Курсова робота «Організація,планування та управління маркетингом у фірмі ВАТ "Костопільський хлібозавод"», 2009 рік

З предмету Маркетинг · додано 16.05.2011 14:55 · від ekzyf · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Передмова 1 Розділ 1: загальна характеристика підприємства та структура бізнес – плану 1.1. Загальна характеристика підприємства ВАТ «Костопільський хлібозавод». 3 1.2. Установча документація 8 1.3. Схема маркетингової діяльності 8 Висновки за розділом 1 10 Розділ 2: характеристика ринку харчової промисловості 2.1. Загальна характеристика ринку харчової промисловості 11 2.2. Обґрунтування видів попиту та маркетингу 12 2.3. Оцінка та вибір ринків збуту 12 2.4. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 14 Висновки за розділом 2 18 Розділ 3: розробка товарної та цінової політики і стратегії підприємства ват «костопільський хлібозавод» 3.1. Основні вимоги та оцінка конкурентоспроможності товарів і послуг 19 3.2. Визначення виду життєвого циклу товарів і послуг 24 3.3. Розробка товарного знаку 26 3.4. Основні напрямки цінової політики 28 3.5. Основні напрямки цінової стратегії 30 Висновки за розділом 3 32 Розділ 4: просування товару ват «костопільський хлібозавод» 4.1. Обґрунтування методу та рівня каналів збуту продукції 34 4.2. Характеристика головних учасників збутової мережі 35 4.3. Обґрунтування видів реклами 36 4.4. Розроблення зразків реклами та оцінка її ефективності 37 4.5. Розробка графіка рекламної компанії 37 Висновки за розділом 4 39 Розділ 5: розроблення структури управління та програми маркетингової діяльності ват «костопільський хлібозавод» 5.1. Структура управління підприємством та маркетингом на сучасному етапі 40 5.2. Розроблення структури та змісту програми маркетингової діяльності 41 Висновки за розділом 5 43 Розділ 6: контроль і ревізія та бюджет маркетингу 6.1. Контроль маркетингу 44 6.2. Ревізія маркетингу 45 6.3. Бюджет маркетингу 46 Висновки за розділом 6 47 Загальні висновки 48 Література 51 Додатки 1 2 3 4 52

Висновок

Виконавши дану курсову роботу я отримав короткі підсумки, щодо організації, планування та управління маркетингом на підприємстві ВАТ “ Костопільський хлібозавод ”.

Відкрите акціонерне товариство " Костопільський хлібозавод", створено у відповідності до Законів України "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про. підприємства в Україні", "Про підприємництво", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законодавчих актів України.

Юридична адреса Товариства: Україна, 35000, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Степанська, 31:

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

Пріоритетним видом діяльності Товариства є розроблення, виробництво та реалізація всіх видів хлібобулочних та кондитерських виробів.

Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими суб'єктами господарювання, в тому числі із іноземними.

Товариство здійснює свою діяльність у встановленому законодавством порядку.

Юридична форма власності – приватна. Ринком збуту є державні та приватні установи та організації, фізичні особи, підприємства гуртової та роздрібної торгівлі.

Конкуренція, як одна з головних складових механізму ринкової економіки передбачає завоювання ринку, перемогу над конкурентами і боротьбі за споживача, забезпечуючи одержання сталого прибутку. В діяльності ВАТ “ Костопільський хлібозавод ” практично відсутня конкуренція в м.Костопіль, саме в хлібобулочній галузі. Зауважимо, що в Рівненській області і головним конкурентом є Рівненський хлібозавод, хоча після модернізації виробництва якість хлібобулочних виробів стала набагато кращою.

Виробники хлібобулочної галузі конкурують між собою, використовуючи методи як цінової так і нецінової конкуренції. Більше вираженою є : нецінова конкуренція споріднених підприємств різних форм власності в м.Костопіль в хлібопекарській галузі.

Одним з методів конкурентного суперництва є підвищення якості продукції, що призводить до збільшення конкурентоспроможності підприємств в хлібопекарській галузі.

Найпоширенішим методом конкурентної боротьби є проведення асортиментної політики.

Не слід забувати про метод конкурентної боротьби як реклама. Зазначимо, що ВАТ “ Костопільський хлібозавод ” так і конкуренти не звертають особливої уваги на це, хоча це і дуже важливо.

Підприємство спеціалізується на виробництві хлібобулочної продукції, на мій погляд можуть мати місце такі види попиту : падаючий, нерегулярний, повноцінний. Відповідно до загальних видів попиту будуть відповідати такі види маркетингу : ре маркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий.

Програма маркетингової діяльності підприємства – основний підсумок її діяльності, який полягає в погоджені з іншими розділами планування роботи підприємства в ринкових умовах.

Для роботи ВАТ “ Костопільський хлібозавод ” на внутрішньому і зовнішньому ринках обрані такі цінові стратегії, як стратегія низьких цін, стратегія гнучких еластичних цін та стратегія стабільних цін.

На мій погляд можуть мати місце такі види попиту : відсутній, повноцінний, нерегулярний. Відповідно до зазначених видів попиту будуть відповідати такі види маркетингу : стимулюючий, підтримуючий, синхромаркетинг.

При використанні матричної методики яка передбачає рейтингову оцінку ринку за його окремими показниками і характеристиками найбільш привабливими ринками збуту є м.Костопіль та м.Березно.

Прихильність покупців до хлібобулочних виробів ВАТ “ Костопільський хлібозавод ” є високою. Для споживачів хлібобулочної продукції ВАТ “ Костопільський хлібозавод ” характерна незначна ступінь зміни переваг, потреб, смаків. Підприємство ВАТ “ Костопільський хлібозавод ” у більшості випадків здатне задовольнити існуючий попит на обраному сегменті.

У ВАТ “ Костопільський хлібозавод ” існує висока можливість розширити коло потенційних споживачів, це можемо зробити за рахунок зростання торгівельної сили шляхом більш проінформованих покупців, за рахунок застосування рекламних заходів.

Розширення асортименту для ВАТ “ Костопільський хлібозавод ” являється необхідною умовою виживання в конкурентній боротьбі. При цьому необхідно підкреслити, що зовсім не обов’язково, щоб ВАТ “ Костопільський хлібозавод ” весь час був лідером в оновленні продукції.

На ВАТ “ Костопільський хлібозавод ” доцільніше є вибір прямого методу товароруху, якому відповідає канал нульового рівня збуту товарів ( виробник – споживач ).

При плануванні збутової мережі на ВАТ “ Костопільський хлібозавод ” використовуються такі види реклами : товарну, безпосередню, ввідну.

Засобами реклами використовують в першу чергу засоби масової інформації, а також рекламні звернення, листи, календарі, емблема на фірмовому одязі, фірмові пакети.

На підприємстві існує свій товарний знак.

Маркетинг - це сфера швидкого старіння стратегії і програм, що потребує періодичної переоцінки загальних підходів до проблем ринку. Для цього здійснюється ревізія маркетингу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?