Курсова робота «Аудит акціонерних товариств», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 25.05.2011 16:29 · від Андрій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Загальна характеристика проведення аудиту акціонерних товариств 5 1.1. Мета проведення аудиту фінансової звітності акціонерних товариств 5 1.2. Нормативно-правове регулювання при проведенні аудиту акціонерних товариств 8 2. Особливості аудиту капіталу акціонерних товариств 11 2.1. Мета і завдання аудиту статутного капіталу акціонерних товариств 11 2.2. Основні аспекти формування і аудиторської перевірки статутного капіталу акціонерних товариств 12 2.3. Проблемні аспекти формування та типові помилки, що виявляються при перевірці статутного капіталу 21 3. Особливості аудиту діяльності акціонерних товариств та підприємств-емітентів 24 3.1. Аудит основних засобів та зносу 24 3.2. Аудит коштів і розрахунків 26 3.3. Аудит товарно-матеріальних цінностей, реалізації продукції та обчислення собівартості 28 3.4. Аудит фінансових вкладень та цінних паперів 31 4. Основні вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку до аудиту фінансової звітності акціонерних товариств, аудиторські висновки 43 Висновки 52 Список використаних джерел Додатки

Висновок

Таким чином, метою аудиту Акціонерних товариств є надання аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах стандартам, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів. За результатами аудиту складається аудиторський висновок про реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання.

Думка аудитора про достовірність або недостовірність бухгалтерської звітності повинна базуватися на зібраних в ході аудиту необхідних і достатніх підтверджень. При цьому збір і аналіз аудиторських підтверджень повинен здійснюватись на систематизованій основі, обґрунтовуючи впевненість аудитора щодо складеного висновку відносно достовірності бухгалтерської звітності, яка перевіряється.

Велике значення має аудит капіталу акціонерного товариства. Щоб перевірити фактичну наявність цінностей, зарахованих у статутний капітал акціонерного товариства, слід порівняти дані описів, складених інвентаризаційною оцінювальною комісією, із записами на рахунках 46 "Неоплачений капітал", 40 "Статутний капітал" та з даними бухгалтерських звітів.

Аудитор також перевіряє правильність передавального балансу, складеного на дату реєстрації статуту акціонерного товариства. Причому вартість реалізованих до реєстрації статуту акцій має бути відображена на окремому рахунку; після реєстрації статуту вони зараховуються в погашення заборгованості державного підприємства за передавальним балансом і зараховуються у статутний капітал. Інші кошти від продажу акцій перераховуються в бюджет або фонд державного майна.

Крім того аудитор перевіряє аудит основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу, облік фінансових вкладень, облік товарно-матеріальних цінностей, облік витрат виробництва та обігу, облік коштів та розрахунків, позичкових коштів, облік реалізації товарів та готової продукції, фінансових результатів та використання прибутку, облік фондів та їх використаня, дотримання порядку випуску, зберігання й обліку акцій. Сума виданої або поверненої акції кожному акціонеру має підтверджуватися прибутковим або видатковим касовим ордером.

Інформація аудиту фінансової звітності акціонерних товариств подається відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1528 про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку

У роботі аудитора особливе значення має читання та аналіз балансу, бо використання інформації, яка отримана за результатами аналізу, дає можливість прийняти обґрунтовані управлінські рішення, оцінити динаміку та перспективи зміни прибутку (доходу) підприємства, ресурси, підприємства, зміни, що відбулися в них, та ефективність їх використання.

Аудиторський висновок складається з дотриманням встановлених норм та стандартів і має містити підтвердження або аргументовану відмову від підтвердження достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству фінансової звітності підприємства-клієнта. Перед складанням аудиторського висновку аудитор остаточно оцінює аргументованість своїх тверджень і доказів.

Аудиторський висновок може бути: безумовно позитивним, умовно-позитивним, негативним або дається відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення