Курсова робота «Планування рекламної кампанії ТМ «Geely»», 2010 рік

З предмету Маркетинг · додано 15.05.2011 18:37 · від Лина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретичні основи планування рекламної кампанії 1. Загальне уявлення про рекламу 2. Етапи планування рекламної кампанії 2.1. Визначення цілей рекламної кампанії 2.2. Конкретизація рекламної аудиторії 2.3. Визначення та складання бюджету реклами 2.4. Розроблення концепції рекламного звернення 2.5. Розроблення медіа стратегії рекламної кампанії 2.6. Оцінка рекламної кампанії та визначення її ефективності Розділ ІІ. Підходи до розробки рекламної кампанії провідних рекламних агенцій світу Розділ ІІІ. Планування рекламної кампанії на прикладі ТМ «Geely» Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Отже, в даній курсовій роботі ми охарактеризували етапи планування рекламної кампанії та визначили їх особливості; порівняли алгоритми планування рекламних кампаній, які застосовують провідні рекламні агенції світу; а також проаналізували план рекламної кампанії, який був розроблений у 2009 році рекламної агенцією EMS для бренду Geely («АИС»).

Різні науковці по-різному описують етапи планування рекламної кампанії, проте всі вони вбачають в цьому лінійний процес, що складається з послідовних етапів. Проаналізувавши різні підходи, ми виокремили 6 етапів, які, на нашу думку, найбільш повно охоплюють процес планування рекламної кампанії. Це етап визначення цілей рекламної кампанії; конкретизації рекламної аудиторії; визначення та складання бюджету реклами; розроблення концепції рекламного звернення; розроблення медіа стратегії рекламної кампанії та етап оцінки рекламної кампанії та визначення її ефективності.

Важливо зазначити, що розробка рекламної кампанії є складним процесом, який вимагає високо професійного рівня виконавців та ретельного дослідження становища підприємства на ринку. Адже цей процес поєднує в собі всі етапи маркетингової діяльності, починаючи від вибору цільових сегментів, визначення мети і цілей кампанії, позиціонування товару і закінчуючи розробленням продуктової стратегії. В багатьох випадках на практиці, саме рекламна концепція та засоби розповсюдження реклами визначають взагалі позиціонування товару, і є основою для розробки загальної комунікаційної стратегії.

Тому в сучасних умовах українського ринку, підприємства-рекламодавці все більше уваги приділяють ретельному плануванню своєї рекламної діяльності, і залучають до цього відомих спеціалістів, рекламні агенції зі світовим ім’ям. Проаналізувавши різні підходи світових рекламних агенцій, ми дійшли висновку, що найбільшу увагу заслуговує підхід, який використовує агенція ZenithOptimedia, а саме ROI Blueprint. Серед проаналізованих саме цей підхід найбільш повно, на нашу думку, охоплює всю роботу щодо підготовки рекламних кампаній. Він має просту, логічно структуровану форму, яка дозволяє максимально охопити всі етапи та розробити найбільш ефективні рекламні кампанії. Також уваги заслуговує позиція ZenithOptimedia стосовно того, що на всіх етапах бізнесу потрібно постійно прораховувати можливі варіанти руху і розвитку подій, при чому для кожного з варіантів прораховувати можливі вигоди для компанії і, таким чином, знаходити найкращий варіант розвитку, при якому «інвестиції», що вкладені, принесуть найбільше «повернення», тобто прибуток. Тобто, ця агенція приділяє багато уваги постійному аналізу позиції кампанії та необхідності повернення інвестицій (в даному випадку, у рекламу та інші інструменти комунікацій) із прибутком.

В даній курсовій роботі для нас було також важливо показати, яким чином здійснюється планування рекламної кампанії для конкретного продукту, або бренду. Адже будь-який теоретичний алгоритм необхідно пристосувати до певної ситуації та продукту, визначити найголовніші аспекти, і побудувати цілісну стратегію, яка спрямована на досягнення певної мети та цілей компанії. У проаналізованому випадку з Geely рекламна агенція чітко визначила позицію бренду на ринку (мала частка ринку та низький рівень знання), цільовий сегмент та виділила два основних напрямки роботи: стимулювання продажів автомобілів та підвищення репутації та рівня знання бренду. Кожен із цих напрямків становив окремий етап роботи, який включав окремі креативні рішення, розроблені рекламні звернення, що були підкріплені медіа-планом за чотирма основними носіями: ТБ, зовнішня реклама, преса та Інтернет.

Важливо також зазначити, що так як реклама потребує великої кількості грошей і є одним із найдорожчих комунікаційних інструментів, необхідно приділяти особливо велику увагу оцінці ефективності реклами. Рекламна агенція повинна обґрунтувати та довести, що саме такий план є найоптимальнішим: він надає максимальний результат за найменшу кількість витрачених коштів. Оцінка ефективності реклами відбувається на двох рівнях: крім оцінки раціональної складової, необхідно також оцінити комунікативну складову, тобто наприклад, чи був досягнутий запланований рівень знання та ін.

Коментар модератора

40 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?