Курсова робота «Система управління ризиками у ЗЕД», 2008 рік

З предмету ЗЕД · додано 08.06.2011 23:48 · від masha · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Система управління ризиками у ЗЕД 1.1. Страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 1.2. Ризики в ЗЕД та їх страхування. 1.3. Страхування валютних ризиків. РОЗДІЛ 2. Практична частина на прикладі ВАТ «Північний ГЗК». (Загальні відомості) 2.1. Продуктивність виробничої ситеми. 2.2. Конкурентні переваги підприємства «Півн ГЗК» на ринку. 2.3. Шляхи розвитку підприємства «Півн ГЗК». 2.4. Узагальнююча оцінка виробничо-господарської діяльності підприємства. 2.5. Перспективні технології виробництва продукції та надання послуг. 2.6. Основні перспективні напрямки діяльності підприємства «Півн ГЗК». Розділ 3. Практична частина (Приклади договорів) 3.1. Розрахунок схеми комерційної угоди та умови Контрактів купівлі-продажу. 3.1.2. Ситуаційний аналіз схеми угоди. 3.1.3. Внутрішний договір. 3.1.4. Розрахунок ціни товару та контракту. 3.1.5. Формування конкретної комерційної пропозиції(оферта,контро ферта,акцепт) 3.1.6. Зовніщньоекономічний контракт. Додатки. Висновок. Список використаної літератури.

Висновок

В ході виконання курсової роботи було здійснено комплексне дослідження діяльності ВАТ " Північного ГЗК".

ВАТ " Північний ГЗК" є підприємством, що займає високі рейтингові позиції на товарному ринку залізорудної сировини. Реалізація продукції здійснюється як на внутрішній, так і зовнішній ринки. На внутрішньому ринку основними споживачами є ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ВАТ «Азовсталь», «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського», ВАТ «Єнакіївський металургійний завод». На експорт поставки здiйснюються металургiйним пiдприємствам Східної Європи (переважно Англія і Швейцарія), в Австрію, Болгарію, Румунію, Словаччину, Чехію, Угорщину, Китай.

Основними конкурентами ВАТ «Північного ГЗК» є ВАТ «Інгулецький ГЗК», ВАТ «Центральний ГЗК», ВАТ «Південний ГЗК», ВАТ «Полтавський ГЗК», ВАТ «Новокриворізький ГЗК».

Основними ризиками підприємства є втрата ринків збуту, ріст цін на енергоносії та транспортні тарифи, введення зовнішньоторговельних санкцій i квот у відношення підприємств гірничо-металургійного комплексу України. Заходи, направлені на зменшення ризиків є страхування ризиків.

Вивчивши зміст маркетингових стратегій та прийнявши до уваги результати аналізу діяльності ВАТ " Північного ГЗК" можна зробити висновки, що для комбінату характерними є два види стратегій, це: стратегія проникнення та стратегія збереження частки ринку. Стратегія проникнення є доцільною, так як підприємство використовує новітні технологічні та технічні процеси для зниження витрат на готову продукцію і зміцнення конкурентної позиції. Підприємство має цільовий ринок для просування своєї продукції та визначене коло споживачів.

Стратегія збереження частки ринку також є характерною для підприємства, так як на ВАТ " Північний ГЗК" здійснюється акцентування на великі обсяги продукції, підвищення її якості.

На ВАТ «Північний ГЗК» впроваджена автоматизована система управління підприємством «Галактика», яка є інтегрованою системою управління підприємством (так звана система ERP). У єдиному інформаційному просторі ІСУП підтримуються завдання управління фінансами, управління логістикою, виробничого планерування, управління взаєминами з клієнтами і персоналом, управління якістю продукції, всіх видів обліку.

В ході роботи було проаналізовано цінову політику підприємства. Ціна та цінова політика займають центральне місце серед різноманітних важелів економічного механізму управління підприємством, а широкий набір цін дозволяє йому вибирати свою цінову стратегію в конкретних умовах, що склалися на ринку. В умовах маркетингової діяльності підприємства процес ціноутворення повинен бути зорієнтованим на споживача. В даному разі роль попиту є визначальною, що відповідає сутності ціннісного підходу до формування ціни. Важливо також враховувати враження споживачів про продукцію підприємства, яке формується під впливом порівняння її споживчих властивостей та ціни. В умовах зростаючої конкурентної боротьби на внутрішньому та зовнішньому ринку це дозволяє зорієнтувати підприємство на активізацію маркетингової діяльності, передбачити появу та наслідки небажаних обставин, а також знайти правильний вихід з проблемної ситуації. Основне завдання цінової політики полягає в забезпеченні ефективної реалізації продукції при визначеному рівні ціни (прогнозній чи скорегованій) в умовах реальної ринкової ситуації.

Коментар модератора

95 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?