Курсова робота «Соціально-економічні проблеми зайнятості населення в аграрному секторі», 2007 рік

З предмету Політична економіка · додано 17.05.2011 17:28 · від Владислав · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

вступ 3 розділ 1. теоретико-методичні основи зайнятості населення в аграрному секторі 6 1.1. соціальні аспекти зайнятості населення 6 1.2. особливості аграрного виробництва 10 1.3. реалізація зайнятості населення в аграрному секторі 13 розділ 2. зайнятість населення в аграрному секторі економіки 14 2.1. вплив економічних факторів на зайнятість в сільській місцевості 14 2.2. трансформація зайнятості населення в аграрному секторі економіки 19 2.3. соціально-економічні аспекти реалізації трудового потенціалу на селі 22 розділ 3. проблеми і перспективи зайнятості сільського населення 25 3.1. проблеми зайнятості населення в сільській соціальній інфраструктурі 25 3.2. перспективи зайнятості сільського населення 26 висновки 28 список використаних джерел 30

Висновок

загострення кризи, яка охопила всі сторони життя нашого суспільства, послабило соціальну захищеність його громадян, поставило проблеми зайнятості в центрі уваги органів державної влади, породило нагальну потребу пошуку шляхів забезпечення її високої соціальної і економічної ефективності. дослідження проблем зайнятості населення являє собою поле боротьби різних соціальних сил і теоретичних шкіл. боротьба цих течій визначає напрямки державного регулювання зайнятості населення, вибір економічної стратегії в цій важливій сфері суспільних відносин, рівень соціальної захищеності вселення.

в соціально орієнтованій економіці зайнятості повинна належати пріоритетна роль. адже саме в сфері зайнятості людина реалізує своє конституційне право на працю, а праця є основною умовою формування рівня життя населення і одночасно економічної могутності держави, її національної безпеки.

на перехідному етапі важливо як в економічному, так і соціально-психологічному плані забезпечити повну, продуктивну вільно вибрану зайнятість економічно активного населення, тобто зайнятість його суспільно корисною діяльністю. головним результатом економічних реформ стало поглиблення галузевих і структурних зрушень у сфері зайнятості. суттєво була деформована міжгалузева структура зайнятості. у її загальному обсязі значно скоротилася частка працівників провідних галузей економіки та галузей, що визначають науково-технічний прогрес при недостатньому підвищенні частки зайнятих у сфері обслуговування. одночасно зросла зайнятість у сільському господарстві, апараті органів управління, сфері кредитування, страхування.

політика держави щодо регулювання зайнятості населення та ринку праці залишається недостатньо ефективною, що призводить до поглиблення диспропорцій на ринку праці.

в україні не створено системи продуктивної зайнятості, спрямованої на досягнення економічного зростання та піднесення добробуту населення в цілому, і сільського зокрема. по-друге, не створено ефективної системи соціального захисту яка б відповідала вимогам та умовам ринкової економіки. у розв'язанні цих проблем першочергову роль відіграють соціально-економічні фактори, а саме: інвестиційна, товарно-грошова, податкова та соціальна політика. уміле врахування їх при регулюванні ринку праці і зайнятості повинно носити комплексний характер, адже вони спрямовані на один і той же об'єкт і є взаємообумовленими. тому розглядати соціальні фактори окремо можна лише умовно, маючи на увазі їх щільний зв'язок з іншими регулятивними засобами.

таким чином, в період проведення аграрної реформи нагальною проблемою стала ліквідація державної монополії на землю, передача її тим, кому вона історично належала – тобто селянам. а також організація її ефектнішого використання.

таким чином, умови, що склалися у сфері реалізації трудового потенціалу аграрного виробництва на теперішній момент, не є сприятливими і не стимулюють процес ефективного відтворення його складових. а це, в свою чергу, вимагає чіткого формулювання завдань та забезпечення їх вирішення на загальнодержавному та галузевому рівнях, спрямованих на реальний розвиток сільськогосподарського виробництва.

крім того, необхідна дієва молодіжна політика щодо сприяння зайнятості, яка повинна бути зорієнтована на покращення працевлаштування молоді в сільському господарстві та забезпечення гідного рівня розвитку соціальної сфери на селі.

сьогодні у трудовій зайнятості в аграрній сфері апк спостерігається розвиток різновекторних тенденцій; деякі з них покращують ситуацію із зайнятістю, інші мають негативну динаміку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?