Курсова робота «Правове становище благодійних організацій в Україні», 2009 рік

З предмету Право · додано 21.05.2011 10:08 · від Bilash · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень,термінів 4 Вступ 5 Розділ 1. Загальні засади про благодійні організації 8 1.1. Поняття та засади благодійної діяльності 8 1.2. Основні напрямки благодійної діяльності та законодавчі акти, що регулюють благодійну діяльність 13 Розділ 2. Організаційно-правове регулювання діяльності благодійних організацій 20 2.1. Правовий статус благодійних організацій 20 2.2. Організаційно-правові форми благодійних організацій 26 Розділ 3. Актуальні проблеми функціонування благодійних організацій в Україні та в зарубіжних країнах 32 Висновок 41 Перелік посилань 43

Висновок

Отже, сьогодні в нашій країні багато уваги приділяється проблемі необхідності надання матеріальної підтримки соціально незахищеним верствам населення та особам, постраждалим від стихійних лих, екологічних та інших катастроф. Реальним кроком на шляху до цього є не тільки надання благодійної допомоги з боку держави, окремих фізичних осіб та підприємницьких структур, але й утворення благодійних організацій, які ставлять своєю метою виконання благодійних програм в інтересах набувачів благодійної допомоги.

Напрямки діяльності благодійних організацій дуже різноманітні, вони охоплюють:

– сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища (Міжнародний благодійний фонд сприяння демократичним та ринковим перетворенням України);

– поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування (Міжнародний благодійний фонд "Ліга українських меценатів");

– подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф (Міжнародний благодійний фонд постраждалих від Чорнобильської катастрофи "Міжнародна допомога");

– сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням (Всеукраїнський благодійний культурно-науковий фонд ім. Т.Г. Шевченка, Фонд "Інтелект України");

– подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури(Міжнародний благодійний фонд "Міжнародний центр комунікацій KS-NET");

– сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи (Міжнародний екологічний благодійний фонд "AQYA-YITAE");

– сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям (Міжнародний благодійний фонд "Діти України", Міжнародний благодійний фонд "Родовід").

На сьогоднішній день порядок створення благодійних організацій в Україні регулюється Законом "Про благодійництво та благодійні організації". Він визначає основні етапи державної реєстрації зазначених юридичних осіб, а сама її процедура встановлена в Положенні про порядок державної реєстрації благодійних організацій, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України, яке деталізує процедуру створення благодійних організацій із різним статусом (всеукраїнським, місцевим, міжнародним).

Аналіз вищезазначених нормативно-правових актів свідчить, що благодійні організації в Україні виникають у нормативно-явочному порядку. Спираючись на досвід науковців та власні дослідження проблеми створення благодійних організації, можна визначити, що процес створення благодійної організації поділяється на два етапи:

1) волевиявлення (ініціатива) засновників (засновника), яке виражається в прийнятті рішення про створення юридичної особи на зборах засновників (з'їзді, конференції) або одноособово;

2) державна реєстрація.

Благодійна діяльність здійснюються на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?