Курсова робота «Організація обліку операцій на позабалансових рахунках», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 09.06.2011 15:52 · від Ірина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку операцій на позабалансових рахунках 7 1.1. Значення позабалансового обліку та його місце в системі економічної інформації 7 1.2. Характеристика об'єктів позабалансового обліку та їх бухгалтерське відображення 10 1.3. Класифікація позабалансових рахунків та організація їх обліку 13 Розділ 2. Методичні засади обліку операцій поза балансом дп „молочний завод” тов “молочна фабрика рейнфорд” 21 2.1. Організаційно-економічна характеристика ДП „Молочний завод” ТОВ “Молочна фабрика Рейнфорд” 21 2.2. Принципи бухгалтерського обліку операцій та фактів поза балансом та їх документальне оформлення на ДП „Молочний завод” ТОВ “Молочна фабрика Рейнфорд” 25 2.3. Аналітичний та синтетичний облік облік операцій на поза балансом 28 Розділ 3. Удосконалення організації бухгалтерського обліку на позабалансових рахунках 31 3.1. Проблеми організації бухгалтерського обліку на позабалансових рахунках 31 3.2. Шляхи вдосконалення організації бухгалтерського обліку на позабалансових рахунках 33 Висновки та пропозиції 35 Список використаної літератури 38 Додатки

Висновок

В ході написання курсової роботи було досліджено наукове обґрунтування теоретико-методичних положень та розробка організаційно-практичних рекомендацій з удосконалення обліку та внутрішнього контролю фактів господарського життя на позабалансових рахунках для забезпечення достовірності облікової інформації як основи ефективного управління суб’єктами господарювання.

Для досягнення поставленої мети в роботі було вирішено наступні задачі:

– вивчено передумови застосування рахунків у системі бухгалтерського обліку;

– вивчено існуючі підходи до класифікації рахунків в історичному аспекті та встановлено відповідність існуючих видів рахунків завданням бухгалтерського обліку;

– виявлено зв’язки між балансовими та позабалансовими рахунками обліку, які зумовлюються дією складових права власності;

– з’ясовано характер прояву принципів і елементів методу бухгалтерського обліку при відображенні фактів господарського життя на позабалансових рахунках;

– проаналізувано порядок формування облікової політики суб’єкта господарювання в частині обліку на позабалансових рахунках та оцінено його дієвість;

– оцінено систему документування фактів, що відображаються на позабалансових рахунках;

– досліджено теоретико-методичні засади внутрішнього контролю позабалансових об’єктів обліку.

Обєктом дослідження було дочірнє підприємство “Молочний завод” створене за рішенням засновника підприємства в 16 серпня 1994 року. Засновником підприємства є “Молочна фабрика Рейнфорд” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю. Дочірнє підприємство “Молочний завод” являється складовою частиною ТОВ “Молочна фабрика Рейнфорд”. Підприємство є юридичною особою і діє на основі повного господарського рахунку, самофінансування і самоокупності та відповідно до чинного законодавства України та Статуту. ДП „Молочний завод ” ТОВ “Молочна фабрика Рейнфорд”” знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Ватутіна, 45.

Товариство створене з метою насичення ринку товарами по предмету діяльності і одержання максимального прибутку від господарювання.

Основним предметом діяльності товариства є: переробка молока і виробництво кисломолочної продукції, масла, йогуртів, сирків, та солодких десертів;

ДП „Молочний завод” ТОВ “Молочна фабрика Рейнфорд”” має централізовану форму побудови апарату бухгалтерського обліку. Тобто всі працівники облікової служби зосереджені в центральній бухгалтерії та підпо-рядковані головному бухгалтеру.

В ході аналізу ми розглянули господарсько–економічний стан підприємства та організаційні моменти обліку на позабалансових рахунках.

При написанні курсової роботи ми дослідили теоретико-методичні аспекти бухгалтерського обліку фактів господарського життя на позабалансових рахунках, були застосовані методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту й призначення рахунків бухгалтерського обліку. Застосування системного підходу, методів аналізу й синтезу дозволило визначити місце рахунків бухгалтерського обліку в системі джерел економічної інформації на підприємствах. Абстрактно-логічний і метод причинно-наслідкових зв’язків використовувалися для визначення об’єктів і елементів облікової політики в частині обліку фактів господарського життя на позабалансових рахунках.

Інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економічної теорії, бухгалтерського обліку та господарського контролю операцій на позабалансових рахунках, нормативні документи, матеріали науково-практичних конференцій, довідково-інформаційні видання.

У ході дослідження було визначено необхідність ведення позабалансового обліку, відображена характеристика позабалансових рахунків та їх облік. А також було встановлено необхідність розробки окремої методики обліку на позабалансових рахунках.

Отже, можна зробити висновок, що дослідження операцій обліку на позабалансових рахунках є досить актуальним. Завдяки веденню позабалансового обліку забезпечується реальне відображення економічного стану підприємства, він дозволяє чітко відокремити власні об'єкти від невласних, підтверджує або спростовує облікову інформацію господарюючого суб'єкта, який надав ці активи у тимчасове користування або на зберігання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?