Дипломна робота «Дослідження систем контролю навантаження електропривода змінного струму», 2011 рік

З предмету Техніка, технології · додано 19.07.2011 22:19 · від slavondur · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Аналіз електромеханічних систем та проблематики контролю навантаження електропривода змінного струму 4 1.1. Аналіз проблем, що обумовлюють необхідність визначення навантаження електропривода змінного струму 4 1.2. Аналіз методів визначення навантаження електроприводів змінного струму 8 1.3. Аналіз електромеханічних систем, що потребують контролю навантаження приводного двигуна 11 1.4. Аналіз залежностей, що визначають необхідну потужність приводного електродвигуна та межі її зміни 20 1.5. Висновки розділу та постановка задач магістерської роботи 22 Розділ 2. Дослідження асинхронного двигуна як елемента системи контролю навантаження 24 2.1. Ідентифікація асинхронного електродвигуна як елемента системи вимірювання навантаження 24 2.2. Розрахунок параметрів схеми заміщення приводного двигуна компресора 29 2.3. Моделювання динаміки трифазної асинхронної машини 34 2.4. Ідентифікація динамічних параметрів АД в системі контролю навантаження при використанні обзервера 40 2.5. Ідентифікація динамічних параметрів АД в системі контролю навантаження при використанні датчика струму 44 2.6. Ідентифікація динамічних параметрів АД в системі контролю навантаження при використанні датчика струму і зміні механічної інерції 46 2.7. Дослідження впливу напруги і частоти на точність вимірювання моменту при використанні датчика струму 48 2.8. Дослідження системи стабілізації навантаження 51 Розділ 3. Дослідження енергетики електропривода змінного струму з системою контролю навантаження 56 3.1. Синтез системи керування перевантажувальною здатністю АД 56 3.2. Створення віртуальної моделі системи регулювання перевантажувальної здатності 61 3.3. Розрахунок втрат потужності в електроприводі 66 3.4. Дослідження енергетичних показників автоматизованого електропривода компресора 76 3.5. Синтез системи стабілізації напруги живлення асинхронного двигуна компресора 80 3.6. Вибір регулятора напруги 96 Розділ 4. Розрахунок економічної ефективності 100 4.1. Визначення витрат на модернізацію електропривода 100 4.1.1. Визначення затрат на придбання комплектуючих 100 4.1.2. Розрахунок заробітної платні з нарахуваннями 101 4.1.3. Визначення загальної суми витрат на модернізацію 102 4.2. Розрахунок річного фонду часу роботи установки 102 4.3. Розрахунок річної експлуатаційної продуктивності 103 4.4. Визначення поточних річних витрат в процесі експлуатації установки 104 4.4.1. Розрахунок заробітної плати із нарахуваннями 104 4.4.2. Визначення витрат на технічне обслуговування і поточний ремонт профілезгинального стану 105 4.4.3. Визначення витрат на електроенергію 106 4.4.4. Розрахунок загальної суми річних витрат 107 4.5. Розрахунок вартості машино-годин роботи профілезгинального стану 107 4.6. Розрахунок вартості технологічної операції для одиниці продукції 108 4.7. Визначення економічного ефекту від проведення модернізації 108 4.8. Висновки 109 Висновки 110 Список літератури 111

Висновок

Таким чином була створена віртуальна модель асинхронного електропривода поршневого компресора для ідентифікації динамічних параметрів в системі контролю навантаження. Канал вимірювання був ідентифікований коливальною ланкою, були ідентифіковані її параметри. Розкид значень параметрів був статистично оцінений через середнє квадратичне відхилення та варіацію. Був оцінений вплив зміни навантаження та моменту інерції на величину ідентифікованих параметрів.

Був досліджений вплив напруги і частоти на точність вимірювання моменту при використанні датчика струму. Порівняні датчик струму та обзервер, виявлені недоліки та переваги.

Була синтезована та досліджена робота автоматичної системи стабілізації навантаження електроприводу змінного струму. Система дозволяє стабілізувати навантаження асинхронного двигуна для різноманітних електромеханічних систем. Система характеризується трьома змінними параметрами, було оцінено вплив цих параметрів на стійкість за допомогою критерія Гурвіца та запропонована спеціальна площина стійкості для визначення зон стійкої та не стійкої роботи.

Була запропонована система контролю перевантажувальної здатності асинхронного двигуна. Створена віртуальна модель системи та налаштований канал керування напругою живлення.

Синтезована віртуальна лабораторія енергетики електроприводу змінного струму для дослідження ефективності систем контролю навантаження. Знайдено методом віртуального моделювання роботи системи оптимальне значення перевантажувальної здатності для різних навантажень електроприводу компресорної установки.

Практичну цінність роботи підтверджують економічні показники ефективності впровадження системи контролю перевантажувальної здатності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?