Курсова робота «Роль і місце теоретичних економічних дисциплін в системі економічних знань», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 13.07.2011 07:57 · від hunterkiller · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади економічного розвитку 4 1.1. Політична економія, її історична роль і методологічна функція в системі економічних наук 4 1.2. Роль політичної економії у формуванні нового економічного мислення та відродженні національної економіки України 11 Розділ 2. Основи мікроекономічного аналізу 18 2.1. Мікроекономіка як складова економічної теорії 18 2.2. Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки 23 2.3. Практичне застосування та межі мікроекономічної теорії 26 Розділ 3.макроекономічна теорія в хх1 столітті: основні напрямки розвитку 27 3.1. Макроекономіка як складова економічної теорії 27 3.2. Методологія макроекономіки 29 3.3. Посткейнсіанська школа в макроекономічної теорії 31 Висновки 34 Список використаних джерел 36 Додатки 38

Висновок

У роботі детально проаналізовані роль і місце теоретичних економічних дисциплін в системі економічних знань, що дає змогу краще уявити економічні науки у системі знань людства і застосовувати основні постулати кожної з розглянутих теоретичних економічних дисциплін для вирішення задач професійної діяльності спеціаліста.

Охарактеризовано базові поняття та найзначніші досягнення кожної з дисциплін. Проаналізовано історичний розвиток кожної у контексті еволюції загальноеконономічного знання. Виділено головне та зроблено належні висновки на протязі усієї роботи. Висвітлено взаємозв’язок матеріалу, що розглядається, з доробками українських науковців та ситуацією в Україні. Зокрема, незважаючи на тяжкі системні недоліки негативного спадку попереднього режиму, Україна стала на шлях поступового розвитку і у перспективі може зайняти одне із провідних місць у світовій економічній системі (за умови опанування найкращими здобутками міжнародної економічної думки та створення власних доробків).

Розглянувши закономірності розвитку і виникнення, а також методологію кожної з дисциплін, ми дійшли висновку у їх важливості для сучасних спеціалістів майже усіх царин знань в умовах метанауковості пізнання сьогодення та наявності глибокого взаємозв’язку між підходами, що розглядаються у роботі, а також необхідності вивчення цих предметів у комплексі для досягнення найкращого результату. Саме у єдності підходів і комбінуванні кращого з кожного способу полягає запорука успіху у вирішенні повсякденних завдань і створення принципово нових гіпотез та теорій у ґалузі економічних наук. Вітчизняні вчені демонструють неабияких потенціал і, незважаючи на повсякчасну нестачу коштів та відтік розумового потенціалу за кордон, за умов правильного використання набутків кожної з дисциплін здатні вибудовувати ефективні способи вирішення нагальних проблем людства.

Особливу увагу, на мою думку, слід приділити змінам у нашому стрімко прогресуючому суспільстві. Глибокі метаморфози у техніці (особливо комп’ютерній) справили глибокий вплив на психологію окремої людини, яку треба приймати до уваги при прийнятті рішень як простому економісту, так і професору політекономії. Значна інформатизації постіндустріального суспільства, глобалізація торгівлі та промислових процесів створює нові, невідомі до сьогодні виклики. Відбувається масштабна «війна валют», спрямована на девальвацію своєї; багато країн досі не відмовилися від протекціоністських методів. Напруженість у світі зростає, багаті країни не хочуть ділитися своїм багатством із бідними на тлі економічної кризи, банкрутств та нестачі ліквідності багатьох фінансових установ світу. Гонка озброєнь на тлі їх швидкого застарівання набертає обертів (Додаток 1). «Азійські тигри» майже не мають зовнішнього боргу, у той час як Європа і Америка захлинаються під кучугуром своїх зобов’язань (Додаток 2). Відбувається нова «бійка за Африку» з її нафтовими родовищами між США, Китаєм та іншими країнами. Величезні доларові запаси можуть втратити свою вагу у випадку, якщо Сполучені Штати не зупинять колосальну емісію доларів, що відбувається (Додаток 3). Лише на основі знань існуючих економічних законів та відкриття нових світ може вийти із цього скрутного становища з найменшими втратами – і саме цьому, у широкому сенсі, й присвячена наша робота.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?