Курсова робота «Аналіз депозитних ресурсів банку», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 26.05.2011 14:30 · від Yurik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1.теоретичні основи аналізу депозитних ресурсів 5 1.1. Загальна характеристика депозитних ресурсів банку 5 1.2. Система аналізу депозитних ресурсів банку 10 1.3. Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу діяльності банку 13 Висновки за розділом 1 17 Розділ 2. Шляхи удосконалення аналізу депозитних результатів 19 2.1. Методика аналізу депозитних ресурсів 19 2.2. Використання цінових та нецінових методів в умовах стратегічного аналізу депозитних ресурсів 26 Висновки за розділом 2 29 Розділ 3. Оцінка фінансового стану ват "родовід банк" 30 3.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ "РОДОВІД БАНК" 30 3.2. Оцінка фінансових результатів діяльності банку 32 3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності таліквідності банку 39 Висновки за розділом 3 45 Висновки 47 Список використаних джерел 49 Додатки 51

Висновок

Формування ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від банків підвищення ефективності діяльності, конкурентоспроможності банківських інструментів та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання й управління банківською діяльністю.

У таких умовах значна роль відводиться аналізу діяльності банку, за допомогою якого обґрунтовуються стратегія і тактика його розвитку, уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви, оцінюються результати діяльності управлінського персоналу, окремих підрозділів і банку в цілому.

Для аналізу діяльності «РОДОВІД БАНКу» ми провели оцінку фінансового стану, де оцінили фінансові результати діяльності, фінансову стійкість, ділову активність та ліквідність банку.

У ході проведення аналізу даної фінансової установи були виявлені наступні тенденції:

• При аналізі фінансових результатів було виявлено, що у 2006 р. банк отримав нерозподілений прибуток. Отримання нерозподіленого прибутку свідчить, про те що ця частина чистого прибутку буде реінвестуватися у діяльність цього банку, тобто з’явилося джерело отримання власного капіталу внутрішнього походження, що може збільшитися стабільність та забезпеченість банку.

• Банк має тенденцію нарощення ресурсної бази, що можна розцінювати як високоефективну роботу депозитного відділу щодо залучення ресурсів. Причому зростання депозитної бази відбувалося в основному за рахунок приросту коштів фізичних та юридичних осіб, а не за рахунок міжбанківських кредитів, що є позитивною тенденцією;

• Банк має оптимальну структуру ресурсної бази, яка дає змогу поєднувати високу надійність та стійкість ресурсної бази з невисокою їх вартістю. Однак, висока питома вага залишків на рахунках клієнтів знижує стабільність ресурсної бази банку, збільшує потребу у високоліквідних активах;

• Виявлено не достатній обсяг власного капіталу порівняно з обсягами залучення, що може призвести до підвищення ризиковості діяльності «РОДОВІД БАНКу»;

• Виявлено що фінансова установа вкладає кошти у продукти які мають короткостровий характер, чим зменшує прибутковість від проведених операцій, однак зменшує їх ризиковість.

• У ході аналізу банківських зобов'язнь виявилося, що «РОДОВІд БАНК» не має зобов’язань на міжбанківському ринку а також не проводить операції пов’язані з інвестуванням коштів у цінні папери;

• Розширення ресурсної бази призвело, до ефективного використання ресурсів, це свідчать коефіцієнти використання платних пасивів та використання зобов`язнь;

• фінансова діяльність добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов’язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди; економічні показники в межах установлених значень (відповідно до методики оцінки фінансового стану позичальника, затвердженої внутрішніми документами банку.

Основними особливостями сучасного аналізу є всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності банків, використання системного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб’єкта господарювання з метою ефективного використання наявних ресурсів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали