Дипломна робота «Вплив економічних і політичних умов на становлення особистості», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 09.06.2011 11:15 · від катерина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3с. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи впливу політичних та економічних умов на становлення особистості 6 с. 1.1. Сутність поняття «соціалізації особистості», її етапи і фактори 6 с. 1.2. Сутність поняття «соціальне середовище» та його способи впливу на соціалізацію особистості 18 с. 1.3. Особливості впливу політичної та економічної діяльності на становлення особистості 24 с. Висновки до 1 розділу 55 с. РОЗДІЛ 2. Емпіричне дослідження впливу зовнішнього середовища на особистість 57 с. 2.1. Дослідження ціннісних орієнтацій особистості 57 с. 2.2. Діагностика батьківського відношення 63 с. 2.3. Визначення нервово-психічної врівноваженості, ризику дезадаптації в стресі 68 с. 2.4. Діагностика рівня соціальної фрустрації 71 с. 2.5. Діагностика типу емоційної реакції на вплив стимулів зовнішнього середовища 74 с. Висновки до 2 розділу 77 с. Висновки 80 с. Список використаної літератури 83 с. Додатки

Висновок

У даний час Україна перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних й економічних перетворень. Наша країна обрала шлях переходу від тоталітарної системи до волі й демократії, національного відродження, цивілізованої соціально орієнтованої економіки. У зв'язку з цим кардинальні реформи у всіх сферах життєдіяльності суспільства: економіці, політиці, ідеології і насамперед освіті вимагають трансформації світогляду, свідомості, зміни ціннісних орієнтацій і стереотипів поведінки всього суспільства в цілому. З іншого боку, рішення основного економічного й політичного завдання – корінна зміна нашого суспільства на демократичних началах – вимагає визнання пріоритету особистості як вищої цінності, зростання значення її загального культурного рівня.

Людина – це жива система, що являє собою єдність фізичного і духовного, природного і соціального, спадкового і набутого за життя. Як живий організм людина включена в природний зв’язок явищ і підпорядковується біологічним закономірностям, на рівні свідомої психіки вона звернута до соціального буття з його специфічними закономірностями.

Кожен індивід є членом якогось суспільства і більш-менш постійно перебуває на конкретній, державно оформленій території, тому є, з одного боку, громадянином певної держави, а з другого – членом тією чи іншою мірою відокремленого від держави громадянського суспільства.

Вчені визначають наступні соціальні умови розвитку особистості: економічні відносини (форма власності); соціокультурне життя суспільства, політичні та ідеологічні відносини; соціальна стратифікація та суспільний розподіл праці; розвиток громадського суспільства, соціально-політичний устрій, стан соціальних інститутів.

У процесі становлення в людини формуються соціальні якості, знання, вміння, відповідні навички, що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин. Соціалізація відбувається як за умов стихійного впливу на особистість різних обставин життя, так і за умов цілеспрямованого формування особистості. Завдяки активності людини її життєвий шлях, відображення нею соціально-психологічної реальності перетворюється в складну двосторонню взаємодію особистості та соціального життя. Складний процес взаємовпливу одне на одного і є джерелом розвитку та становлення індивіда. З погляду соціальної психології активність індивіда зумовлена людською потребою належати до соціуму, сприймати, оцінювати й осмислювати його, ідентифікувати себе із своїм народом, конкретною соціальною групою. На стадії переходу взаємовідносин і зв'язків стереотипні вимоги групи до поведінки індивіда спонукують його до вироблення відповідної лінії поведінки особи й вибору конкретного її варіанта. Отже, основа соціально-психологічного розуміння соціалізації особистості ґрунтується на характеристиці соціально-психологічного типу особистості як специфічного утворення, продукту соціально-психологічного відображення соціального життя, соціальних відносин.

Сучасні політична та економічна реформи уже диктують і необхідність формування людини, насамперед, з розвиненим почуттям громадянської гідності. Така людина повинна буде усвідомлювати, що вона громадянин суверенної української держави, й відчувати відповідальність за те, що відбувається з нею самою, оточуючою її дійсністю і державою в цілому. Певна річ, що усе це буде можливим тільки тоді, коли суспільство визнає пріоритет особистості й буде ставитися до неї як до вищої цінності.

В результаті проведеного дослідження виявилось, що більшість респондентів найважливішою цінністю (з термінальних) вважають здоров'я (65%), на другому місці – матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних труднощів) (15%), далі – любов і цікава робота – по 5%, 3% - наявність хороших і вірних друзів, свобода – 2%, по 1% - суспільне визнання, щасливе сімейне життя, розваги, активне діяльне життя. Найменшу кількість процентів набрали такі цінності як: життєва мудрість, продуктивне життя, упевненість в собі та краса природи і мистецтва. При дослідженні інструментальних цінностей в респондентів переважають чесність, вихованість та відповідальність (по 20%), терпимість, тверда воля, освіта, раціоналізм та самоконтроль (по 5%), акуратність, старанність та чуйність – по 3%, незалежність та сміливість в обстоюванні своєї думки, своїх поглядів – по 2%, інші цінності (широта поглядів, життєрадісність, ефективність в справах, непримиренність до недоліків в собі та інших) разом займають невисокий процент - 2%.

Результати дослідження рівня соціальної фрустрації свідчать, що великий процент людей не задоволені своїм життям, а саме: матеріальним положенням (35%), станом держави (30%), сферою послуг (14%), умовами професійної діяльності (9%), вибору роботи (7%), можливістю проведення відпустки, дозвілля (5%).

45% респондентів все сприймає в спокійних, нейтральних тонах, здебільшого вони замкнуті і можуть відкритися лише близьким людям, при знайомстві з новими людьми вони спочатку проявляють обережність, придивляються до співрозмовника, відповідальні рішення на роботі їм приймати важко, вони розгублюються.

21% - замкнуті та малоактивні люди, у них мало друзів, погані взаємини з колегами по роботі, вони важко вступають у контакт з незнайомими людьми, своє життя вони завжди бачать у чорних або сірих тонах, непостійні і у них часто виникає бажання що-небудь різко змінити у своєму житті.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?