Дипломна робота «Моделювання залежності показників українського та закордонних фондових ринків», 2009 рік

З предмету Економіка · додано 17.05.2011 17:30 · від qwasqwas20 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 1. Фондові індекси 10 1.1. Виникнення та класифікація 10 1.2. Методи побудови та розрахунку 19 1.3. Основні напрямки використання 27 2. Дослідження залежності показників українського та закордонних фондових ринків 35 2.1. Вибір ринків для дослідження 35 2.2. Вибір моделі взаємодії 38 3. Моделювання залежності показників українського та закордонних фондових ринків 45 3.1. Дослідження довгострокової залежності 45 3.2. Дослідження короткострокової залежності 50 Висновки 61 Перелік посилань 64

Висновок

Під час проведеного дослідження було проведено моделювання взаємодії українського та закордонних фондових ринків. Для цього була розглянута теорія фондових індексів, методики їх побудови, можливості застосування. На основі теорії індексів їх було обрано як показники для моделювання. Розглянувши економічні та інвестиційні зв’язки українського фондового ринку з іншими країнами, було обрано ринки Росії та Сполучених штатів Америки для моделювання взаємодії, та індекси, які репрезентують ці ринки ( ПФТС (Україна), ММВБ (Росія), Доу Джонс (США)). Для моделювання довгострокової залежності було обрано функцію лінійної регресії, а для короткострокової – векторної авторегресії з додатковим аналізом на вплив імпульсу.

Підсумовуючи результати, отримані в результаті дослідження, можна зробити наступні виводи:

1. Роль фондових індексів може бути зведена до трьох функцій: діагностичної, індикативної, спекулятивної. Під діагностичною функцією розуміється здатність системи індексів характеризувати стан і динаміку розвитку як національної економіки в цілому, так і окремих її складових. Індекси являють наочний спосіб, що дозволяє інвесторам бачити тенденції, які приймає ринок і відслідковувати швидкість розвитку цих тенденцій. За допомогою індексів, а також таких інструментів фондового ринку, як ф'ючерси та опціони, можна здійснювати страхування портфеля цінних паперів, іншими словами, захистити вартість портфеля в період спаду на фондовому ринку.

2. В основі розрахунків індексів ділової активності лежать три типові формули: індекси з ціновим зважуванням (основним параметром ваги акції в таких індексах є ціна однієї акції, що дозволяє частково запобігти тому, що акції, ціна яких є значною, мають більший вплив на значення індексу), індекси з ринковим зважуванням (в цих індексах береться до уваги ринкова капіталізація компанії, тобто акції компаній з більшою капіталізацією матимуть більший вплив на індекс), індекси з рівним зважуванням ( в яких використовується геометричне середнє).

3. З точки настроїв інвесторів, безумовним орієнтиром інвесторів є фондовий ринок США. Для українських інвесторів також є важливим російський ринок – через його географічну близькість, належність до ринків, що розвиваються та значну інтеграцію процесів у економіках країн. З точки зору макроекономіки, найбільшими торговими та інвестиційними партнерами України є Європейський союз (ЄС), Російська федерація, Китай, США. Найбільші обсяги торгівлі Україна має з ЄС, Росією, Китаєм. Обсяги торгівлі з США менші у 2 рази, ніж з Китаєм, проте значущі. З точки зору прямих іноземних інвестицій в Україну безумовним лідером є країни ЄС (понад 60%), позиції США та Росії майже рівні. Тому для моделювання залежності показників фондових ринків обрано ринки України, Росії та США.

4. Серед індексів акцій найвище значення має PFTS-index. Тому його можна взяти для аналізу українського фондового ринку тому, що його значення близьке до потрібного рівня та є найбільшим серед існуючих індексів. Індекс ПФТС - ціновий індекс, зважений за обсягом емісії, який реально доступний широкому колу інвесторів. Тому його обрано для моделювання. Також обрано індекс ММВБ (Росія) та Доу Джонс (США).

5. Моделювання довгострокової залежності індексу ПФТС, Доу Джонс та ММВБ дозволило нам виявити коефіцієнти рівнянь регресії та оцінити значущість цих коефіцієнтів та надійність моделі.

Отримані рівняння залежності ПФТС від ММВБ та Доу Джонс показують, що зміна на 1 пункт індексу ММВБ має більший вплив на ПФТС, ніж зміна на 1 пункт індексу Доу Джонс, проте, 1% ММВБ складає приблизно 11,3 пунктів, у той час як 1% Доу Джонс – 112 – майже в 10 разів більше. Тобто зміна ММВБ на 1% призведе до зміни ПФТС на 7,15 пунктів, а зміна Доу Джонс на 1% призведе до зміни ПФТС на 13,44 пунктів. Таким чином, вплив індексу Доу Джонса на ПФТС більш значущий. З іншого боку, коефіцієнт кореляції >, що означає, що зв'язок між ПФТС та ММВБ більш тісний.

Значення коефіцієнтів перед незалежними змінними більші за 0, що означає, що якщо фондові ринки Росії та США будуть зростати, то буде зростати та й український ринок. Це може бути додатковим свідченням того, що Україна та її фондовий ринок поступово інтегруються у міжнародну спільноту.

6. Для моделювання короткострокової залежності було обрано рівняння векторної авторегресії щоденних дохідностей індексів (ланцюгові індекси зростання) ПФТС, Доу Джонс, ММВБ і побудована модель для індексу ПФТС

Коефіцієнти моделі показують, що найбільший вплив на дохідність індексу ПФТС мають значення дохідності за попередні 2 торгові дні індексу ПФТС та Доу Джонс. Також, має суттєвий вплив індекс ММВБ. Висновки моделі підтверджуються побудованими функціями реакції на імпульс, якщо взяти до уваги більш високу волатильність індексу ММВБ.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?