деяких галузях нашої економіки (все ж перехідної, а не повністю ринкової) існують галузі, в яких конкуренція занадто слабка, аби стимулювати бажання керівників мінімізувати витрати (наприклад, за рахунок іновацій) та оптимізувати їх облік.

Коментар модератора

65 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення