Курсова робота «Аналіз зобов’язань банку», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 23.05.2011 18:22 · від Yurik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу зобов’язань банку 6 1.1. Економічна сутність зобов’язань банку 6 1.2. Система аналізу банківських зобов’язань 8 1.3. Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу зобов’язань банку 12 Висновки за розділом 1 15 Розділ 2. Шляхи удосконалення аналізу зобов’язань банку 16 2.1. Методика аналізу зобов’язань 16 2.2. Використання методу структурного балансування у стратегічному аналізі банківських зобов’язань 26 Висновки за розділом 2 29 Розділ 3. Оцінка фінансового стану акб “полтава-банк” 30 3.1. Загальна характеристика дільності «Полтава-Банку» 30 3.2. Оцінка фінансових результатів АКБ «Полтава-Банку» 31 3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності банку 40 Висновки за розділом 3 47 Висновки 48 Список використаних джерел 50 Додатки 52

Висновок

Центральну функцію комплексного аналізу банківської діяльності, яку він виконує в банку, можна назвати пошук резервів підвищення ефективності функціонування на основі вивчення передового досвіду та досягнень науки і практики. Це дозволяє оптимізувати структуру активів та пасивів з метою максимізації прибутку банку.

Проведення комплексного аналізу банківської діяльності є запорукою успіху для будь-якого комерційного банку. Результати аналізу служать необхідним інформаційним джерелом для керівництва банку; за їх допомогою приймаються управлінські рішення по регулюванню банківської діяльності.

При проведенні аналізу зобов`язань діяльності комерційного банку необхідно мати аналітичні матеріали, які б дозволили отримати дійсну та повну інформацію про банк: його фінансовий стан, результати діяльності. Такою інформацією можуть бути: баланс банку, звіти про прибутки та видатки, данні про рахунки аналітичного обліку тощо.

Аналіз зобов`язнь комерційного банку припускає аналіз структури безпосередньо її структури, аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання, аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку (МБК), аналіз ефективності формування і використання банківських ресурсів.

У ході аналізу банківських зобов’язань, на прикладі «Полтава-Банку», виявилося що:

1. Банк має тенденцію нарощення ресурсної бази, що можна розцінювати як високоефективну роботу депозитного відділу щодо залучення ресурсів. Причому зростання депозитної бази відбувалося в основному за рахунок приросту коштів фізичних та юридичних осіб, а не за рахунок міжбанківських кредитів, що є позитивною тенденцією;

2. Банк має оптимальну структуру ресурсної бази, яка дає змогу поєднувати високу надійність та стійкість ресурсної бази з невисокою їх вартістю.Однак, висока питома вага залишків на рахунках клієнтів знижує стабільність ресурсної бази банку, збільшує потребу у високоліквідних активах, спонукає банк до посилання трансформації частини короткострокових ресурсів у більш довгострокові вкладення і цим загострює проблему ліквідності. У даному банку частка строкових депозитів значно перевищує питому вагу некерованих ресурсів;

3. Аналіз строкових депозитів, за переліченими вище показниками, показав, що не зважаючи на важкі часи для банківської сфери, стабільність депозитів залишилася незмінною;

4. Аналіз депозитів до запитання, показав, що за аналізований період відбулося незначне уповільнення оборотності цього виду ресурсів, що сприяє підвищенню ліквідності банку та привело до умовного вивільнення коштів з обороту.

5. У ході аналізу банківських зобовязнь виявилося, що «Полтава-Банк» не має зобов’язань на міжбанківському ринку;

6. Розширення ресурсної бази призвело, до ефективного використання ресурсів, це свідчать коефіцієнти використання платних пасивів та використання зобовязнь;

7. Однак, є деякі негативні структурні зрушення в зобов’язаннях банку – це стрімкий відплив коштів юридичних осіб, тому для подальшого ефективного розвитку банк повинен проводити постійну оптимізацію ресурсної бази, причому за основу повинні братися два такі критерії: витратність та стабільність ресурсів.

Оптимальною буде така структура ресурсів, коли за наявних умов забезпечуватиметься максимальна стабільність ресурсної бази за її мінімальної відносної вартості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення