Курсова робота «Стан екологічного моніторингу на ВАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів"», 2010 рік

З предмету Екологія · додано 20.06.2011 21:13 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Стан вивчення проблеми 8 Розділ 2. Характеристика середовища і об’єкта досліджень 44 2.1. Характеристика географічного і біологічного середовища регіону 44 2.2. Загальна характеристика об’єкта дослідження 56 Розділ 3. Екологічна характеристика об’єкту та дослідження стану забруднення довкілля 71 3.1. Екологічна характеристика об’єкту 71 3.2. Аналіз стану забруднення довкілля 78 Розділ 4. Оцінка та планування стандартних вимог і правил спостереження та контролю за станом довкілля на об’єкті 88 4.1. Оцінка існуючого стану моніторингових досліджень 88 4.2. Проектування структури моніторингової мережі 103 Висновки 120 Список використаної літератури 122 Додатки 126

Висновок

Дослідження теоретичних та практичних основ моніторингу навколишнього середовища на прикладі діяльності ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів», нами сформульовано наступні висновки.

Детально розглянувши поняття «екологічного моніторингу», цілі, концепції, послідовність здійснення, принципи, види екологічного моніторингу, ми встановили, що екологічним моніторингом слід вважати систему спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

Аналіз стану навколишнього природного середовища в Житомирській області свідчить, що екологічна ситуація не відповідає сучасним вимогам. Екологічних проблем в області, на донедавна благополучному Поліссі, багато. Значна частина території області опинилася в зоні радіаційного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Області притаманні такі екологічні проблеми, як застарілі технологія виробництва та обладнання, низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів, надмірне забруднення поверхневих і підземних вод, повітря, земель, нагромадження у великих кількостях відходів.

Значна частина технологічних процесів ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» через різні причини характеризується порівняно малим рівнем замкнутості і достатньо високим виходом відходів на одиницю одержуваної продукції. Утворювані при цьому потоки забруднюючих речовин, які надзвичайно різноманітні за своєю природою, що обумовлює широкий спектр їх дій на природні системи. Різноманіття ефектів обумовлено ще і тим, що всі компоненти навколишнього середовища зв'язані між собою потоками речовини і енергії, що забезпечують циклічність процесів, а це сприяє розповсюдженню матеріальних забруднювачів. Дослідивши основні тенденції викидів забруднюючих речовин в атмосферу, використання природних ресурсів підприємством, слід зазначити, що:

1. Внаслідок своєї виробничої діяльності підприємство в основному забруднює атмосферне повітря, причому основними забруднювачами є окис вуглецю, азоту, пил.

2. Існуюча система контролю промислових викидів не досконала, помітні значні недоліки організації природоохоронних заходів та невідповідності, спричинені відсутністю належного фінансування та недостатньою освіченістю виконавчого персоналу.

3. Залучення інвестицій на покращення екологічних показників та пошук ряду технологічних рішень (наприклад використання вакуумного відсмоктування забруднюючих пиловидних речовин) мають значно покращити існуючий стан природоохоронної діяльності на підприємстві.

4. Встановлення водомірної апаратури, обладнання транспортних рукавів, створення посту діагностики та мийки автомобілів та інші заходи даватимуть найбільшу віддачу лише за умови високого професійного та освітнього рівня фахівців з охорони природи.

5. Комп’ютеризація моніторингу навколишнього середовища на підприємстві допоможе забезпеченню достовірності та своєчасності отриманих результатів спостереження про стан навколишнього середовища де функціонує підприємство.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?