Дипломна робота «Конкурентоспроможність підприємства та механізм її забезпечення», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 12.05.2011 18:48 · від Оксана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування конкурентної стратегії підприємства 5 1.1. Економічна категорія конкурентоспроможності торговельного підприємства та її трансформація 5 1.2. Етапи розробки конкурентної стратегії підприємства 21 1.3. Особливості розробки конкурентної стратегії торгівельного підприємства 27 Розділ 2. Аналіз передумов формування конкурентної стратегії приватного підприємства «Аркад» 40 2.1. Дослідження факторів макросередовища 40 2.2. Визначення меж конкурентного ринку 46 2.3. Оцінка інтенсивності та рівня конкурентоспроможності основних конкурентів 54 2.4. Діагностика конкурентоспроможності досліджуваного підприємства 59 Розділ 3. Розробка конкурентної стратегії ПП "АРКАД" та умови її реалізації 76 3.1. Обґрунтування напрямів стратегічного розвитку торгівельного підприємства "Аркад" 76 3.2. Умови реалізації обраної конкурентної стратегії підприємства та оцінка її ефективності 80 3.3. Методичні засади механізму забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства "Аркад" 92 Висновки 98 Список використаної літератури 99 Додатки 105

Висновок

1. Узагальнення трансформації теоретичних підходів до оцінки конкурентоспроможності, функціональних і організаційно-економічних особливостей забезпечення конкуренції в торгівлі, проведення аналізу факторів макросередовища та визначення меж конкурентного ринку для ПП «Аркад», проведення аналізу конкурентоспроможності досліджуваного підприємства, обґрунтування напрямків стратегічного розвитку ПП «Аркад», а також визначення умов реалізації обраної конкурентної стратегії підприємства та оцінка її ефективності дозволяють зробити наступні висновки та пропозиції. В дипломній роботі аналіз конкурентоспроможності підприємства здійснювалося на прикладі торгівельного підприємства ПП «Аркад», яке реалізує на українському ринку моторні та інші види масел марки Aral, тобто воно є вузькоспеціалізованим підприємством.

2. Факторами, що впливають на діяльність ПП «Аркад», є: неефективна система оподаткування; неефективна кон’юнктура національного ринку; законодавче обмеження розвитку вітчизняного ринку моторних масел; високі ставки банківського проценту; неефективна система ціноутворення на ринку; низький рівень доходів населення та ін.

3. Напрямками підвищення фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності ПП «Аркад» є оптимізація структури пасиву балансу, оптимізація структури активу балансу та оптимізація структури грошових потоків.

Визначення заходів щодо зниження збитковості ПП «Аркад» та підвищення його ділової активності засвідчило, що до них належать: заходи по збільшенню обсягу виручки від реалізації товарів, заходи по скороченню витрат на закупівлю товарів та їх реалізацію, заходи по вдосконаленню управління персоналом, заходи по здійсненню ефективної податкової політики, заходи по прискоренню оборотності необоротних та поточних активів, заходи по виявленню, профілактиці та страхуванню господарських ризиків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?