Дипломна робота «Інтерактивна навчально-довідкова система Тезаурус», 2009 рік

З предмету Комп'ютери · додано 23.05.2011 19:24 · від Татьяна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень 3 Вступ 4 Анотація 7 Розділ 1. Теоретичні основи інтерактивних навчольно – довідкових систем 8 1.1. Поняття інтерактивної навчально-довідкової системи 8 1.2. Інформаційно-пошукова мова, принципи її побудови і використання 18 1.3. Інтерактивна навчально-довідкова система «Тезаурус» 27 Розділ 2. Аналіз використання інтерактивних навчально-довідкових систем на прикладі навчально-довідкової системи «тезаурус» 38 2.1. Аналіз використання електронних засобів навчання, навчально-довідкових систем 38 2.2. Аналіз технології створення електронних засобів навчання 51 2.3. Аналіз використання тезауруса при створенні електронних бібліотек 63 Розділ 3. Практичне застосування навчально-довідкової системи «тезаурус» 74 3.1. Особливості застосування інформаційно-пошукових систем в умовах невеликих колекцій і автоматичної обробки текстів 74 3.2. Тезаурусне підґрунтя інформаційного забезпечення наукових досліджень 83 3.3. Інформаційне застосування пошуку слів у тезаурусі 93 Висновки 100 Список використаних джерел 103 Додатки 107

Висновок

Інформатизація сьогодні розглядається як один із провідних шляхів модернізації системи загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти і має забезпечити перехід до реалізації нових цілей освіти, нової її парадигми, яка полягає на усіх рівнях системи освіти у спрямованості навчання на розвиток особистості, формування здатностей до саморозвитку в усіх без винятку суб’єктів навчання, створення такого навчального простору, який забезпечує рівні можливості для кожного.

В свою чергу перехід до ефективної реалізації загальнодоступної освіти та особистісно-орієнтованого навчання стає можливим не тільки внаслідок того, що модифікуються організаційні форми навчання, але і внаслідок того, що з’явились і з’являються нові засоби навчання, які засновані на використанні інформаційно-комунікаційних технологій.

При написанні дипломної роботи перед нами стояла мета теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель впровадження інтерактивних освітніх технологій, зокрема, тезауруса, в навчальний процес, для підвищення його якості. Також ми окреслили ряд завдань, що необхідно було виконати для реалізації поставленої мети.

Виконуючи поставлені завдання, у дипломній роботі ми здійснили наступне:

1. Проаналізували теорію і практику впровадження інтерактивних навчально-довідкових систем в навчальний процес та виявили зв’язок цього впровадження з тенденціями розвитку сучасного суспільства.

Саме вивченню теоретичних основ інтерактивних навчально-довідкових систем ми присвятили перший розділ дипломної роботи, у якому намагались охарактеризувати інформаційно-довідкові системи як підґрунтя інтерактивних навчальних систем. Особливу увагу було присвячено характеристиці навчально-довідкової системи «Тезаурус», що являє собою скарбницю інтелектуальних знань суспільства, оскільки містить у собі усі можливі словники синонімів, що покликані допомагати у навчанні учнів та студентів.

2. З’ясували сутність інтерактивних навчально-довідкових систем навчання та здійснили аналіз їх використання на практиці.

В даний час відбувається розширення сфер застосування автоматичних тезаурусів. При цьому тезауруси виступають складовою частиною сучасних систем підготовки текстів, здійснюючи лінгвістичну підтримку процесу підготовки і обробки текстів на природній мові.

Серед найбільш перспективних напрямів розвитку автоматичних тезаурусів можна вказати наступні:

- Отримання довідки по використовуваному слову. Вказавши слово, як ключ для запиту, користувач у відповідь отримує відповідний фрагмент словника, що містить лінгвістичну інформацію про дане слово. Наприклад, автоматичний тезаурус отримує від користувача деякий іменник і у відповідь видає сукупність дієслів, що стійко поєднуються з ним, або все найбільш часто супроводжуючі його визначення. При цьому автоматично виконується процедура нормалізації вхідного слова (тобто приведення іменника до називного відмінка).

- Контекстні заміни на вимогу користувачів. В даному випадку тезаурус не тільки підбирає замість одного словосполучення інше, яке, на думку користувача, є більш відповідним контексту за смисловими або стилістичними міркуваннями, але і автоматично переоформляє параметри слів (наприклад, рід прикметника) відповідно до контексту. Це означає, що синтаксичні операції, вироблювані тезаурусом, істотно ускладнюються.

- Автоматична оцінка стилю. Якщо слова і словосполучення в тезаурусі забезпечити стилістичними позначками, то він може використовуватися для стилістичної оцінки тексту з виділенням слів і словосполучень, що випадають із загального стилю документа.

В умовах необхідності постійного підвищення якості освіти, виникає могутній потік інформації, перш за все документальної, і у нього виникають проблеми з її переробкою. Саме інформаційно-пошукові тезауруси служать вирішенню цієї проблеми.

3. З’ясували особливості побудови та використання інтерактивної навчально-довідкової системи Тезаурус.

Автоматична обробка текстів і наукова діяльність неможливі без використання тезауруса, оскільки у значній множині інформації досить важко віднайти саме ту, яка вам необхідна. Саме тут на допомогу приходить тезаурус, пошук слів у якому здійснюється досить легко та швидко.

У тезаурусі створюється певна база знань конкретної науки, без якої неможливе подальше здійснення наукових досліджень.

Пошук слів у тезаурусі – це пошук необхідної нам інформації, тому при розробці тезаурусу особлива увага приділяється створенню системи зручного пошуку, який би «розумів» користувача і в результаті «видавав» шукану інформацію.

Таким чином, усвідомлення особливостей інформаційно-інтелектуального забезпечення наукових досліджень доби глобалізації потребує не тільки використання потенціалу потоково-тезаурусного підходу до організації діяльності, а й орієнтує на розуміння його перспектив, які пов'язані з:

- формою існування знання в інформаційних мережах;

- логістизацією інноваційних потокових ресурсів;

- характером становлення тезаурусних структур.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?