Курсова робота «Організація обліку відповідальності на ЗАТ Дніпро 2011», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 21.06.2011 14:08 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти організації обліку відповідальності на виробничому підприємстві 5 2. Загальна характеристика ЗАТ «Дніпро» 8 3. Фінансово-господарський стан ЗАТ «Дніпро» 11 4. Стан організації обліку відповідальності на ЗАТ «Дніпро» 17 5. Шляхи удосконалення організації обліку відповідальності на ЗАТ «Дніпро» 27 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додатки 37

Висновок

Отже, дослідивши особливості організації обліку відповідальності на виробничому підприємстві ЗАТ «Дніпро», ми зробили наступні висновки.

Відсутність однозначного тлумачення поняття «центр відповідальності», шляхом дослідження визначення даного терміну в науковій та нормативній літературі, дозволило визначити його як організаційну одиницю системи управління, керівник якої наділений певними повноваженнями, делегованими йому вищим керівництвом, та є відповідальним за досягнення виробничо-фінансових показників діяльності.

Система управління за центрами відповідальності повинна базуватися на структурованих потоках інформації, основою формування яких є внутрішньогосподарський облік. Внутрішньогосподарський облік у системі центрів відповідальності – це система збору, реєстрації, обробки та надання інформації про діяльність центрів відповідальності для аналізу, бюджетування і контролю у формі, що задовольняє систему управління.

При організації обліку відповідальності за «центрами відповідальності», на ЗАТ «Дніпро» практикується застосування двох окремих звітів. В одному наводять усі витрати та доходи підрозділу, а в другому – лише витрати й доходи, контрольовані керівником окремого підрозділу.

Звіти центрів відповідальності складають щомісяця і вони містять порівняння фактичних і бюджетних показників. Також, для оперативного контролю керівник центру відповідальності виявляє та вивчає суттєві відхилення від бюджету до їх включення до звіту, визначає причини відхилень і вносить необхідні корективи. На момент отримання звіту центру відповідальності вищим керівником причини, що призвели до відхилень, вже мають бути враховані або надані пояснення, чому ці проблеми не були або не можуть бути вирішені.

На підприємстві об’єктом обліку виробничих витрат є продукція (ватин, синтепон, голкопробивна тканина, товари широкого вжитку) та в основному виробництві застосовується метод обліку витрат по виробництвах з елементами нормативного методу та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції. Вибір даного методу зумовлений масовим та багатосерійним характером виробництва. На даний вид продукції досить нескладно встановити норми витрачання ресурсів. Витрати на виготовлення основної продукції розподіляються по групах виробів.

Враховуючи те, що продукція є однорідною, має однакову споживчу якість та складність виготовлення, калькулювання здійснюється методом прямого ділення витрат на обсяг продукції.

З метою контролю за витрачанням сировини і матеріалів для виготовлення продукції на ЗАТ «Дніпро» застосовується метод наступних розрахунків із застосуванням інвентаризації. Його вибір зумовлений метою збору інформації для подальшого усунення недоліків в організації виробництва та прийняття заходів по забезпеченню економного витрачання матеріальних ресурсів.

Таким чином, побудова облікової системи центрів відповідальності визначається особливостями господарської діяльності підприємства. Ми вважаємо, що методика виділення центрів відповідальності залежить від способу організації операційної діяльності господарюючого суб’єкта. Результати дослідження засвідчили, що на ЗАТ «Дніпро» доцільно виділяти такі центри відповідальності: витрат, доходу, маржинального доходу і прибутку. Організація обліково-аналітичного процесу повинна базуватися на чіткій регламентованості за обліковими модулями, доцільній інтегрованості системи для реалізації стандартів обліку і аудиту та надання інформації на запит користувачів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?