Дипломна робота «Розробка програмного забезпечення для системи контролю напружено- й деформованого стану трубопроводів за даними про переміщення точок поверхні та внутрішній й тиск», 2007 рік

З предмету Комп'ютери · додано 13.05.2011 17:01 · від Інна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Алгоритм розв’язування задачі 1.1. Інтерполяція просторового положення лінії на поверхні досліджуваного тіла 1.1.1. Інтерполяція за допомогою кубічних сплайнів 1.1.2. Кусково-кубічна інтерполяція із згладжуванням 1.2. Оцінка напружено-деформованого стану магістрального трубопроводу за даними про переміщення точок поверхні та внутрішній тиск 2. Програмна реалізація алгоритму 2.1. Розробка обчислювального алгоритму 2.2. Програмна реалізація алгоритму згладжування кубічними сплайнами,підбір параметрів згладжування 2.3. Проблеми які виникли при реалізація алгоритму згладжування кубічними сплайнами 3. Графічний інтерфейс 4. Аналіз розрахунків 5. Розрахунок надійності програмного забезпечення 5.1. Основні причини виникнення помилок в програмному забезпеченні 5.2. Розрахунок показників надійності системи 6. Охорона праці 6.1. Вимоги при роботі з ЕОМ 6.2. Забезпечення нормальних умов праці 6.3. Пожежна безпека 6.4. Розрахунок штучної освітленості дисплейного залу 7. Економічне обґрунтування розробки 7.1. Характеристики системи, що проектується, її структура і сфера застосування 7.2. Опис аналогу 7.3. Базові можливості аналізу 7.4. Економічне обґрунтування розробки та впровадження системи 7.4.1. Розрахунок витрат на розробку програмного забезпечення 7.4.2. Розрахунок капітальних вкладень 7.4.3. Розрахунок експлуатаційних витрат 7.4.4. Розрахунок зведених економічних показників 7.5. Побудова мережевого графа 7.6. Економічне обгрунтування розробки та впровадження програми Висновки Перелік посилань на джерела ДОДАТОК А – Програма для побудови графіка кубічного сплайну ДОДАТОК Б – Програма для побудови графіка напружень в січеннях труби Бібліографічна довідка

Висновок

При виконанні даного дипломного проекту було детально проаналізовано алгоритм для побудови інтерполяційного кубічного сплайну та алгоритм оцінки напружено-деформованого стану магістральних трубопроводів за даними про переміщення точок поверхні та внутрішнього тиску. На основі даних алгоритмів було створене програмне забезпечення для побудови графіка для кубічного сплайна та побудови графіка напружень в січеннях труби. Програма реалізована в середовищі візуального програмування DELPHI 5. Вона дає можливість гнучко відображати отримані параметри в різних конфігураціях досліджуваного процесу. На точність одержаних результатів впливає також похибка округлення при розрахунку задачі на ЕОМ, зокрема, при побудові інтерполяційних кубічних сплайнів. рівень округлення результатів повинен забезпечувати врахування точності вимірювання результатів та можливої похибки вимірювання. в противному випадку порушується адекватність моделі реальній фізичній картині процесу. Перевагою розробленої методики є те, що з її допомогою можна оцінювати не тільки осьові, але зсувні напруження.

Коментар модератора

60 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?