Курсова робота «Організація транспортного обслуговування виробництва ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 26.05.2011 13:32 · від Варвара · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4-5 1. Теоретичні засади організації транспортного обслуговування виробництва 1.1. Особливості діяльності ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», умов його роботи 6-7 1.2. Задачі підприємства та характеристика організаційної, виробничої структури ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» 8-16 2. Методичні основи виконання проекту. 2.1. Загальна характеристика та умови використання різних видів транспорту 17-22 2.2. Система показників рівня організації та ефективності транспортного обслуговування 23-25 2.3. Методика аналізу обраної системи показників.26-27 3. Аналіз ефективності транспортного обслуговування виробництва ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття». 3.1. Динаміка основних техніко-економічних показників підприємства 28-30 3.2. Аналіз та оцінка основних вантажопотоків.31 3.3. Аналіз системи вантажоперевезень 32 3.4. Аналіз рівня організації виробництва та праці в транспортному господарстві ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» 33-39 4. Заходи по удосконаленню організації та підвищенню ефективності транспортного обслуговування ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» 4.1. Напрямки вдосконалення організації транспортного обслуговування виробництва ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття». 40-45 4.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів та їх впливу на основні техніко-економічні показники діяльності ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» 46-48 Висновки та пропозиції 49-50 Список використаної літератури 51

Висновок

При виконанні даного курсового проекту було проведено аналіз та характеристику використання транспортних засобів ВАТ „Нафтохімік Прикарпаття” та планування заходів щодо покращення їхнього використання.

В першому розділі наведена загальна характеристика діяльності ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

В другому розділі описано загальні теоретичні засади організації транспортного забезпечення виробництва, описано методику оцінки ефективності використання транспортних засобів підприємствами нафтогазопромислового комплексу. Даний розділ проекту має теоретичне спрямування.. Вибір транспортних засобів здійснюється з урахуванням їх вантажопідйомності, швидкості, маневреності, прохідності та призначення.

В третьому розділі проекту проаналізовано основні техніко-економічні показники діяльності підприємства, стану та ефективності використання транспортних засобів використовуючи загальні та спеціальні показники. Наведено основні резерви поліпшення використання транспортних засобів. Також, проведено аналіз технічного обслуговування та кількості ремонтів транспортних засобів.

Організація має в своєму розпорядженні потужний автопарк, проте його потужності не використовуються в повному обсязі через деякі недоліки в організації транспортного забезпечення виробництва, високі витрати на експлуатацію транспортних засобів та значну зношеність основних фондів.

Проведено кореляційно-регресійний аналіз ефективності використання транспортних засобів, виявлено вплив різноманітних факторів, зумовлених ефективністю використання транспортних засобів, на продуктивність праці. Побудована модель що дає змогу розрахувати можливе зростання досліджуваної функції при досягненні кожною незалежною змінною, яка входить в модель і її оптимального значення.

Запропоновано ряд заходів, які дадуть змогу покращити використання транспортних засобів та оптимізувати використання автопарку. Пропонується переобладнати частину автопарку для роботи на зрідженому газі, тобто змонтувати газові установки на вантажних автомобілях, які працюють на бензині та на дизельному паливі. Є економічний сенс в продажі автоцистерни АЦ – 10 та в списанні непродуктивного автомобіля ТАТРА Т-815.

Можна запропонувати наступні організаційні заходи. Пришвидшити проходження ремонтів за рахунок впровадження акордної системи оплати праці для працівників, задіяних в ремонті автотранспорту. Для скорочення простоїв у зв’язку з очікуванням ремонту, а також для того, щоб ремонт техніки виконувався власними силами, а не дорогими послугами станцій технічного обслуговування доцільно ввести нову структурну одиницю – ремонтну службу, яка б займалась ремонтом транспортних засобів. Пропонується замінити погодинно – преміальну систему оплати праці працівників автотранспортного цеху на непряму відрядно-преміальну, що позитивно вплине на роботу цеху.

Розраховано загальний економічний ефект від запропонованих заходів у розмірі 52905 грн., що при збитковій діяльності підприємства є досить великою сумою, яку можна було б використати на деяке обновлення наявного автопарку.

В умовах ринку, який орієнтує кожного виробника на одержання високих кінцевих результатів, організація виробництва набирає на наших підприємствах нових функцій. Вона повинна не тільки забезпечити процес виробництва конкурентноздатної продукції, але і сприяти при цьому досягненню повної зайнятості ресурсів, справедливому розподілу доходів та росту якості життя. Для менеджера необхідно вміти здійснювати ефективну організацію діяльності підприємства, тому написання даного курсового проекту має важливе значення для студентів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?