Реферат «Креативний бриф і специфіка його створення», 2010 рік

З предмету Маркетинг · додано 15.05.2011 18:40 · від Лина · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність креативного брифу та його основні розділи 2. Організація підготовки креативного брифу 3. Особливості створення креативного брифу Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Таким чином, креативний бриф – це документ, який має вигляд анкети та надає повну інформацію про клієнта. Він створюється з метою, по-перше, надання відомостей про компанію, її продукт для того, щоб створити найефективніше рекламне повідомлення, і по-друге, для того, щоб надихнути команду креативного агентства та надати їм основу для нових ідей. Отже, ці дані служать відправною точкою для пошуку креативних концепцій і рекламних ідей.

Важливою вимогою гарного креативного брифу є його лаконічність і точність у викладенні інформації. Він має бути складений таким чином, щоб після його прочитання креативна команда змогла зрозуміти головні переваги товару/бренду, чим він відрізняється він своїх конкурентів, в чому полягають особливості цільової аудиторії та яким чином можна на неї впливати.

Отже, на нашу думку, гарний креативний бриф повинен надавати відповіді на такі питання:

• Чому ми взагалі рекламуємо цей продукт?

• Які цілі переслідує реклама?

• До кого ми звертаємось?

• Що ми про них знаємо?

• Яку основну ідею повинна передавати реклама?

• Яким чином найкраще виразити цю ідею?

• Звідки ми знаємо, що наша ідея правильна?

Серед науковців та практиків не існує єдиного погляду на те, якою має бути структура креативного брифу: кожне агентство розробляє його відповідно до специфіки продукту та тих цілей, які вони намагаються досягнути. Проте, головними розділами брифу, на нашу думку, є: бекграунд (тобто, опис товару або послуги, що рекламується, поточної ринкової ситуації, в якій знаходиться наразі продукт, що рекламується, причини, за якими необхідно створити рекламу), опис цільової аудиторії, цілі та завдання, інсайт (тобто, усвідомлене або неусвідомлене незадоволене бажання споживачів, спираючись на яке можна створити ефективно діюче повідомлення), пропозиція та її аргументація, передбачуваний бюджет.

Креативний бриф може бути усним або письмовим. Письмовий бриф структурує думки та інформацію, він більш простий для сприйняття. Також до письмового брифу менеджер може постійно повертатися, і він може стати точкою контролю, чи досягла комунікація цілей, які перед нею стоять. Усний же бриф використовують для деталізації креативного брифу, його уточнення. Також він дозволяє збагатити бриф новими ідеями, надихнути команду.

Щодо організації підготовки креативного брифу, то тут важливим є те, що в процесі розробки мають приймати участь креативна команда та зацікавлені особи зі сторони клієнта. Необхідно долучати до процесу розробки брифу тих, хто має необхідне знання проекту, досвід та вплив для прийняття важливих рішень по ходу проекту. В цьому процесі завданням клієнта є надання інформації, а завданням агентства – отримувати цю інформацію,при цьому вони постійно взаємодіють для досягнення найкращого результату.

Для того, щоб уникнути будь-яких непорозумінь та конфліктів під час обробки брифу та реалізації ідеї, необхідно постійно підтримувати контакт між агентством та замовником. Це забезпечує інтерес та інформаційний обмін, пошук нових ідей.

Коментар модератора

20 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?