Курсова робота «Методи дослідження споживачів», 2010 рік

З предмету Маркетинг · додано 14.05.2011 11:03 · від Natali0205 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 І. Значення маркетингових досліджень 5 1.1. Сутність маркетингових досліджень 5 1.2. Види маркетингової інформації 10 1.3. Побудова маркетингово-інформаційної системи на підприємстві 15 ІІ. Характеристика методів дослідження споживачів 20 2.1. Кількісні методи 20 2.2. Якісні методи 25 2.3. Дослідження “ad hoc”, синдикативні дослідження 30 ІІІ. Методика проведення опитування споживачів 35 3.1. Особливості побудови опитувальних листів (анкет) 35 3.2. Процедура відбору споживачів для опитування 40 3.3. Обробка результатів опитування 45 Висновки 50 Список використаної літератури 52

Висновок

Основним завданням маркетингу є досягнення корпоративних цілей шляхом задоволення потреб споживачів. Для створення програм, спрямованих на задоволення цих потреб, необхідно мати інформацію про споживачів конкурентів та інших учасників ринку.

Проведення маркетингових досліджень - це складний багатоступеневий процес, що вимагає глибокого знання об'єкта вивчення, від точності та своєчасності результатів якого багато в чому залежить успішне функціонування всього підприємства.

Маркетингові дослідження відіграють важливу роль в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка уможливлює створення ефективної маркетингової програми підприємства.

Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства посісти конкурентну позицію на конкретному ринку в конкретний час, знизити міру ризику і невизначеності, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності.

У сучасних умовах потреба в маркетинговій інформації постійно зростає і менеджери з маркетингу часто відчувають брак достовірних, актуальних і вичерпних даних. Необхідність використання в маркетинговій діяльності підприємства різноманітної і досить великої за обсягом інформації потребує системного підходу до організації її отримання, обробки та аналізу у процесі розробки управлінських рішень.

Методи дослідження споживачів можна розділити на дві великі групи: кількісні і якісні.

Кількісні дослідження зазвичай ототожнюють з проведенням різних опитувань, заснованих на використанні структурованих питань закритого типу, на які відповідає велике число респондентів. Опитування полягає в зборі первинної інформації шляхом прямого задавання людям питань відносно рівня їх знань, стосунків до продукту переваг і купівельної поведінки.

Якісні дослідження включають збір, аналіз та інтерпретацію даних шляхом спостереження за тим, що люди роблять і говорять. Спостереження і висновки носять якісний характер і здійснюються в нестандартній формі.

Основу якісних досліджень складають методи спостережень, що припускають швидше спостереження, ніж комунікації з респондентами.

На жаль, українські фірми ще не повністю використовують всі переваги останнього, в Україні також не існує великої кількості організацій, що спеціалізуються на організації маркетингових досліджень. Однак досвід іноземних фірм однозначно свідчить про необхідність такого роду витрат, які при успішному виконанні завжди окупаються збільшенням прибутку юридичної особи через кращої організації його виробничої і збутової діяльності, створеної на комплексному аналізі ринку і націлена на вирішення завдань щодо успішної реалізації продукції.

Проведені в плановому порядку маркетингові дослідження дають можливість одержувати конкурентні переваги, знижувати фінансові і комерційні ризики підприємницької діяльності, визначати відношення покупців до надаваної послуги, давати оцінку стратегічної і тактичної діяльності фірми, Підвищувати ефективність комунікаційних ринкових заходів, визначати оптимальні сегменти позиціонування послуг, визначати характер життєвого циклу товарів і послуг.

Отже, вивчення споживачів дає можливість краще розуміти потреби споживачів, легше визначати якими характеристиками повинен володіти товар, щоб бути конкурентоздатним на ринку, дозволяє фірмі ефективно розміщувати наявні ресурси, зосереджуючись на перспективних напрямах діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?