Курсова робота «Механізм формування власного капіталу банками України», 2011 рік

З предмету Банківська справа · додано 31.05.2011 23:13 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні засади функціонування власного капіталу банку 2. Механізм формування власного капіталу вітчизняними банками 3. Концепція механізму формування власного капіталу банками України Висновки Додатки Список використаних джерел

Висновок

Спроможність банків здійснювати свою діяльність, фінансова стійкість банківської системи, її місце і роль у процесах економічних перетворень і подальшому розвитку економіки країни значною мірою залежать від банківського капіталу [2, с. 19]. Проаналізувавши структуру й призначення власного капіталу вітчизняних банків можна зробити висновок, що власний капітал банку є визначальним і виконує такі важливі завдання:

- є основою для створення організації діяльності банку, а також для його нормальної роботи в період до накопичення його достатнього обсягу;

- підтримує довіру клієнтів банку і забезпечує переконання кредиторів щодо його фінансової спроможності;

- служить регулятором загального розвитку в довгостроковій перспективі;

- у разі несприятливої ситуації та непередбачуваних витрат власний капітал відіграє роль буфера, що дає змогу продовжувати ті чи інші операції;

- є підґрунтям для структурного розвитку кредитно-фінансової установи, розробки і впровадження новітніх технологій та нових послуг.

Основним недоліком, характерним для ресурсів вітчизняних банків України є незначний розмір власного капіталу в більшості з них і його незадовільна якість. Не зважаючи на динамічний розвиток банківської системи, рівень її капіталізації залишається низьким, що загрожує стабільності системи й не відповідає потребам економічного зростання.

Отже, механізм формування власного капіталу вітчизняними банками потребує визначеності, налагодженості, удосконалення його заходів. Сутність пропозицій щодо заходів, які б сприяли підвищенню рівня капіталізації банків, полягає у визначенні таких основних джерел: капіталізації прибутку банку; реалізації ефективної дивідендної політики; залучення додаткового акціонерного капіталу шляхом емісії простих та привілейованих акцій; залучення коштів на умовах субординованого боргу; участі держави у відтворенні й збільшенні власного капіталу проблемних банків. Ефективність формування і використання зазначених джерел потребує розробки чіткого механізму формування цих коштів, який має включати мету, завдання, принципи, якісну нормативно-правову базу й ефективну систему управління власним капіталом банку з відповідними елементами.

Наголошуючи на тому, що кожне поняття має своє значення та змістове навантаження, зауважимо, що у фінансовій науці нема усталеної позиції і не розроблено єдиного підходу до визначення єдиного механізму формування власного капіталу банку. Це пов’язано зі складністю і багатогранністю досліджуваного поняття. Проведене дослідження дає змогу визначити сутність поняття «механізм формування власного капіталу банку».

Таким чином, запропонована концепція механізму формування власного капіталу банками України заснована на ефективному управлінні власними ресурсами, яке слід розуміти як цілісну систему фінансових методів і регуляторних важелів, а також організаційну структуру банківської установи, які, спираючись на нормативно-правове та інформаційне забезпечення, сприятимуть стимулюванню нарощування власного капіталу вітчизняними банками на макро- й мікрорівні.

Чіткий механізм формування власного капіталу банку дасть змогу здійснювати ефективну банківську діяльність та повністю реалізувати функції, покладені на власний капітал банку.

Коментар модератора

35 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?