Курсова робота «Інвестиційна політика підприємства як умова підвищення його конкурентоспроможності ВАТ ММК ім. Ілліча», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 25.05.2011 16:37 · від Mosquito · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності підприємства, її значення та вплив на конкурентоспроможність продукції і ефективність виробництва 1.1. Інвестиційна політика, її сутність і роль у сучасних умовах 1.2. Особливості інвестиційного проектування 1.3. Державне регулювання інвестиційної діяльності щодо розвитку малого та середнього підприємництва Розділ 2. Методологічні основи оцінки інвестиційної діяльності на підприємстві та її впливу на конкурентоспроможність продукції і ефективність виробництва 2.1. Завдання, основні розділи та показники плану інвестицій 2.2. Оцінка впливу інвестиційної діяльності на конкурентоспроможність продукції і ефективність виробництва 2.3. Методика оцінки інвестиційно-технологічної складової при аналізі економічної безпеки ВАТ "ММК ім. Ілліча" Розділ 3. Аналітична оцінка інвестиційної діяльності, її впливу на конкурентоспроможність продукції і ефективність виробництва ват "ммк ім. Ілліча" та напрямки її поліпшення 36 3.1. Характеристика діяльності ВАТ "ММК ім. Ілліча" та особливості його інвестиційної діяльності 3.2. Проблеми розвитку інвестиційних процесів в Україні ті шляхи їх вирішення Висновки Список літератури Додатки

Висновок

Інвестиційна діяльність у тім чи іншому ступені характерна будь-якому підприємству. Ухвалення інвестиційного рішення неможливо без врахування наступних факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, кількість доступних проектів, обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, зв'язаний із прийняттям того чи іншого рішення й ін.

Причини, що обумовлюють необхідність інвестицій, можуть бути різні, однак у цілому їх можна підрозділити на три види: відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробничої діяльності, освоєння нових видів діяльності. Ступінь відповідальності за прийняття інвестиційного проекту в рамках того чи іншого напрямку різна. Так, якщо мова йде про заміщення наявних виробничих потужностей, рішення може бути прийняте досить безболісно, оскільки керівництво підприємства ясно уявляє собі, у якому обсязі і з якими характеристиками необхідні нові основні засоби. Задача ускладнюється, якщо мова йде про інвестиції, зв'язані з розширенням основної діяльності, оскільки в цьому випадку необхідно врахувати цілий ряд нових факторів: можливість зміни положення фірми на ринку товарів, доступність додаткових обсягів матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, можливість освоєння нових ринків і ін.

Для створення належного інвестиційного клімату в підприємницькому середовищі необхідно здійснити ряд змін у механізмах інвестування, що вимагає нових законодавчих рішень з боку Фонду державного майна, Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів, Верховної Ради України.

Виходячи із першочергових завдань економічної політики, пріоритетними будуть ті напрями інвестування, які спроможні за порівняно короткий термін забезпечити відчутні зрушення в економіці.

У структурі соціально-економічного розвитку держави повинні чітко визначатися державні та державно-регіональні пріоритети, які передбачатимуть фінансування як за рахунок державних інвестиційних ресурсів, так і залучення позабюджетних коштів та коштів місцевих бюджетів. Необхідно забезпечити ефективну реалізацію довготермінової стратегії розвитку інвестиційного потенціалу, його ефективне використання для створення нових робочих місць, на сьогодні є необхідність активного державного регулювання інвестиційної діяльності у сфері оподаткування, міжбюджетних відносин, науково-технічної та інноваційної політики та підвищення ефективності механізму взаємодії державних і регіональних органів з метою узгодження їх інтересів у сфері інвестування.

при розробці інвестиційної політики на підприємстві необхідно дотримуватися таких принципів:

− спрямованість інвестиційної політики на досягнення стратегічних планів підприємства і забезпечення його фінансової стійкості;

− урахування інфляції та фактора ризику;

− економічна обґрунтованість інвестицій;

− формування оптимальної структури портфельних і реальних інвестицій;

− ранжирування проектів та інвестицій за їх важливістю і послідовністю реалізації, виходячи з наявності ресурсів та з урахуванням залучення зовнішніх джерел;

− вибір надійних і більш дешевих джерел та методів фінансових інвестицій.

Урахування цих та інших принципів дасть змогу запобігти помилкам при розробленні інвестиційної політики на підприємстві.

Інвестиційна політика має велике значення, оскільки вона спрямована не тільки на сьогоднішнє забезпечення фінансової стійкості, а й на подальше.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?